Omegact

KAKO MERITI ISPLATIVOST ULAGANJA U KUPCE I PROIZVODE

Naučite da merite i analizirate isplativost vaših kupaca i proizvoda

U samom pojmu i praćenju profitabilnosti se kriju uzroci brojnih finansijskih problema naših kompanija. Na veliku žalost, kompanije i rukovodstva kompanija se na dnevnom nivou dominantno bave likvidnošću poslovanja i veoma retko obrate pažnju na isplativost onoga što rade.

Jedna od bitnih stvari oko kojih se moramo razumeti je da isplativost ne znači isto što i zarada, profit u poslovanju i da ona ima dve strane medalje: i zaradu i brzinu obrta imovine u koju smo investirali. I već ovde nailazimo na prve probleme: Znamo li koliko zarađujemo na različitim kupcima i proizvodima?Znamo li koliko isti vrede?

Iz ugla zvaničnog računovodstva, ovde nema dileme – ZNAMO! Iz ugla upravljanja i menadžerskog pristupa, sigurni smo da se većina rukovodilaca ne bi složila sa idejom da je zarada ista ako čekamo na nju godinu dana, 6 meseci, 3 meseca ili 3 dana. Takođe, da li smo i kako smo raspodelili troškove direktne i indirektne, na naše kupce i proizvode? Da li smo svesni da ne postoji univerzalni način raspoređivanja?

Koje su onda posledice na rezultate koje čitamo i kako da odredimo od kojih proizvoda živimo ili (ne)ćemo živeti i sa kojim kupcima (ne)treba računati na dug rok? Ako radimo sa neisplativim proizvodima i kupcima, kakvi će rezultati ukupnog poslovanja biti? I da li ćemo onda sutra biti likvidni?

Teme koje se obrađuju na treningu Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode

 • Od prihoda do profitabilnosti
 • Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode/usluge?
 • 3 aktivnosti u poslovanju – poslovna, finansijska i investiciona – kako ih na najbolji način optimizovati u radu sa klijentima
 • Profitabilnost kupaca i proizvoda kao mera usklađenosti 3 aktivnosti
 • Preduslovi i Alati za utvrđivanje profitabilnosti kupaca i proizvoda/usluga
 • Case study
 • Matrični način merenja rezultata poslovanja
 • Kako pravilno alocirati troškove i investicije u kupce i proizvode/usluge?
 • Alokacija direktnih i indirektnih troškova na njihove nosioce (kupci, proizvodi, usluge, geografska područja)
 • Troškovi marketinga, transporta, magacinskog poslovanja i drugi ključni operativni troškovi – kako raspodeljujemo ove troškove – primeri iz prakse?
 • Case study
 • Profit i profitabilnost
 • Koliko košta investicija u kupce i proizvode/usluge čiju isplativost hoćemo da merimo?
 • Investiciona aktivnost u radu sa kupcima: ulaganje u zalihe i potraživanja
 • Trošak zaliha i potraživanja u obračunu profitabilnosti kupaca i proizvoda/uslugama
 • Operativni ciklus gotovine u radu sa kupcima i po prozivodima/uslugama
 • Kako obracunati trošak kapitala i sopstvenog izvora finansiranja prilikom utvrdjivanja profitabilnosti kupaca i proizvoda/usluga
 • Uticaj obrtnog kapitala na profitabinost poslovanja
 • Case study
 • Primeri iz prakse merenja profitabilnosti kupaca i proizvoda/usluga
 • ABC analiza i ABC kalkulator – praktična primena
 • Profitabilnost kao alat za upravljanje – interno i eksterno

Kome je namenjen trening Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode

Top menadžmentu kompanije i rukovodiocima profitnih centara

Rukovodiocima u prodaji na različitim hijerarhijskim nivoima

Key Account menadžerima, brend menadžerima i menadžerima prodaje

Finansijskim direktorima, kontrolorima, planerima, analitičarima

Menadžerima i drugim zaposlenima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka

Svima onima koji se bave raspodelom direktnih i indirektnih troškova u kompaniji

Svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji sa prodajnim partnerima, na osnovu kojih informacija povećati verovatnoću donošenja ispravne odluke

Menadžerima i ostalim zaposlenima koji učestvuju u procesu pripreme poslovnog plana

POGODNOSTI

Popusti: 2 kotizacije – 10%, 3 i više kotizacija -15%

Zainteresovani?

Pošaljite nam vaše podatke preko formulara, pišite nam na mejl ili nas kontaktirajte na +381 64 147 4472.

Imate pitanja za nas?

Pošaljite nam poruku putem formulara ili nam pišite na mejl.

  Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

  Godina poslovanja
  0
  Zadovoljna klijenta
  0
  Konsultantska projekta
  0
  Održana treninga
  0

  REFERENCE