Omegact

Treća generacija završila Modul V škole pregovaranja “PRaVI PREGOVARAČ”

Treća generacija pregovaračke škole PRaVI PREGOVARAČ20. i 21. septembra u kaštelu Ečka uspešno je završila peti modula dva dana treninga su bila posvećen poslednjoj od pet faza u pregovaranju: finalizaciji pregovora i postizanju sporazuma.

Polaznike treće generacije škole čine ljudi na različitim menadžment pozicijama: od vlasnika, preko direktora i menadžera prodaje i nabavke i menadžera iz drugih oblasti. Polaznici su sa trenerima radili na tome kako da prepoznaju da je najpovoljniji trenutak da se pregovori okončaju i kako da da postignu jasan i konačan sporazum. 

Tokom ovog modula polaznici prolaze i kroz kompletan pregovarački proces, uz korišćenje svih prethodno stečenih saznanja, uključujući i stečena stručna znanja u oblasti zaključivanja pregovaračkog procesa.

O tome kako da se dobro i kvalitetno pregovarači pripreme za finalizaciju, kako bi sebi povećali šanse da se pregovori završe pozitivnim ishodom i željenim sporazumom, polaznicima su govorili treneri škole pregovaranja i konsultanti Omega Consulting Team-a,  Zoran Milašinovići Nada Niklanović.
Škola pregovaranja PRaVI PREGOVARAČ pored Modula V koji se bavi fazom postizanja sporazuma, sadrži još četiri modula na kojima se obrađuju ostale četiri faze u procesu pregovaranja: pripremarasprava, iznošenje i prijem predloga, ipogađanje i rešavanje prigovora.
Nakon završenih pet modula, polaznike 23. novembra očekuju PREGOVARAČKE BORBE koje daju posebnu draž školi pregovaranja. Na takmičenju u pregovaranju, polaznici se međusobno takmiče u pregovaranju, na zadate realne teme i kroz uloge iz svakodnevnog života, a ocenjuje ih publika zajedno sa stručnim žirijem.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO