Omegact

Pružanje podrške klijentima kroz online sesije

Usled svih promena koje se danas dešavaju pod uticajem COVID-19, i neophodnosti fizičkog distanciranja, Omega Consulting Team počeo je da sarađuje sa klijentima putem online sesija, kako bi u što kraćem vremenskom periodu obezbedili neophodnu podršku njihovom poslovanju u najtežim trenucima. Kompanije se sada suočavaju sa značajnim promenama na tržištu, ali i sa izmenjenim okolnostima unutar organizacije, i ne mogu se prirodnim putem prilagoditi promenama koje su veće od 10-15% u odnosu na planirane uslove poslovanja. Poseban izazov je što većina ne može da redefiniše sopstvena očekivanja ne samo u trenutno izmenjenim okolnostima poslovanja, već i dugoročno posmatrano u periodu nakon vanrednog stanja.

Kako to danas izgleda?

Redovno komuniciramo sa klijentima i pružamo im sve potrebne smernice, kako bi u što većoj meri sanirali posledice njihovog umanjenog obima ili izmenjenog načina poslovanja, i bolje se pripremili za „DAN POSLE“. Iniciramo uvođenje kratkoročnih kriznih mera kako bi se održala njihova likvidnost i obezbedila stabilizacija prometa u datim okolnostima, a trudimo se da preduzimamo i mere koje će očuvati ili smanjiti ubrzan pad rentabilnosti poslovanja. Radimo zajedno u cilju efikasnog i efektivnog rukovođenja tokom vanrednog stanja, kreirajući planove akcija za prilagođavanje poslovanja novoizrečenim merama, dok nastojimo da budemo konstantan i stabilan oslonac.

Gde smo sada i kakva je perspektiva u budućnosti?

Deo projekata na kojima radimo izmenio je strukturu. Jedan deo naših klijenata, nošen spoljnim uticajima (značajno smanjen promet), ali i unutrašnjim (naglo smanjenje broja zaposlenih ili promena načina poslovanja – načina pružanja usluga ili prodaje), odlučio je da zbog umanjenog obima posla, iskoristi priliku za postavljanje nove dijagnoze stanja, sa kompletnom rekonstrukcijom ciljeva i organizacije za tekuću i sledeću godinu.

Drugi deo naših klijenata nastavio je normalno sa radom, zahvaljujući industriji kojoj pripadaju, i projekti sa njima teku po planu sa samo jednom malom izmenom – prelazak na online sesije, na kojima nesmetano grade svoju misiju i strategiju.

Međutim, treći deo klijenata ostao je „zamrznut“ u vremenu, čekajući da vanredno stanje prođe i da se sve vrati u normalno stanje. To su organizacije kojima pokušavamo da pružimo aktivnu podršku savetima, kako ne bi bili sami u najtežim trenucima, jer osim što im je teško u ovom trenutku, još teže će biti u narednom periodu, pošto se poslovanje sigurno neće vratiti na stanje od pre uvođenja vanrednog stanja iz više razloga.

Zaključak

Danas ne postoji kompanija koja nije zabrinuta šta će se nakon vanrednog stanja desiti sa njihovim poslovanjem. Biznisi su u različitom stepenu pogođeni trenutnim stanjem u državi. Vlasnici kompanija pribegavaju od preraspodele poslova među zaposlenima do zatvaranja maloprodaja. Pojedine firme su u ovaj period ušle sa većim zalihama, što će ih kratkoročno održati na tržištu, ali će većina morati da prođe kroz kompletno ,,resetovanje“ i svođenje očekivanja i planova na realne mere. Potrebno je doći do redefinicije misije i strategije rada u narednom periodu.

I dalje vam stojimo na raspolaganju za sve savete kao vaša partnerska firma od poverenja.

Integrišimo zaposlene i podignemo radni moral kako bi što više nas bilo motivisano za izazove koji nas očekuju, a kod kojih će ključna reč biti PROMENE!

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO