Omegact

Završena serija od četrnaest treninga „SPIN Tehnika“ sa kompanijom Mikrofin u Banja Luci

SPIN tehnika se već više godina unazad smatra najboljom i najsavremenijom prodajnom veštinom koja se primenjuje u kompleksnoj prodaji. Upravo iz ovog razloga je kompanija Mikrofin poverila konsultanskoj kući Omega Consulting Team važan zadatak u 2018. godini: da kreditne službenike kompanije uvede u ovu modernu i efikasnu prodajnu tehniku.

Zoran Milašinović i Miljan Dimitrijević, eksperti iz oblasti menadžmenta prodaje sa višegodišnjim domaćim i međunarodnim iskustvom u biznisu, su  4. i 5 decembra u prostorijama kompanije Mikrofin u Banja Luci, održali poslednji, četrnaesti inhouse trening u 2018. godini pod nazivom SPIN Tehnika_Faza I.

Polaznici treninga su bili kreditni službenici sa kojima su treneri radili na povećanju prodajnih kompetencija kroz savladavanje kako da upravljaju prodajnom situacijom i kontrolišu tok prodajnog razgovora postavljanjem sistemskih pitanja – situacionih, problemskih, posledičnih i pitanja koristi.

Najveći deo treninga su sačinjavale vežbe kroz koje su polaznici vežbali kako i kada da postavljaju pitanja, kako da slušaju i kako da procenjuju kada je pravi trenutak za prodaju. Trening je na učesnike ostavio poseban utisak, jer su vežbali na realnim situacijama iz prakse.

Većina polaznika je izrazila zadovoljstvo naučenim na treningu, sa željom da nastave dalje usavrašavanje tehnike. Ono što posebno treba istaći jeste da je većina polaznika visoko ocenila pripremljenost predavača u ulozi klijenta, te su na taj način praktično imali potpuno realnu prodajnu situaciju.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO