Omegact

Radionica: Povećanje EBITDA u bloku Prerada 2014 – NIS A.D.

U februaru 2014. održali smo jednodnevnu radionicu sa blokom Prerada kompanije NIS A.D. koja se sastojala iz uvodnog predavanja stručnjaka iz NIS-a i upoznavanja sa trenutnom situacijom u ovom sektoru, a zatim i od predavanja finansijskih stručnjaka Omega Consulting Team-a sadržanog od primera i sugestija za povećanje EBITDA. U nastavku su se učesnici delili u manje grupe i prikupljali ideje na zadatu temu. Događaj je završen sa oko 200 novoprikupljenih ideja, na zadvoljstvo svih prisutnih.

REFERENCE