Omegact

Seminari iz prodaje za kompaniju Seavus

Ove jeseni, zbog velike zainteresovanosti, održana je još jedna tura seminara iz prodaje za novu grupu u kompaniji Seavus. Nakon dobroj iskustva koje smo imali ovog proleća, kompanija Seavus je organizovala istie 4 teme za još jednu grupu učesnika, koji su u periodu od mesec ipo dana kroz 5 dana treninga radili na sledećim temama:

  • Cross&Up Selling
  • Upravljanje ključnim kupcima
  • Pregovaranje
  • SPIN tehnika

Utisci učesnika su takođe bili na nivou prethodne grupe, vrlo pozitivni:

Teme su odlično pokrivene, daju objašnjenja za poslove koje obavljamo svakodnevno. Uz dobro planiranje, ovo su tehnike koje definitivno trebaju da nam uđu u praksu.

Jasno izlaganje sa dosta konkretnih primera, razumljivo i nama koji nismo direktno u prodaji.

Stalna komunikacija, interakcija sa slušaocima, primeri iz prakse i iskustva predavača. Prošireni su nam vidici i pokazano je kako možemo nova znanja primeniti u praksi.

Ovo je bio do sad najkorisniji trening za mene. SPIN tehnika je svakako nešto što će mi koristiti i planiram da još proučavam ovu tehniku kako bih mogla da je koristim.

Dosta stvari sa treninga je bilo pozitivno i lično meni upotrebljivo u praksi. Korisno je čuti primere iz prakse, kao i radionice koje smo radili.

REFERENCE