Omegact

Treća generacija škole pregovaranja “PRaVI PREGOVARAČ” uspešno završila drugi modul

U hotelu “Ceptor” na Fruškoj Gori, treća generacija polaznika škole pregovaranja PRaVI PREGOVARAČ je 29. i 30. maja uspešno završila drugi od ukupno pet modula.

Tokom drugog modula polaznici su sa trenerima savladavali drugu fazu u procesu pregovaranja – fazu rasprave. Tokom ovog modula, polaznici su se upoznali sa tehnikom postavljanja pitanja SPIN. Polaznici su tokom dva dana učili i vežbali kako da kroz korišćenje SPIN tehnike istražuju  potrebe druge pregovaračke strane, kroz postavljanje četiri vrste pitanja: situacionih, problemskih, posledičnih i pitanja koristi.

Od čega se sastoji SPIN tehnika i kako je uspešno primenjivati u fazi rasprave tokom pregovoračkog procesa, polaznicima su govorili treneri škole pregovaranja i senior konsultanti Omega Consulting Team-a,  Zoran MilašinovićMiljan Dimitrijević. Polaznici su imali prilike da se pored teorijskog dela, oprobaju kroz “role-play” vežbe u postavljanju pitanja i na taj način praktično savladavaju SPIN tehniku.
Škola pregovaranja PRaVI PREGOVARAČ pored Modula II koji se bavi fazom rasprave, sadrži još četiri modula na kojima se obrađuju ostale četiri faze u procesu pregovaranja: priprema, iznošenje i prijem predlogapogađanje i rešavanje prigovora i postizanje sporazuma.
Posebnu draž školi pregovaranja daju  PREGOVARAČKE BORBE koje se održavaju nakon završetka svih pet modula. Na takmičenju u pregovaranju, polaznici se međusobno takmiče u pregovaranju, na zadate realne teme i kroz uloge iz svakodnevnog života, a ocenjuje ih publika zajedno sa stručnim žirijem.

Polaznike treće generacije škole čine ljudi na različitim menadžment pozicijama: od vlasnika, preko direktora i menadžera prodaje i nabavke i menadžera iz drugih oblasti, a tokom juna meseca ih očekuje treći modul škole koji je posvećen prijemu i iznošenju predloga u pregovaranju.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO