Omegact

Strategija postizanja rezultata

Predavači: Miloš Tomanović i Ivana Todorić

Teme radionice Strategija postizanja rezultata:

 • Ključ kako se definiše i piše cilj:
 • Kako operacionalizovati strateške ciljeve u konkretizovane;
 • “Šta ako…?” analiza;
 • Prepoznavanje merljivosti cilja;
 • Komunikacija postaljenih ciljeva sa zaposlenima;
 • Tačke provere izvodljivosti cilja;
 • Okruženje, dinamika i učesnici, šta je tu važno znati?;
 • Definisanje konkretnih zadataka i aktivnosti;
 • Određivanje strategija za ostvarenje cilja;
 • Usklađivanje ključnih indikatora rezultata i uspeha sa ciljem;
 • Načini rešavanja prepreka pristupom logičkih nivoa;
 • Praćenje i analiziranje odstupanja od plana;
 • Izbor najvažnijih aktivnosti i prioriteta;
 • Kako povezati konkretizovan cilj sa opisom posla?
 • Finansijski aspekt praćenja cilja – troškovnici?

REFERENCE