Omegact

Kako privući i zadržati najbolje

Predavači: Miloš Tomanović i Ivana Todorić

Teme radionice:

  • Pisanje dobrog opisa posla budućeg zaposlenog kao početni korak.
  • Kako u razgovoru otkriti prave pokretače, motivatore i demotivatore kod osobe koju zapošljavate?
  • Pravljenje liste ključnih ponašanja koja želite da ima nova osoba?
  • Broj razgovora i ko sve učestvuje u razgovorima sa kandidatima?
  • Jasno definisanje uslova za izabranu osobu?
  • Sistem pripreme za dobro uključivanje u posao?
  • Plan razmene povratnih informacija i rešavanja problema.
  • Uključivanje novozaposlenih u posao
  • Isplanirajte vreme koje ćete posvećivati novozaposlenima.