PREZENTACIJE - TRENINZI - SPECIJALI

Onlajn i uživo. Budite najbolji. Pri vrhu je uvek najmanja gužva.

saznajte kako

Povećajte svoje kompetence i kompetence ključnih ljudi u kompaniji

PREZENTACIJE

Interaktivne prezentacije u trajanju do 4 sata, iz oblasti organizacije, prodaje, marketinga, finansija i ljudskih resursa. Održavaju se onlajn putem alata za rad na daljinu, ili u vašem poslovnom prostoru, u vreme koje odgovara vašoj organizaciji posla. Edukujte vaše zaposlene, na za vas bitnu temu i dobijte odgovore na pitanja koja su za vas najvažnija.

TRENINZI

Jednodnevni i dvodnevni treninzi iz oblasti organizacije, prodaje, marketinga, finansija i ljudskih resursa. Održavaju se onlajn putem alata za rad na daljinu ili u Omega Consulting Team trening centru u Beogradu radnim danima ili vikendom. Svi treninzi su u formi interaktivnih radionica, uz odgovarajući prateći elektronski ili štampani materijal za rad.

SPECIJALI

Specijalistički programi u trajanju od 8 do 10 dana, organizovani u više modula tokom par meseci, sa puno praktičnih vežbi i domaćih zadataka u pauzama između modula. Održavaju se onlajn putem alata za rad na daljinu, ili uživo u Beogradu i na različitim atraktivnim lokacijama u okolini. Najefikasniji i najefektivniji način za učenje i brzu primenu naučenog u praksi.

Treninzi

Jednodnevni i dvodnevni treninzi iz oblasti organizacije, prodaje, finansija i ljudskih resursa. Održavaju se onlajn putem alata za rad na daljinu ili u OCT trening centru u Beogradu radnim danima ili vikendom. Svi treninzi su u formi interaktivnih radionica.

24-25.11.2021. Finansije za nefinansijere

Trening je namenjen:

 • vlasnicima firmi koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja
 • top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja
 • menadžerima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka

Nakon treninga možete da:

 • pratite i analizirate finansijski uspeh vaše organizacije
 • lakše donosite odluke koje imaju finansijske posledice, iako niste ekonomista
 • procenjujete ko najviše, a ko najmanje doprinosi (ne)uspehu vaše firme
 • procenjujete koje su posledice podbačaja ili prebačaja plana
 • zaključujete kako poslovne odluke utiču na kratkoročnu ili dugoročnu likvidnost, rentabilnost i profit

Predavači:

 • Ljubomir Jovanović
 • Jelena Marković

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 39.000 RSD

saznajte više

CRM - alat za uspešno poslovanje

Trening je namenjen:

+ donosiocima odluka u oblasti prodaje i marketinga
+ direktorima/vlasnicima malih i srednjih kompanija
+ svima koji žele da savladaju CRM model

Cilj treninga:

+ Razumevanje kako CRM može da utiče na uspeh poslovanja
+ Upoznavanje sa 5 ključnih CRM procesa:
– razradu strategije (biznis i klijentske)
– stvaranje vrednosti (za klijente i kompaniju)
– integraciju kanala (prodaje i komunikacije)
– upravljanje informacijom
– ocenu efektivnosti rada
+ Razjašnjavanje stanja CRM modela u sopstvenom sektoru/kompaniji (kroz konsultacije 1-na-1)

Predavači:

Miljana Nimčević

saznajte više

Specifičnosti finasija u IT sektoru

Trening je namenjen:

 • donosiocima odluka u oblasti IT industrije: menadžeripraktičarikupciprodavcikonsultantiprojekt menadžeri
 • Svima koji žele da pobede strah od finansija ili osveže postojeća znanja

Nakon treninga možete da:

 • Pratite finansijski rezultat poslovanja uslužnih kompanija
 • Na bazi pravih i odabranih informacija donosite odluke – šta je isplativo, a šta nije?
 • Razumete ROI, SVA, EVA, Profit…
 • Koji efekat postižemo kroz “agile” i “scrum”
 • Odaberete kako amortizujete IT imovinu i “upgrade-ovanu” imovinu
 • Procenite da li se zarađuje ili ne kada imamo više aktivnih projekata
 • Izračunati Break-even projekta i ukupnog poslovanja
 • Pratite rezultat različitih funkcija i aktivnosti unutar IT kompanije ili unutar projekta
 • Zaračunavate usluge između odeljenja ili timova
 • Budžetirate, utvrđujete troškove i cene – osnove
 • Dovetete trošak i/ili rashod u vezu sa pripadajućim prihodom
 • Odredite CVP – Prag rentabilnosti i razumete zašto je važno ovo koristiti
 • Izradite osnovne finansijske analize

Predavači:

 • Ljubomir Jovanović
 • Jelena Marković

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 17.500 RSD

saznajte više

Konsultativna prodaja

Trening je namenjen:

 • rukovodiocima i menadžerima VP i MP prodaje
 • agentima prodaje na terenu
 • referentima prodaje u MP objektima
 • agentima telefonske prodaje

Koje su koristi od treninga i šta ćete savladati:

 • prednosti konsultativne prodaje u poređenju sa tradicionalnim pristupom prodaji
 • aktivno slušanje i ispitivanje potreba kupaca
 • građenje dugoročnog odnosa sa klijentom
 • sistematičan pristup ciklusu prodaje i “zatvaranje” prodaje

Predavači:

 • Jelena Anđelić
 • Nada Niklanović

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 24.000 RSD

Upravljanje i naplata potraživanja

Trening je namenjen:

 • direktorima prodaje, menadžerima prodaje i prodavcima
 • zaposlenima koji su u svakodnevnim kontaktima sa klijentima posredno ili neposredno utiču na sam proces kreiranja i naplate potraživanja
 • prodavcima i drugim zaposlenima koji žele da unaprede već stečena znanja i iskustvo sa onim što su trendovi u današnjoj prodaji
 • mladim perspektivnim prodavcima koji sebe i svoju karijeru vide u svakodnevnom dokazivanju i građenju sopstvenog stila i autoriteteta u prodaji
 • svim menadžerima koji pružaju bilo koji oblik podrške prodaji

Neke od veština i znanja koja ćete usvojiti su:

 • Politike naplate potraživanja
 • Klasifikacija grupa “neplatiša” prema riziku(R) i hitnosti(H)
 • Načini na koje “sprovodimo” proces naplate potraživanja
 • Struktura i strategija poziva za naplatu
 • Koraci u naplati potraživanja i strategija razgovora – Snaga prvog utiska
 • Kako pravilno reagovati, odgovarati i nositi se sa “delimičnom uplatom”, “prekršenim obećanjem”, “hroničnim delikventom”, odogvorima “u međuvremenu je plaćeno” ili obećanjem da će biti plaćeno

Predavači:

 • Milan Mijailović
 • Ljubomir Jovanović

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 24.000 RSD

Asertivna komunikacija

Trening je namenjen:

 • top i srednjem menadžmentu
 • tim liderima
 • svima koji žele da unaprede “soft skills”

Neka od znanja koja ćete usvojiti su:

 • Uticajne komunikacione sposobnosti tim lidera
 • Koji će pristup i stil komunikacije doneti uspeh
 • Šta je to odgovorno i samopotvrdno ponašanje
 • Kako da poštujete mišljenja i stavove drugih bez da se nužno sa njima i slažete
 • Kako da se zauzimete za sebe, iskažete svoje potrebe i stavove na direktan i nedvosmislen način, a da pritom ne ugrozite drugu stranu
 • Kako da izrazite misli, stavove i uverenja, a da ne pređete granicu
 • Ljubazan način na koji uvažavamo sagornika

Predavači:

 • Nada Niklanović
 • Marija Milosavljević

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 24.000 RSD

 

Profitabilnost kupaca i proizvoda

Trening je namenjen:

 • Top menadžmentu kompanije i rukovodiocima profitnih centara
 • Rukovodiocima u prodaji na različitim hijerarhijskim nivoima
 • Key Account menadžerima, brend menadžerima i menadžerima prodaje
 • Finansijskim direktorima, kontrolorima, planerima, analitičarima
 • Menadžerima i drugim zaposlenima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka

Koje su koristi od treninga i šta ćete savladati:

 • Kako da merite isplativost ulaganja u kupce i proizvode/usluge
 • Kako pravilno da raspodelite troškove marketinga, transporta, magacinskog poslovanja i druge ključne operativne troškove
 • Kako da procenite nivo investicija u kupce: ulaganje u zalihe i potraživanja
 • Case study
 • Operativni ciklus gotovine u radu sa kupcima i po prozivodima/uslugama
 • Praktičnu primenu ABC analize i ABC kalkulatora

Predavači:

 • Ljubomir Jovanović
 • Miljan Dimitrijević

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 24.000 RSD

Upravljanje nabavkom i zalihama

Trening je namenjen:

 • vlasnicima i direktorima malih i srednjih preduzeća
 • direktorima nabavke, menadžerima nabavke, referentima nabavke
 • zaposlenima koji učestvuju u procesu nabavke kako posredno, tako i neposredno, i od kvaliteta izvršenja njihovog posla zavisi uspešnost upravljanja nabavkom i zalihama
 • zaposlenim u raznim sektorima kompanije koji učestvuju u upravljanju zalihama
 • svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji i uslovima te saradnje sa dobavljačima, na osnovu kojih informacija povećati verovatnoću donošenja ispravne odluke
 • talentovanim i perspektivnim menadžerima na koje kompanija dugoročno računa

Koje su koristi od treninga i šta ćete savladati:

 • dobijanje smernica kako uspešno upravljati nabavkom i zalihama;
 • razumevanje sopstvenog dela i područja vođenja poslova i kako utiču na poslovanje celokupne organizacije;
 • prilagođene vežbe koje su koncipirane na praktičnim primerima;
 • interakcija među polaznicima koja omogućava da se primeti i čuje kako to rade drugi;
 • upoznavanje sa određenim „pravilima“ poslovanja koja su zasnovana na merenjima;
 • veliki broj primera iz prakse od strane predavača koji imaju bogato iskustvo u ovim oblastima
 • olakšavanje donošenja odluka u uslovima nekoliko različitih opcija.

Predavači:

 • Ljubomir Jovanović
 • Miljan Dimitrijević

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 24.000 RSD

saznajte više

Digitalni marketing B2B/B2C

Trening je namenjen:

 • rukovodiocima prodaje i menadžerima prodaje
 • marketing meandžerima
 • svima koji žele da unaprede znanje u oblasti digitalnog marketinga

Predavači:

 • Nada Niklanović
 • Marija Milosavljević

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 24.000 RSD

Šta motiviše više od novca

Trening je namenjen:

 • vlasnicima i direktorima kompanija
 • srednjem i top menadžmentu
 • tim liderima
 • svima koji žele da nauče da vode ljude

Neka od znanja koja ćete usvojiti su:

 • Šta zaposlene pokreće da ostvare cilj
 • Kako da prepoznate najvažnije kriterijume za motivaciju kod jedne osobe
 • Kako da znate koliko je osobi potrebna podrška i evaluacija u radu da bi bila motivisana (0 ili 100%?)
 • Kako da komunicirate a da to bude za sagovornika motivaciono
 • Kako da predstave ideje privlačno i jasno svima
 • Kako da blagovremeno prepoznate pokazatelje stresa i kako da ga neutralizujete uklanjanjem stresnih situacija, a zadrže efikasnost
 • Kako da koristite razvojni feedback uz upotrebu motivacionih rezultata

Predavači:

 • Jelena Anđelić
 • Nada Niklanović

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 24.000 RSD

 

Time management

Trening je namenjen:

 • vlasnicima i direktorima kompanija
 • srednjem i top menadžmentu
 • tim liderima
 • svima koji žele da nauče da bolje upravljaju svojim vremenom

Neka od znanja koja ćete usvojiti su:

 • Kako izbeći da posao ne upravlja vama, već Vi njime
 • Kako izbeći da planovi i ciljevi “ne padnu” u vodu, već “kupiti” vreme
 • Kako se osloboditi stresa i zadržati kvalitet u radu
 • Šta sve mogu biti “jedači” vremena i šta sa njima
 • Zašto su precizni ciljevi, postavljanje prioriteta, granica i pauza važni za uspešnost upravljanja dnevnim aktivnostima
 • Koliko unapred planirati
 • Kako sebe motivisati i svakodnevno se radovati malim uspesima

Predavači:

 • Nada Niklanović
 • Marija Milosavljević

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 24.000 RSD

Specijalistički programi

Treninzi u trajanju od 8 do 10 dana, organizovani u više modula tokom par meseci, sa puno praktičnih vežbi i domaćih zadataka u pauzama između modula. Najefikasniji način za učenje i brzu primenu naučenog u praksi.

ONLAJN - FINANSIJE U PRAKSI - šesta generacija

FINANSIJE U PRAKSI su pravi izbor za vas, ukoliko želite da poboljšate finansijsko stanje:

 • U okviru firme čiji ste vlasnik
 • U sektoru čiji ste šef ili rukovodilac
 • U kompaniji čiji ste menadžer ili direktor
 • U svom privatnom životu

FINANSIJE U PRAKSI su jedinstven program u regionu, pripremljen na bazi 20 godina iskustva u praksi, 500 treninga i preko 10.000 polaznika iz kompanija različitih veličina i branši.

 • Tokom programa se vežba i uči na praktičnim i realnim primerima iz prakse od menadžera i konsultanata poznatih i uspešnih regionalnih kompanija.
 • Bez obzira čime se bavite, ako želite da budete još uspešniji i da pravite još bolje rezultate, morate poznavati svet finansija. Što ga bolje upoznate i vaš uspeh će biti veći!

Šesta generacija ONLAJN programa FINANSIJE U PRAKSI u 2021. godini.

 • OSNOVNE FINANSIJE – Naučite osnovne finansijske pojmove i termine i pripremite se za naredne faze u karijeri.
  modul 1 09.-10.09.2021, modul 2 23.-24.09.2021, modul 3 07.-08.10.2021.
 • MENADŽERSKI IZVEŠTAJI – Naučite samostalno da kreirate menadžerske izveštaje.
  modul 1 04-05.11.2021, modul 2 17.-18.11.2021, modul 3 09.-10.12.2021.
 • TOP FINANCE – ANALIZE, PLANIRANJA I PROCENA INVESTICIJA – Naučite najkreativniji i najodgovorniji menadžerski posao – korišćenje izveštaja i analiza za upravljanje rezultatima
  modul 1 02-03.12.2021, modul 2 16-17.12.2021, modul 3 12-13.01.2022.

Predavači:

 • Milan Mijailović
 • Ljubomir Jovanović
 • Srđan Sladoje

saznajte više

PRaVI PREGOVARAČ - četvrta generacija

PRaVI PREGOVARAČ je pravi izbor za vas, ukoliko želite da unapredite rezultate pregovora sa:

 • Poslovnim partnerima i klijentima
 • Šefovima, zaposlenima i kolegama
 • Članovima porodice i prijateljima
 • Onima koji vode više računa o svojim interesima nego o vašim

Kroz našu školu pregovaranja, jedinstvenu u regionu, ćete naučiti:

 • Metodologiju rada za izradu strategije pregovaranja
 • Napredne veštine komunikacije za sve profesije
 • Kako da uspešno prodajete sebe i svoje usluge

Četvrta generacija PRaVOG PREGOVARAČA u 2021. godini

Specijalistički program koji čini zaokruženu celinu i kompletno pokriva kompleksnu temu kao što je pregovaranje. Predavači PRaVOG PREGOVARAČA svojim iskustvom i znanjem spadaju u top stručnjake iz oblasti pregovaranja, što ovaj program čini jedinstvenim u regionu.

DETALJI PROGRAMA:

 • Modul 1 Priprema za pregovaranje
 • Modul 2 Ispitivanje potreba druge pregovaračke strane
 • Modul 3 Iznošenje i prijem predloga u
 • Modul 4 Pogađanje u pregovaranju i rešavanje prigovora
 • Modul 5 Finalizacija pregovora – postizanje sporazuma
 • Takmičenje Pregovaračke borbe

Predavači:

 • Zoran Milašinović
 • Miljan Dimitrijević
 • Miloš Tomanović

saznajte više

Potreban vam je neki drugi trening?

Pošaljite nam upit putem formulara, pišite nam na mejl ili nas kontaktirajte na +381 64 147 4472.

6 + 10 =

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

 

godina poslovanja

zadovoljnih klijenata

konsultantskih projekata

održanih treninga