Omegact

Team Building – Put do jednokratne nagrade

U nedelju 21. juna, održan je team building u Kičevu sa kompanijom Melmaks iz Skoplja na temu: Put do jednokratne nagrade u okviru projekta utvrđivanje sistema nagrađivanja i motivacije. 

Tokom ovog događaja zaposleni su kroz finansijske aspekte razmatrali i komentarisali kako svako od njih ličnim angažovanjem može da doprinese boljitku kompanije – rastu ekonomske dobiti, a ujedno da na kraju godine za postignuti cilj dobije jednokratnu nagradu. Ovaj događaj je pokazao motivaciju zaposlenih, i rezultovao je idejama za unapređenje rada na svakom radnom mestu.

Benefiti koje donosi Team Building

Dobro osmišljen team building, sa jasnim ciljevima, pomaže vašoj organizaciji kao i svim zaposlenima da budu efikasniji u radu. Podrazumeva razumevanje, uvažavanje, razvoj i maksimiziranje potencijala ljudi u jednom timu. U isto vreme akcenat stavlja na čitavu grupu, kao jedinstvenu celinu.

Ove aktivnosti imaju pre svega za cilj da integrišu tim, da unaprede internu komunikaciju i da osnaže timski duh i vrednosti. Sve to skupa vodi ka višoj produktivnosti i efektivnosti, te organizacija i timovi ostvaruju bolje rezultate. 

Vrste team building-a mogu da budu različite. Neko preferira da to bude više zabava sa različitim igricama. Naš pristup se pre svega sastoji od razvoja praktičnih veština i kompetencija koje se razvijaju kroz kombinaciju edukacija i praktičnih vežbi. Uz njih se dodaju i fizičke aktivnosti. Na ovim principima je skrojen program za naše partnere iz kompanije Melmaks.

REFERENCE