Omegact

Uspešno održan otvoreni seminar PREGOVARANJE U NABAVCI

29.-30.09.2015. Zoran Milašinović, sertifikovani stručnjak iz oblasti prodaje i marketinga i zvanično registrovani EGP savetnik od strane Evropske banke za regionalni razvoj (EBRD), u okviru The Enterprise Growth Programme (EGP) i Business Advisory Services (BAS) i kolega Vladimir Ćuk, uspešno su održali otvoreni seminar PREGOVARANJE U NABAVCI u prostorijama Omega Consulting Team-a u Beogradu.

Cilj ovog treninga je bio da kroz kombinaciju predavanja, velikog broja praktičnih vežbi i praktičnih primera osposobi polaznike da shvate značaj pregovaranja u savremenom biznisu i da im da praktične smernice kako uspešno voditi pregovore u nabavci.

U mnogim proizvodnim i svim trgovačkim preduzećima i kompanijama nabavka je funkcija od koje zavisi i opstanak i uspešnost poslovanja. Naši dobavljači svoju robu prodaju i nama i našim konkurentima, ponekad i našim klijentima i veoma je važno da ovaj proces držimo pod potpunom kontrolom. Sve ovo upućuje nas na zaključak da nabavku moraju voditi najbolji i najobučeniji kadrovi sa kojima raspolažemo, a za uspešnu nabavku oni moraju biti upućeni u specifičnosti sopstvenog poslovanja, poslovanje dobavljača, moraju dobro poznavati prodajnu matematiku i biti vešti pregovarači (da dobiju najbolje uslove, a da dobavljač bude zainteresovan za dugoročnu saradnju). Svetska statistika ukazuje da je većina kompanijskih neuspeha vezana za loše pregovaranje, bilo da se radi o prekomernoj “popustljivosti” ili “arogantnosti” i nespremnosti da se pronađe zajednički interes i kompromis.

Pregovaranje u savremenom biznisu predstavlja neprekidan proces koji se vodi na svim nivoima i pripremljenost i obučenost svih onih koji učestvuju u procesu pregovaranja je od ključnog značaja za svaku kompaniju.

Neki od komentara učesnika bili su :

“Odličan trening. Posebno mi se dopalo što se sve može primeniti u praksi. Verujem da ću dosta unaprediti svoj rad kroz aktiviranje svojih pregovaračkih sposobnosti.” – Svetlana Okanović

“Veoma mi se dopao način predavanja predavača kao i simulacija pregovaranja. Siguran sam da ću ovu tehniku primeniti u sledećim pregovorima sa dobavljačima.” – Miloš Gojić

“Jako mi se dopao način prezentovanja materije kao i mogućnost otvorenog razgovora sa predavačima.” – Aleksandar Filipović

“Sve je bilo savršeno. Kao početnik u svemu ovome sam dosta naučio ali je ipak potrebno vežbati pregovaranje dosta dugo kako bi shvatio, naučio i primenio u praksi.” – Tomislav Radović

“Najupečatljiviji deo za mene je bio sistematski pristup veštini pregovaranja i  svođenje na jasno definisane principe i matrice. Interaktivni vid edukacije će mi pomoći da u praksi mogu primeniti naučene tehnike uz dosta vežbanja pre toga.” – Slavko Milev

REFERENCE