Omegact

“Upravljanje timom” edukacija, održana je sa uspehom i za najbrojniju grupu menadžera kompanije NIS a.d.

06.10.2016. uspešno je završila i IV grupa menadžera kompanije NIS a.d. radionicu „Upravljanje timom – management is all about people” koju vodi naš ekspert za motivaciju i timski rad, Miloš Tomanović. Polaznici su čuli i videli sve najvažnije aspekte komunikacije u timu, planiranja i usaglašavanja timskog rada, kao i ključne veštine i znanja menadžera da upravalja timom.

Polaznici su mogli da uče na primerima iz prakse i prepoznaju najbolja rešenja na iskustvima dugogodišnjih menadžera, predstavljenim kroz čitav trening. Učili su na dobrim primerima kao i kako su loša iskustva koristila za unapređenje rukovođenja. Svaku oblast u rukovođenju timom, dobroj organizaciji ljudi i vremena, uspešnoj i efikasnoj komunikaciji, su integrisali stalnim provežbavanjem kroz igrane situacije prenešene iz prakse. Ovo je omogućilo da učesnici usvoje znanja i pripreme se za korišćenje u praksi.

Posmatrajući i učestvujući u radu ostalih članova na treningu dobili su priliku da uoče i uporede svoj stil i način rada sa načinima drugih menadžera čime su obogatili iskustvo i razmenili korisne i efikasne pristupe u radu sa timom.

Svako od polaznika je našao svoja značajna mesta unapređenja učestvovanjem i integrisanjem znanja sa ovog seminara.

Najznačajniji zaključak cele grupe na treningu je da se rukovođenjem tima treba baviti, sistematizovano i planski, sa idejom šta menadžer želi dugoročno od svog tima i svakog pojedinca, i da su baš za takav rad u okviru treninga dobili brojna znanja, veštine i tehnike kojima će postati efikasniji rukovodioci.