Omegact

Uspešno održan dodatni termin otvorenog seminara na temu “Procena potencijala zaposlenih”

2-3.6.2015 u organizaciji Omega Consulting Team-a je zbog dodatnog interesovanja ponovljen prolećni seminar na temu Procena potencijala zaposlenih. Otvoreni seminar je privukao menadžere iz različitih kompanija sa različitih funkcija. Seminar su kao i do sada vodili iskusni treneri i sertifikovani konsultanti u oblasti procene potencijala zaposlenih, sertifikovani i od strane “Inspire” metodologije.

Svi poslovi se na kraju svode na osobe koje rade zato što baš te osobe treba da sprovedu misiju preduzeća. Na seminaru Procena potencijala zaposlenih polaznici su mogli da nauče kako prepoznati šta su u svakom zaposlenom oni unutrašnji motivatori, kako da procene odnos kompetencija i zahteva radnog mesta kod svako zaspoelnog, i kako da uklapaju pojedince u organizaciji u funkionalne timove. Sve ovo je procena potencijala zaposlenih za rad na određenoj poziciji i u postojećem timu.

Istraživanja su pokazala da se kompanije najčešće služe spoljnim motivatorima kao faktorima stimulisanja radnika. Praksa je pokazala da novac i ostale materijalne i nematerijalne nagrade samo delimično pokreću i motivišu na rad, i to na kraći period posle čega takvi stimulansi postaju prihvaćeni standard koji ne inspiriše posebno na rad. Inspire metodologija testiranja prpcenjuje koji je pravi potencijal u svakoj osobi i šta bi tu osobu motivisalo da se angažuje. To su unutrašnji motivatori koji su uvek u svakoj osobi prisutni i zbog kojih svako voli da se angažuje jer su deo prirode i navika.

„Inspire“ metodologija kroz jednostavan, praktičan i za svakog prihvatljiv način pokazao je polaznicima kako je lako saznati šta su pravi motivatori kod kolega i saradnika i kako sa njima sa uspehom komunicirati.

Svaki od polaznika je dobio test i procenu potenciajala sebe kao i način kako da proceni bilo koga u svojoj okolini učenjem prepoznavanja ponašanja, i prepoznavanja govora. Velikim brojem vežbi koje dominiraju većim delom seminara polaznici su mogli na sebi i sa ostalim učesnicima provežbaju kako iz govora sagovornika da prepoznaju potencijal, kočnice i prilike, kod svake osobe.

Svaki polaznik je pored profila i procene potencijala dobio i profil drugih osoba provežbavajući kako da postavlja pitanja i kako da tumači odgovore koji govore o potencijalima i kompetencijama drugih osoba.

Kako bi bilo kada bi za svaku osobu sa kojom razogvarate mogli da procenite u kojim oblastima može izvrsno da radi a čemu nije sklona i treba izbegavati takve zadatke?

Neki od komentara učesnika su:

“Veoma jasno, konkretno predavanje sa mnogo primera. Na raspolaganje nam je stavljen primenljiv alat koji bi mogao mnogo da poboljša komunikaciju i razumevanje u timu u kome radim.” – Marina Lukić, Standard Furniture Serbia

“Odlična prilika za samospoznaju. Dobila sam odgovore na mnoga pitanja koja će mi pomoći u daljem poslovanju.” – Nada Damnjanović, Omega Consulting Team

“Najvuše mi se dopala priča o vrednostima. Isprobaću motivatore u mom timu.” – Marko Babić, Keprom

“Dopali su mi se alati o spoznaji sebe i kako da shvatimo druge. Smatram da sve sa seminara mogu da primenim u praksi.” – Aleksandra Krnajski Saleša, Bioland

“Teme ispričane sa primerima drže pažnju i interesovanje. Iako je grupno predavanje imao sam osećaj da je individualno za mene.” – Darko Dragić, IPG d.o.o.

REFERENCE