Omegact

Uspešno održan Modul I – INSPIRE ANALYST

I SERTIFIKACIONI TRENING_BEOGRAD

Modul I – INSPIRE ANALYST

Inspirišite druge i stvarajte sreću na poslu. U Beogradu je u sjajnoj atmosferi održan prvi deo sertifikacionog treninga, za Inspire eksperte! Cilj programa je, da se stručno obuče osobe za tumačenje ovog menadžerskog alata.

Trening je vodio Miloš Tomanović sertifikovani Inspire Instruktor sa dugogodišnjim iskustvom u regionu jugoistočne Evrope za tumačenje i korišćenje rezultata Inspire metodologije.

Prva sertifikaciona grupa je u dvodnevnom radu na prvom modulu za licencu Inspire analitičara naučila metodologiju prepoznavanja i predviđanja ponašanja osobe, mogućnosti kako mogu da koriste rezultate testiranja i kako da prepoznaju šta kod drugih osoba prepovlađuje kao stil rada, za šta imaju kompetencije. I uz sve ovo predviđaju za koje poslovne pozicije su osobe spremne i daju najbolje rezultate – usklađivanje zahteva radnog mesta sa kompetencijama osobe.

Kroz veliki broj vežbi Inspire analitičari su odmah videli i probali upotrebnu vrednost poznavanja metodologije, otkrivajući kroz razgovore sa različitim osobama, kakve su karakteristike i kako kroz rečnik izražavanja prepoznavati obrasce ponašanja koji će se pojaviti u radu.

Svaka osoba je jedinstvena, to je osnovni moto Inspire metodologije širenja sreće u poslu. Utisci polaznika sa modula Inspire analitičar su bili fantastični! Kako sami kažu prevaziđenja su očekivanja u efikasnosti alata i prepoznavanja šta su unutrašnji pokretači i motivatori pojedinačne osobe koja uradi testiranje jer svaki obrazac ponašanja i jeste motivator kada imamo mogućnosti da baš na taj ustaljeni način i radimo. Kao lekarska analiza i dijagnoza krvi, Inspire pokazuje šta je najbolji način, motivisanja, komunikacije i rukovođenja osobom čije rezultate dobijete.