Srđan Sladoje je član Omega Consulting Team-a od 2016. godine. Pre toga tokom studiranja svoje prvo radno iskustvo stiče u računovodstvenoj agenciji. Nakon završetka fakulteta organizacionih nauka, radio je 6 godina u kompaniji koja je eksluzivni uvoznik i distributer foto opreme za Srbiju i zemlje bivše SFRJ, na pozicijama finansijskog analitičara, kontroling menadžera, rukovodioca finansijskog sektora i na kraju direktora povezanog pravnog lica Peleti doo.

Na menadžerskim pozicijama Srđan je obavljao različite značajne poslove:

 • razvoj organizacije i kreiranje organizacionih struktura preduzeća,
 • uspostavljanje poslovnih procesa,
 • upravljanje računovodstveno-finansijskim timovima,
 • kreiranje računovodstvenih politika,
 • finansijsko izveštavanje,
 • uvođenje i organizacija sistema kontrolinga unutar kompanije,
 • organizacija i unapređenje sistema fiannsijskog izveštavanja,
 • učešće u procesu poslovnog i finansijskog planiranja,
 • poreska optimizacija,
 • upravljanje zavisnim preduzećima u inostranstvu.

Konsultantske aktivnosti u kojima Srđan radi su, pre svega, iz oblasti kontrolinga i poslovnih finansija. U oblastima finansija i poslovnog menadžmenta predaje na otvorenim i in-house seminarima i treninzima. Treninzi koje Srđan realizuje prepoznatljivi su, pre svega, ka praktičnom radu i prenošenju iskustava iz svakodnevnog rada u oblasti finansija i računovodstva.

Prethodno iskustvo sticao je kao konsultant na projektima organizacionih transformacija, finansijskih analiza poslovanja i uspostavljanja sistema meranja i izveštavanja i kao predavač. Svoja prva praktična poslovna znanja iz oblasti računovodstva i finansija stekao je pre više od 10 godina, počevši svoju karijeru u porodičnoj računovodstvenoj agenciji od baznog knjigovodstva i računovodstva i rada i upoznavanja sa preduzećima različitih vrsta i veličina, kao i načinima njihovog poslovanja, da bi se nakon toga usmerio ka poslovnom planiranju i analizi, do najsavremenijih naprednih metoda koje se izučavaju u značajnijim institutima i školama finansija, u poslovno razvijenom svetu.

Obučavajući se na principima metoda najpoznatijih svetskih stručnjaka iz oblasti finansija, Srđan je istovremeno prilagodio metode i znanja specifičnostima i potrebama regionalnog tržišta i uspešno sprovodi obuku, edukaciju i konsultantske aktivnosti iz ovih oblasti.

Konsultantske aktivnosti:

 • analiza finansijskih izveštaja,
 • uvođenje i uspostavljanje sistema merenja i izveštavanja menadžmenta o rezultatima poslovanja na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou,
 • analiziranje rezultata poslovanja i praćenje ostvarenja postavljenih ciljeva,
 • optimizacija profita i poreskih opetrećenja,
 • organizacija procesa planiranja – strategijsko i operativno,
 • ocena poslovnog boniteta kompanija,
 • benchmarking.

Edukacije:

 • Finansije za nefinansijere,
 • Analiza finansijskih izveštaja,
 • Korporativne finansije,
 • Kontroling u prodaji,
 • Upravljanje likvidnošću,
 • Upravljanje potraživanjima,
 • Procena vrednosti investicionih projekata,
 • Poslovno planiranje,
 • Berza, investiciona mogućnost ili hazard.

Kompanije u kojima je izvodio konsalting i treninge:

Srbija:

 • Agromarket, Kragujevac;
 • Biošpajz, Beograd;
 • Bioland, Petrovaradin;
 • DTD Ribarstvo, Bački Jarak;
 • Ekoline, Kruševac;
 • Elektroprivreda Srbije, Beograd;
 • Feniks farma, Beograd;
 • Medius, Nova Pazova;
 • Savacoop, Novi Sad;
 • Studio Berar Projekt, Novi Sad;
 • Tempur, Beograd;
 • Trgocentar, Beograd;
 • Tropic ribarstvo, Beograd.

BIH:

 • Žitopeka, Banja Luka;
 • Mladegs pak, Prnjavor;
 • Mtel, Banja Luka;
 • Standard, Prnjavor;
 • Sector Security, Banja Luka.

Crna Gora:

 • ETG Grupa, Podgorica.