Omegact

Uspešno održan seminar za menadžere kompanije “Farmasi” Srbija na temu “Organizacija i upravljanje mrežom u MLM biznisu

26-27.12.2015. Zoran Milašinović, sertifikovani stručnjak iz oblasti prodaje i marketinga i zvanično registrovani EGP savetnik od strane Evropske banke za regionalni razvoj (EBRD), u okviru The Enterprise Growth Programme (EGP) i Business Advisory Services (BAS) je održao seminar za menadžere kompanije “Faramasi” Srbija na temu “Organizacija i upravljanje mrežom u MLM biznisu”. To je prvi od četiri treninga predviđenih za povećanje kompetencija lidera iz mreže Farmasi-Srbija.

Na treningu je prisutvovlao 22 lidera iz mnogih gradova Srbije koji su se potvrdili u toku jednogodišnjeg perioda postojanja Farmasi-Srbija. Seminar je imao za cilj da istakne važnost formiranja lične grupe u MLM biznisu i pomogne liderima da efikasnije upravljaju svojom ličnom grupom koja predstavlja osnov za formiranje kvalitetne mreže. Seminar je bio interaktivan sa mnogo praktičnih vežbi koje su pomogle da se bolje ovlada materijom. Većina polaznika je istakla da je seminar organizovan u pravo vreme i da su dobili potrebne smernice kako da uspešnije vode svoje saradnike i isprave greške koje su do sada imali u radu. Takođe su polaznici izrazili zadovoljstvo tematikom samog treninga jer su pokrenute teme koje su za njih od ključnog značaja, a takođe su i dobili mnogo odgovora na otvorena pitanja koja su stvarala dileme i nedoumice oko perspektivnosti samog biznisa.

Sledeći trening je planiran za prvi kvartal 2016.godine.

Neki od komentara učesnika bili su:

“Sve pohvale za predavača. Dopale su mi se smernice tj. način na koji treba raditi. Ono što mogu primeniti u praksi je da više vremena posvetim svim članovima u prvoj liniji i da mi prioritet budu oni članovi koji hoće da rade ovaj posao.” – Slađana Popović

“Dopalo mi se sve. Ceo seminar je jako oristan za dalji rad. Mnoge stvari ću primeniti da bih napredovala u daljem radu.” – Ivana Avramović

“Dopao mi se način rada kao i atmosfera. Puno toga mogu primeniti u praksi, korigovaću svoj način rada sa svojom grupom.” – Tatjana Cvijetić

“Trening ovog tipa je od velikog značaja. Gotovo svaka informacija je veoma bitna za posao kojim sam počela da se bavim.” – Mira Pavlović

“Ceo trening je veoma opširan, detaljan i obuhvata sve potrebne segmente za rad sa ličnom grupom ljudi, ali i za lično usavršavanje i napredovanje u ovoj oblasti. Kompletno primenljiv na terenu i u praksi.” – Zarić Manuela

“Mnogo novih elemenata. Tema poznata ali izložena na drugačiji način sa puno korisnih argumenata i primera u praksi.” – Sunčica Burkert

“Otrežnjenje! Fokus sa rada sa strukturom i izgradnjom dubina usmeriti na ličnu grupu i ličnu prodaju.” – Kosić Biljana

“Dobar pristup i razumljivo predavanje. Konkretni primeri i saveti za poboljšanje svog statusa lične i grupne prodaje. Saveti na šta treba obratiti pažnju a šta suvišno izbaciti. ” – Ivana Prokić

“Dopala mi se atmosfera, način na koji je predavač posvetio pažnju našem radu. Ono zbog čega smo i pozvani je u potpunosti ispunilo očekivanja. Dopalo mi se što je posvećena pažnja greškama i kako da ispravimo iste, i kako da sami edukujemo naše buduće saradnike.” – Lazić Katarina

REFERENCE