Omegact

Radionica: Povećanje EBITDA u bloku Prerada 2014 – NIS A.D.

U februaru 2014. održali smo jednodnevnu radionicu “Povećanje EBITDA” sa blokom Prerada kompanije NIS A.D. 

Realizacija obuke 

Obuka se sastojala iz uvodnog predavanja stručnjaka iz NIS-a i upoznavanja sa trenutnom situacijom u ovom sektoru. Nakon toga i od predavanja finansijskih stručnjaka Omega Consulting Team-a sadržanog od primera i sugestija za povećanje EBITDA. U nastavku su se učesnici delili u manje grupe i prikupljali ideje na zadatu temu. Događaj je završen sa oko 200 novoprikupljenih ideja, na zadvoljstvo svih prisutnih.

Šta zapravo predstavlja povećanje EBITDA

EBITDA je skraćenica koja se koristi kao oznaka za zaradu pre kamata i poreza i amortizacije. To je profit koji je kompanija ostvarila svojim operativnim aktivnostima. Ovaj pokazatelj se može izračunavati prema sledećoj formuli:

EBITDA = Zarada + Kamata + Porez + Amortizacija + Amortizacija

Zašto je za kompaniju važna?

EBITDA kao pokazatelj daje sliku o novčanim tokovima kompanije. Njom se prikazuju operativne aktivnsoti poslovanja, kao što su prodaja robe i usluga. Isto tako, EBITDA olakšava poređenje komapnije sa drugim konkurentskim firmama na tržištu.

Dakle, pokazatelj je dosta značajan za kompanije. Povećanje EBITDA ukazuje na pozitivne trendove kada je operativno poslovanje u pitanju. Ovo je može se formula koja u realnom vremenu pokazuje koliko jedna firma dobro posluje i koliko napreduje.

 

REFERENCE