Omegact

Uspešno održan drugi deo obuke na temu “PREGOVARANJE U NABAVCI” za kompaniju “CRH” (cementara Popovac)

25.11.2015. Zoran Milašinović, sertifikovani stručnjak iz oblasti prodaje i marketinga i zvanično registrovani EGP savetnik od strane Evropske banke za regionalni razvoj (EBRD), u okviru The Enterprise Growth Programme (EGP) i Business Advisory Services (BAS) i  Miljan Dimitrijević, konsultant sa dugogodišnjim menadžerskim iskustvom na vodećim menadžerskim pozicijama u nekoliko kompanija, kako domaćih tako i internacionalnih; uspešno su održali drugi deo obuke na temu “PREGOVARANJE U NABAVCI” za kompaniju “CRH” (cementara Popovac)

Polaznici ovog seminara bili su menadžeri nabavke koji dugi niz godina rade nabavku za kompaniju koja je menjala vlasničku strukturu više puta (Cementara Popovac-Holcim-CRH). Cilj ove radionice je bio usavršavanje naprednih tehnika pregovaranja u nabavci kako bi polaznici dobili konkretne alate koje mogu primenjivati u praksi.

Kroz praktične vežbe na primerima iz sopstvene prakse polaznika prolazilo se kroz matricu pregovaranja gde su svi učesnici mogli da prepoznaju prednosti dobre pripreme, važnosti kontrolisanog vođenja rasprave, veština iznošenja predloga, kao i važnosti postizanja sporazuma.

Na drugom danu treninga polaznici su imali prilike da kroz roll play radionice uvežbaju tehnike vođenja pregovora. Posebno su se uvežbavali veštine vođenja rasprave i davanja predloga gde su od strane konsultatanata dobijali sugestije šta treba promeniti u pregovorima i koje veštine koristiti kako bi se skratio postupak pregovaranja i lakše dolazilo do sporazuma. Svi učesnici su bili jedinstveni u oceni da je trening bio jako koristan i da su dobili mnogo korisnih alata koje će primenjivati u praksi. Učesnici su bili takođe jednoglasni u želji da se nastavi proces usavršavanja pregovaračkih veština i izrazili želju da se nastavi sa SPIN-tehnikom postavljanja pitanja. Na kraju treninga je obavljeno testiranje gde je test pokazao vidan napredak svakog pojedinca u veštini vođenja pregovora.

Trening je održan u prostorijama kompanije u Popovcu (Paraćin).

Neki od komentara učesnika bili su:

Ono što se meni najviše dpalo na seminaru jeste sistematizacija pregovaračkog procesa i tehnike pregovaranja.” – Dragan Antić

“Oduševljen sam treningom. Sve se može primeniti u praksi.” – Bojan Stojković

“Predavači su nam približili termin Role play, tj. učestvovanje u konkretnim (radnim) situacijama prilikom pregovaranja.” – Zorica Bošković

REFERENCE