Omegact

Warehouse Management Systems (WMS)

Upravljanje magacinskim poslovanjem

Da li znate koliki su vam troškovi magacinskog poslovanja? Kolika vam je fluktuacija zaposlenih u magacinu? Koliko nesređeni procesi u magacinu utiču na brzinu usluživanja kupaca? Ako ste mala ili srednja firma, koliko imate potrebe da optimizujete, digitalizujete i ubrzate procese u magacinu?

To su samo neka od pitanja koja se danas pojavljuju u poslovanju malih i srednjih preduzeća. Dugi niz godina unapređenje magacinskog poslovanja kroz Warehouse Management Systems (WMS) se smatralo kao obaveza i privilegija velikih kompanija. Specijalisti Omega Consulting Team-a kroz niz uspešnih projekata u malim i srednjim preduzećima su pokazali da je WMS dostupan svima. Kroz proces optimizacije i digitalizacije u magacinskom poslovanju, uspećete da ostvarite osim znatnih ušteda i mnogo veću efikasnost u poslovanju.

Faza 1

Upravljanje skladišnim poslovanjem

 • Definisanje ciljeva uvođenja WMS-a u skladu sa vizijom i misijom kompanije
 • Određivanje članova tima za implementaciju WMS-a
 • Snimanje skladišnog prostora
 • Snimanje zaliha:
  • Kategorizacija zaliha
  • Šifranik artikala (SKU)
  • ABC analiza
  • Definisanje optimalnih zaliha
  • Definisanje sigurnosnih zaliha
 • Redefinisanje skladišnog prostora:
  • Definisanje lokacija (internih i eksternih)
  • Definisanje „zona“ (zona prijema, zona otpreme, zona pakovanja, itd.)
 • Definisanje poslovnih procesa u skladištu (standardizacija)
  • Snimanje svih poslovnih procesa u skladištu (kako radimo)
  • Poboljšanje poslovnih procesa u skladištu (kako treba da radimo)
  • Usklađivanje svih elememenata (unutrašnjih i vanjskih) koji utiču na poslovne procese u skladištu ili poslovni procesi u skladištu utiču na njih
 • Implementacija poslovnih procesa u skladištu (stabilizacija)
  • Izrada procedura za definisane procese
  • Primena (testiranje) procesa i procedura u skladištu
  • Uspostavljanje sistema nagrađivanja za zaposlene
   • definisanje KPI-jeva
   • merenje i praćenje KPI-jeva

Faza 2

Digitalizacija skladišnog poslovanja

 • Izbor tehnologije (barcode scanner/RFID, Voice picking, Pick-to-light, AMR, AVG, itd)
 • Izrada specifikacije za WMS softver (User stories)
 • Izbor tipa WMS softvera:
  • funkcionalnost
  • mogućnost integracije (i skalabilnosti)
  • mesto skladištenja podataka
  • stepen automatizacije
 • Izbor dobavljača za WMS softver
 • Izrada/dorada (dizajn i konfigurisanje) WMS softvera
 • Pripremne radnje u skladištu:
  • Popis robe za unos tačnog stanja
 • Implementacija WMS softvera i integracija sa postojećim ERP-om
 • Testiranje WMS softvera
 • Obuka zaposlenih
 • Puštanje WMS softvera u rad (go-live)
 • Izrada plana za “krizne” situacije

Uvođenjem WMS-a dobijate

Brzo pronalaženje artikala po pozicijama u skladištu

Tačnost realnog stanja artikala u skladištu i u ERP-u

Efikasno skladištenje i otpremanje robe iz skladišta

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

0
Godina poslovanja
0
Zadovoljna klijenta
0
Konsultantska projekta
0
Održana treninga

Imate pitanja za nas?

Pošaljite nam poruku putem formulara ili nam pišite na mejl.

  REFERENCE