Omegact

Uspešno održan prvi deo obuke na temu “PREGOVARANJE U NABAVCI” za kompaniju “CRH” (cementara Popovac)

20.10.2015. Zoran Milašinović, sertifikovani stručnjak iz oblasti prodaje i marketinga i zvanično registrovani EGP savetnik od strane Evropske banke za regionalni razvoj (EBRD), u okviru The Enterprise Growth Programme (EGP) i Business Advisory Services (BAS) i  Miljan Dimitrijević, konsultant sa dugogodišnjim menadžerskim iskustvom na vodećim menadžerskim pozicijama u nekoliko kompanija, kako domaćih tako i internacionalnih; uspešno su održali prvi deo obuke na temu “PREGOVARANJE U NABAVCI” za kompaniju “CRH” (cementara Popovac)

Polaznici ovog seminara bili su menadžeri nabavke koji dugi niz godina rade nabavku za kompaniju koja je menjala vlasničku strukturu više puta (Cementara Popovac-Holcim-CRH). Cilj ove radionice je bio usavršavanje naprednih tehnika pregovaranja u nabavci kako bi polaznici dobili konkretne alate koje mogu primenjivati u praksi.

Kroz praktične vežbe na primerima iz sopstvene prakse polaznika prolazilo se kroz matricu pregovaranja gde su svi učesnici mogli da prepoznaju prednosti dobre pripreme, važnosti kontrolisanog vođenja rasprave, veština iznošenja predloga, kao i važnosti postizanja sporazuma. Učesnici su posle prvog dana dali svoj preliminarni utisak ističući primenljivost metodološkog pristupa pregovaranju i prepoznavanje “slabih mesta” u dosadašnjem pregovaranju. Opšti utisak predavača je bio da polaznici imaju dosta prakse koju je trebalo metodološki uobličiti i raditi na usavrašavanju pregovaračkih tehnika, sa čim su se složili polaznici obuke.

Drugi deo seminara “PREGOVARANJE U NABAVCI” je planiran za novembar mesec.

Trening je održan u prostorijama kompanije u Popovcu (Paraćin).

Neki od komentara učesnika bili su:

“Trening je bio veoma koristan u sticanju znanja i veština u pregovaranju, tako da ću se truditi da svo stečeno znanje primenim u praksi.” – Bojan Stojković

“Najviše su mi se dopali praktični saveti u konkretnim poslovnim  situacijama kao i Rde play na kraju treninga.” – Zorica Radovanović

REFERENCE