Omegact

REFERENCE

REFERENCE

Kompanije koje se bave proizvodnom delatnošću

Agrokor, Zagreb

Poslovne finansije za menadžere, Analiza finansijskih izveštaja, Napredne finansije, Prodajna matematika, Poslovno planiranje, Upravljanje i naplata potraživanja, Rešavanje prigovora, Workshop:Tehnika postavljanja pitanja SPIN, Finansije za nefinansijere, Kontroling u HR-u

Apatinska pivara, Apatin

Poslovne finansije za menadžere, Pobednička komunikacija

Atlantic Brands, Beograd

Finansije za nefinansijere

Agroseme, Kikinda

Kreiranje organizacione strukture, Izrada opisa poslova, Kreiranje poslovnih politika, Uvođenje funkcije kontrolinga

Belwest, Vitebsk

Poslovne finansije za menadžere, Procena boniteta (rejtinga), Finansijska analiza poslovanja kompanije, Kreiranje organizacione strukture, Analiza finansijskih izveštaja, Izrada opisa poslova, Kreiranje poslovnih politika, Unapređenje funkcije kontrolinga, Organizacija i upravljanje prodajom, Savremen prodajne veštine, Usluživanje klijenata, SPIN tehnika, Unapređenje kompetencija top menadžmenta

Bioland, Petrovaradin

Finansijska analiza poslovanja, Kreiranje organizacione strukture, Izrada opisa poslova, Organizacija prodajnog tima, Uvođenje funkcije finansijskog kontrolinga, Obračun cene koštanja proizvoda, Kreiranje poslovnih politika, Unapređenje kompetencija menadžmenta, Pomić pri izmeni informacionog sistema, Učešće u donošenju i sprovođenju menadžerskih odluka, Učešće u selekciji kandidata, Optimizacija poreskih obaveza

CRH/HOLCIM, Popovac

Menadžerske veštine za buduće lidere, Pregovaranje u nabavci, Veštine uspešne komunikacije i rešavanja konflikata, Kako biti uspešan mentor, Razvoj menadžerskih veština, Trening Napredne veštine komunikacije

Dukat, Banja Luka

Tehnika postavljanja pitanja: SPIN

DTD Ribarstvo, Bački Jarak

Finansije za nefinansijere

Elektroprivreda Srbije, Beograd

Finansije za neekonomiste

Elektroprivreda BIH, Sarajevo

Poslovne finansije za menadžere, Korporativne finansije, Izrada stimulativnog sistema nagrađivanja

Enel, Požarevac

Poslovne finansije za menadžere, Analiza poslovnih procesa, Kreiranje organizacione strukture, Izrada opisi poslova, Izrada stimulativnog sistema nagradjivanja, Učešće u donošenju i sporovođenju upravljačkih odluka, Unapređenje kompetencija vlasnika i top menadžmenta, Organizacija i upravljanje prodajom

ETG Grupa, Podgorica

Poslovne finansije za menadžere, Finansijska analiza poslovanja kompanije, Kreiranje organizacione strukture, Izrada opisa poslova, Kreiranje poslovnih politika, Uvođenje funkcije kontrolinga, Uvođenje poslovnog planiranja, Pomoć pri izmeni informacionog sistema u poslovanju kompanije, Učešće u donošenju i sporovođenju upravljačkih odluka, Unapređenje kompetencija top menadžmenta, Outsource CMO (Chief Marketing Officer), Organizacioni konsalting, Upravljanje nabavkom i zalihama, Tehnika postavljanja pitanja-SPIN, Prodajne veštine i pregovaranje, Organizacija funkcije marketinga i uvođenje marketing menadžera u posao, Unapređenje sistema izveštavanja i analize poslovanja

Evropa lek, Beograd

Finansije za nefinansijere

Frezal, Ruma

Procena vrednosti kompanije, Uvođenje sistema odgovornosti – Faza 1

Frikom, Beograd

Poslovne finansije za menadžere, Analiza finansijskih izveštaja, Finansije za prodajni tim, Upravljanje potraživanjima

Fruvita, Beograd

Procena boniteta (rejtinga), Finansijska analiza poslovanja kompanije, Kreiranje poslovnih politika, Uvođenje funkcije kontrolinga, Kreiranje kategorizacije kupaca, Učešće u donošenju i sporovođenju upravljačkih odluka

Hemofarm, Banja Luka

Unapređenje prodaje u apotekama

Hemofarm, Vršac

Finansije za nefinansije

Hemel, Jagodina

Procena boniteta (rejtinga), Poslovne finansije za menadžere, Analiza poslovnih procesa, Kreiranje organizacione strukture, Izrada opisi poslova, Uvođenje funkcije kontrolinga, Izrada stimulativnog sistema nagrađivanja, Učešće u donošenju i sporovođenju upravljačkih odluka, Unapređenje kompetencija top menadžmenta, Organizacija i upravljanje prodajom

ICI inženjering, Beograd

Analiza poslovanja i finansijska analiza, Dijagnoza stanja organizacionog upravljanja i ljudskih resursa, Postavka sistema finansijskih merenja i uvođenja funkcije kontrolinga, Selekcija i izbor novozaposlenih, Organizacija i upravljanje prodajom, Priprema za uvođenje CRM softvera

Inmold Plast, Požega

Poslovne finansije za menadžere, Analiza finansijskih izveštaja, Razvoj menadžerskih veština budućih rukovodioca, Procena potencijala zaposlenih

Ivković, Beograd

Dijagnoza finansijsko-računovodstvene funkcije, Procena vrednosti

Jamnica, Zagreb

Poslovne finansije za međunarodno poslovanje, Poslovne finansije za prodajni tim, Upravljanje potraživanjima, Cross&Up Selling

Jovšić Printing Centar

Dijagnoza stanja prodajno-marketinške funkcije, Razrada strategije za pripremu i uvođenje CRM-a, Implementacija EFI informacionog sistema za CRM, Organizacija i upravljanje prodajom

Japan Tobacco International, Senta

Trening Šta motiviše više od novca

Južni Banat, Bela Crkva

Kreiranje organizacione strukture, Izrada opisa poslova, Kreiranje poslovnih politika, Uvođenje funkcije kontrolinga, Unapređenje kompetencija top menadžmenta

Lafarge, Beočin

Kompleksna prodaja, SPIN tehnika

Lipa, Požega

Finansijska analiza poslovanja, Unapređenje sistema merenja i izveštavanja

Magna Seating, Odžaci

Upravljanje ljudskim resursima: Zapošljavanje, regrutacija i selekcija

Mladekgs-pak, Prnjavor

Upravljanje ljudskim resursima: Zapošljavanje, regrutacija i selekcija

Molvik, Molvice

Finansijska analiza poslovanja kompanije

NIS- Naftna Industrija Srbije, Novi Sad

Efikasni sastanci i komunikacija za top menadžment, Upravljanje finansijama i poslovnom ekonomijom, Finansije za nefinansijere, People management, Team Building: Povećanje EBITDA u bloku Prerada 2014, Strukturiranje strategije i  definisanje ciljeva za Naučno-tehnički centar, Tehnika postavljanja pitanja-SPIN, Upravljanje timom, Veštine pregovaranja sa teškim klijentima

Nectar, Bačka Palanka

Procena potencijala menadžmenta

Nexe grupa, Našice

Poslovne finansije za menadžere

OM made, Sirig

Outsource finansijski kontroling

Modrica

Outsource finansijski kontroling

Pharmanova, Beograd

Poslovne finansije za menadžere

PIK, Vrbovec

Change management

Roberto Baressi, Beograd

Usluživanje klijenata ekstra klase na osnovu istraživanja potreba i iskustava, Komunikacione veštine za zatvaranje prodaje, Upravljanje maloprodajnim objektom, Veštine pregovaranja

SCGM, Kragujevac

Usluživanje klijenata ekstra klase na osnovu istraživanja potreba i iskustava, Komunikacione veštine za zatvaranje prodaje, Upravljanje maloprodajnim objektom, Veštine pregovaranja

Standard, Prnjavor

Uvođenje pogonskog računovodstva, Pomoć pri izmeni informacionog sistema u poslovanju kompanije, Uvođenje funkcije kontrolinga, Izrada biznis (poslovnog) plana, Leadership, Trening Kako da rukovodite ljudima i sprovodite donete odluke

Standard Serbia, Ćuprija

Izrada biznis plana, Leadership, Komunikacione veštine za buduće lidere, Organizacija i upravljanje timovima, Osnove rukovođenja, Definisanje i uspostavljanje organizacione kulture

Studio dizajn, Banja Luka

Uvođenje sistema izveštavanja i kontrole – Faza 1

Soko inžinjering, Beograd

Poslovne finansije za menadžere, Finansijska analiza poslovanja kompanije, Kreiranje organizacione strukture, Izrada opisa poslova, Kreiranje poslovnih politika, Uvođenje funkcije kontrolinga, Uvođenje poslovnog planiranja

Termometal, Ada

Uvođenje sistema merenja i određivanja planske cene koštanja, Finansije za nefinansijere

Tiffany

Poslovne finansije za menadžere, Finansijska analiza poslovanja kompanije, Kreiranje organizacione strukture, Unapređenje funkcije kontrolinga, Uvođenje poslovnog planiranja, Analiza prodajnog tima, Izrada poslovnih politika, Organizacija prodaje, Outsource CFO, Unapređenje kompetencija top menadžmenta, Organizaciono strukturiranje

Uljarice Bačka, Novi Sad

SPIN tehnika, Savremene prodajne veštine, Usluživa je klijenata, Naplata potraživanja, reference Organizacija i upravljanje prodajom, Unapređenje kompetencija vlasnika i top menadžmenta

Žitopeka, Banja Luka

Finansijska dijagnoza, Dijagnoza stanja prodajno-marketinške funkcije

REFERENCE

Kompanije koje se bave trgovačkom delatnošću

Agromarket, Kragujevac

Poslovne finansije za menadžere, Kreiranje organizacione strukture, Izrada opisa poslova, Kreiranje poslovnih politika, Uvođenje funkcije kontrolinga, Unapređenje kompetencija vlasnika i top menadžmenta, Savremene prodajne veštine, Organizaciono strukturiranje, Izrada varijabilnog sistema nagrađivanja prodajnog tima, Uvođenje sistema merenja i analize poslovanja, Program unapređenja kompetencija iz oblasti Finansija rukovodilaca divizija, Unapređenja i monitoring sprovođenja prethodno usvojenih rešenja u okviru sistema merenja i izveštavanja, Inhouse treninzi Finansije u Praksi

Agromarket, BiH

vođenje sistema merenja i analize poslovanja, Organizaciono strukturiranje

Albo, Beograd

Category management

Alkaloid, Skoplje

Rukovođenje timom, Integracioni tim bilding

Alarm automatika, Rijeka

Poslovne finansije za menadžere, Finansijska analiza poslovanja kompanije, Kreiranje organizacione strukture, Analiza finansijskih izvestaja, Izrada opisa poslova, Kreiranje poslovnih politika, Unapredjenje funkcije kontrolinga, Izrada stimulativnog sistema nagrađivanja

AN-KA, Sarajevo

Organizacija i upravljanje prodajom, Strategija za pripremu i uvođenje CRM-a, Uvođenje sistema izveštavanja i merenja uspešnosti poslovanja

Auto Milovanović, Banja Luka

Upravljanje maloprodajnim objektom, Prodajna matematika, Pregovaranje, Cross&UP Selling, Upravljanje nabavkom i zalihama, Tehnika postavljanja pitanja: SPIN, Unapređenje prodaje u maloprodaji, Poslovno planiranje, Uvođenje sistema izveštavanja i merenja uspešnosti poslovanja, Uvođenje sistema izveštavanja i merenja uspešnosti poslovanja – Faza 2, Organizacija i upravljanje nabavkom, Pružanje podrške projektu implementacije CRM softvera

Avanti system, Niš

Cross&Up Selling, Prodajna matematika, Strategija rada sa ključnim kupcima u B2B prodaji, Strategija za pripremu i uvođenje CRM-a

BENU Apoteke, Beograd

Finansije za nefinansijere

BENU Apoteke, Podgorica

Finansije za nefinansijere

Bio Špajz, Beograd

Upravljanje maloprodajom, Unapređenje prodajnih rezultata u maloprodaji

Gadžo komerc, Sarajevo

Dijagnoza stanja i poslovnih procesa, Organizacija i upravljanje prodajom

Delmax, Stara Pazova

Prodajna matematika

Dental Medical, Subotica

Poslovne finansije za menadžere

Dexin film, Beograd

Procena vrednosti kompanije

Digital City, Sarajevo

Analiza poslovanja, Organizacija i upravljanje prodajom

Doka Serb, Beograd

Kompleksna prodaja, SPIN tehnika, Organizacija i upravljanje prodajom, Upravljanje i naplata potraživanja

Farmasi, Sarajevo

Efektivni menadžer u MLM biznisu, Rad sa ličnom grupom u MLM biznisu, Upravljanje prodajnim ciljevima i planovima u MLM biznisu, Principi regrutacije, delegiranja i motivacije menadžera u MLM biznisu

Farmasi, Sarajevo

Organizacija i upravljanje mrežom u MLM biznisu, Rad sa ličnom grupom u MLM biznisu, Efektivni menadžer u MLM biznisu

Franca, Bijelo Polje

Uspostavljanje Category Management-a

Idea, Beograd

Unapređenje kompetencija top menadžmenta, Poslovne finansije za menadžere, Analiza finansijskih izveštaja, Usluživanje klijenata, Analiza tržišta, Merchandising, Vođenje timova, Workshop: Marketinsko-prodajna analiza inostranih maloprodajnih lanaca

Internet Prodaja Guma, Subotica

Organizacija i upravljanje prodajom, SPIN tehnika

Interactiv, Banja Luka

Poslovne finansije za menadžere, Kreiranje organizacione strukture, Uvođenje funkcije kontrolinga

Kit-go, Štip, Makedonija

Finansijska analiza poslovanja, Uvođenje finansijskog kontrolinga, Upravljanje maloprodajnim objektom

Krajina Klas, Banja Luka

Procena kompetencija zaposlenih po INSPIRE metodologiji

Konzum, Zagreb

Poslovne finansije za menadžere

Konzum, Sarajevo

Poslovne finansije za menadžere, Pregovaranje, Rešavanje prigovora

Konzum, Banja Luka

Tehnika postavljanja pitanja: SPIN

Cubulus, Beograd

Procena potencijala zaposlenih

Legend, Beograd

Razvoj menadžerskih veština

Lemon Planet, Beograd

Unapređenje prodaje u maloprodajnom objektu, Merchandising, Cross&Up Selling

Life pharma, Beograd

Outsource CFO i Outsource CHRO

Lukena-auto, Zemun

Organizaciona dijagnoza, Prodajno-marketinška dijagnoza, Organizacija i upravljanje prodajom

Lukena Avtodelovi, Skoplje

Organizaciona dijagnoza, Prodajno-marketinška dijagnoza, Organizacija i upravljanje prodajom

Melmaks BM, Skoplje

Poslovne finansije za menadžere, Finansijska analiza poslovanja kompanije, Kreiranje organizacione strukture, Analiza finansijskih izveštaja, Izrada opisa poslova, Kreiranje poslovnih politika, Uvođenje funkcije kontrolinga, Izrada stimulativnog sistema nagrađivanja, Unapređenje kompetencija top menadžmenta, Procena potencijala zaposlenih

Mercator, Beograd

Upravljanje odnosima sa klijentima, Razvoj menadžerskih veština za menadžment prodaje, SPIN tehnika

Metalex, Prnjavor

Analiza poslovanja

MK commerce, Novi Sad

Poslovne finansije za menadžere

MS Mobile, Beograd

Analiza poslovanja, Organizaciono restrukturiranje, Organizacija i upravljanje prodajom i nabavkom

Phoenix pharm, Beograd

Finansije za nefinansijere

Pring, Banja Luka

Organizaciona dijagnoza, Prodajno-marketinška dijagnoza, Organizaciono strukturiranje i uspostavljanje prodajne funkcije, Organizacija i upravljanje prodajom

R&S,Sarajevo

Nabavka i pregovaranje u nabavci

Savacoop, Novi Sad

Prodajno marketinška dijagnoza, Finansijska dijagnoza, Dijagnoza sistema izveštavanja, Organizacija i upravljanje prodajom I deo, Unapređenje sistema kontrole i merenja uspešnosti poslovanja, Organizacija i upravljanje prodajom II deo, Organizaciono strukturiranje, Prodajne veštine i prodajna matematika, Finansije za nefinansijere, Analiza uspešnosti poslovanja sa kupcima, Implementacija organizacije i upravljanja prodajom, Uvođenje sistema izveštavanja i merenja uspešnosti poslovanja – Faza 2

Simel, Banja Luka

Organizaciona dijagnoza, Prodajno-marketinška dijagnoza, Organizacija i upravljanje prodajom

Simplex, Temerin

Procena boniteta (rejtinga), Finansijska analiza poslovanja kompanije

Studio Berar, Novi Sad

Procena boniteta (rejtinga), Finansijska analiza poslovanja kompanije, Uvođenje funkcije kontrolinga

SAM, Domžale

Finansijska analiza poslovanja, Dijagnoza prodajno – marketinške funkcije

SCB, Beograd

Veštine efektivne prodaje i naplate

Tempur, Beograd

Unapređenje kompetencija vlasnika i top menadžmenta

Termodom, Beograd

Sales controlling, Sistem nagrađivanja i motivacije

Trgocentar (Skroz dobra pekara), Beograd

Uvođenje finansijskog kontrolinga, Određivanje proizvodne cene koštanja, Upravljanje maloprodajnim objektom, Finansije za nefinansijere, Sprovođenje upravljanja menadžmentom organizacije, Organizacija i upravljanje prodajom

Trim, Jagodina

SPIN tehnika, Savremene prodajne veštine

Tropic Trade, Nova Pazova

Dijagnoza finansijsko-računovodstvene funkcije i sistema izveštavanja, Uspostavljanje sistema izveštavanja, Outsource CFO

Tržnica, Banja Luka

Poslovne finansije za menadžere, Uvođenje funkcije kontrolinga

Two Desperados, Beograd

Analiza sistema izveštavanja

UNIOR Teosalati, Beograd

Poslovne finansije za menadžere, Analiza finansijskih izveštaja, Kreiranje organizacione strukture, Izrada opisa poslova, Kreiranje poslovnih politika, Uvođenje funkcije kontrolinga, Izrada stimulativnog sistema nagrađivanja, Unapređenje kompetencija vlasnika i top menadžmenta

Zegin, Skoplje

Poslovno planiranje

REFERENCE

Kompanije koje se bave uslužnom delatnošću

Alter Modus, Podgorica

Prodajno-marketinška dijagnoza, Uvođenje CRM modela Faza I

Avalon Partners, Beograd

Organizacija i upravljanje prodajom, Implementacija organizacije prodaje u kanalu veleprodaja

AVL Projekt, Novi Sad

Analiza stanja i procena potencijala prodajno-marketinške funkcije, Decentralizacija poslovanja

Gebruder Weiss, Dobanovci

Unapređenje timskog rada

DIZ Higijena, Beograd

Finansijska analiza poslovanja, Organizaciono restrukturiranje

Dunav osiguranje, Beograd

Poslovne finansije za menadžere

Fideco, Beograd

Kreiranje organizacione strukture, Izrada opisi poslova, Kreiranje poslovnih politika, Uvođenje funkcije kontrolinga, Izrada stimulativnog sistema nagradjivanja, Poslovne finansije za menadžere

Fond za mikrorazvoj, Beograd

Rad na vraćanju izgubljenih klijenata

Emisia konsalting, Kragujevac

Razvoj menadzerskih veština, Izrada biznis plana, Procena vrednosti kompanije

Erste banka, Novi Sad

Veštine pregovaranja po metodologiji SPIN

EZO grupa, Beograd

Procena boniteta (rejtinga), Finansijska analiza poslovanja kompanije, Kreiranje organizacione strukture, Izrada opisa poslova, Kreiranje poslovnih politika, Uvodjenje funkcije kontrolinga

ICL, Beograd

Trening Veštine pregovaranja po metodologiji SPIN

IN Hotel, Beograd

Vođenje timova

Innovation cloud, Kragujevac

Akvizicija novih korisnika out-of-the-box enterprise rešenja

Infostud, Subotica

Strategija i priprema uvođenja Customer Relationship Management-a, Finansije za nefinansijere, Procena potencijala zaposlenih, Unapređenje finansijske funkcije

Halo oglasi, Beograd

Organizacija i upravljanje prodajom, Naplata potraživanja, Outsource CSO

HYPO Alpe Adria banka, Zagreb

Upravljanje putem ciljeva

Masel group, Beograd

Poslovne finansije za menadžere, Finansijska analiza poslovanja kompanije, Kreiranje organizacione strukture, Kreiranje poslovnih politika, Uvođenje funkcije kontrolinga, Uvođenje poslovnog planiranja, Upravljanje putem ciljeva

Message, Beograd

Procena boniteta (rejtinga), Finansijska analiza poslovanja kompanije, Kreiranje organizacione strukture, Izrada opisa poslova, Kreiranje poslovnih politika, Uvođenje funkcije kontrolinga, Uvođenje poslovnog planiranja, Organizacija i upravljanje prodajom, Outsource CFO, Outsource CSO

Mikrofin, Banja Luka

Tehnika postavljanja pitanja SPIN, Team building

Mtel, Banja Luka

Poslovne finansije za menadžere, Korporativne finansije, Usluživanje klijenata, Brend i brendiranje, Upravljanje ključnim kupcima, CRM – Upravljanje odnosima sa klijentima, Cross/Up Selling, Team Building, Naplata potraživanja, Usluživanje klijenata kao prodajna veština, CEM-Customer Expirience Management, Analiza baze korisnika, Konsultativna prodaja, Ispitivanje potreba klijenata, Planiranje prodaje

mStart, Zagreb

Workshop:Tehnika postavljanja pitanja: SPIN

Privredna komora Srbije

Finansije za nefinansijere

Privredna komora Beograda

Profitabilnost kupaca i proizvoda, Najbolji izbor zaposlenih u privatnim i porodičnim kompanijama, Kontroling u prodaji, Top Finance-Analiza finansijskih izveštaja, Promena pakovanja-uticaj ambalaže na prodajne rezultate, Planiranje prodaje

Prointer, Banja Luka

Planiranje prodaje, Organizacija i upravljanje prodajom po CRM metodologiji

RAS, Beograd

Finansije za mala i srednja preduzeća, Usklađenost razvoja firme sa životnim ciklusom i organizacijom, Leadership

Seavus, Skoplje

Cross&Up Selling, Upravljanje ključnim kupcima u B2B prodaji, Pregovaranje, Workshop: Tehnika postavljanja pitanja: SPIN

Sector Security, Banja Luka

Organizaciona i finansijska dijagnoza

Sportsadd, Kipar

Analiza finansijskih izvestaja, Kreiranje organizacione strukture, Izrada opisa poslova, Kreiranje poslovnih politika, Uvođenje funkcije kontrolinga, Outsource CFO, Procena vrednosti investicionog projekta, Učešće u donošenju i sporovođenju upravljačkih odluka, Unapređenje kompetencija top menadžmenta

Tahal, Beograd

Kreiranje organizacione strukture, Izrada opisi poslova, Kreiranje poslovnih politika, Uvodjenje i/ili unapredjenje funkcije kontrolinga, Izrada stimulativnog sistema nagradjivanja, Poslovne finansije za menadžere

Trezor Volga, Beograd

Organizaciona dijagnoza i dijagnoza sistema finansijskog izveštavanja

USAID Srbija

Poslovne finansije za menadžere, Savremene prodajne veštine, Usluživanje klijenata, Telefonska prodaja

Vicert, San Francisko

Definisanje kompanijskih vrednosti, Coaching, Change management

Vipnet, Zagreb

Poslovne finansije za menadžere