Omegact

U saradnji sa Privrednom Komorom Srbije uspešno je održan trening “Finansije za nefinansijere”

U saradnji sa Privrednom Komorom Srbije, predavač i konsultant Omega Consulting Team-a, Ljubomir Jovanović je od 13-14.10. 2016.godine održao seminar Finansije za nefinansijere. Učesnici su bili, kako iz najvećih kompanija u Srbiji – Telekom Srbije, NIS, Železnice Srbije, Mivela, tako i iz nešto manjih ali i porodičnih kompanija. Tokom ova dva dana, naglasak je bio na uspostavljanju funkcije finansija i merenja rezultata u svrhu donošenja i sprovođenja odluka u poslovanju.

Neki od komentara učesnika po završetku treninga su bili:

  • Izuzetna stručnost predavača

  • Upotrebna vrednost teme

  • Dinamika predavanja, jasni zaključci

  • Interakcija sa predavačem, primeri iz svakodnevnog života

  • Izlaganje predavača i rad sa svim polaznicima seminara

  • Način kako treba finansije posmatrati iz ugla upravljanja

  • Predavanje predavača, prikazano običnim rečima razumljiv i neekonomistima

  • Aktuelnost teme, način izlaganja i prezentacije i neposredna komunikacija sa predavačem

  • Jasno i zanimljivo izlaganje predavača…izuzetno drži pažnju učesnika