Omegact

PREZENTACIJE - TRENINZI - SPECIJALI

Onlajn i uživo. Budite najbolji. Pri vrhu je uvek najmanja gužva.

Povećajte svoje kompetence i kompetence ključnih ljudi u kompaniji

PREZENTACIJE

Interaktivne prezentacije u trajanju do 4 sata, iz oblasti organizacije, prodaje, marketinga, finansija i ljudskih resursa. Održavaju se onlajn putem alata za rad na daljinu, ili u vašem poslovnom prostoru, u vreme koje odgovara vašoj organizaciji posla. Edukujte vaše zaposlene, na za vas bitnu temu i dobijte odgovore na pitanja koja su za vas najvažnija.

TRENINZI

Jednodnevni i dvodnevni treninzi iz oblasti organizacije, prodaje, marketinga, finansija i ljudskih resursa. Održavaju se onlajn putem alata za rad na daljinu ili u Omega Consulting Team trening centru u Beogradu radnim danima ili vikendom. Svi treninzi su u formi interaktivnih radionica, uz odgovarajući prateći elektronski ili štampani materijal za rad.

SPECIJALI

Specijalistički programi u trajanju od 8 do 10 dana, organizovani u više modula tokom par meseci, sa puno praktičnih vežbi i domaćih zadataka u pauzama između modula. Održavaju se onlajn putem alata za rad na daljinu, ili uživo na različitim atraktivnim lokacijama. Najefikasniji i najefektivniji način za učenje i brzu primenu naučenog u praksi.

Povećajte svoje kompetence i kompetence ključnih ljudi u kompaniji

Situaciono rukovođenje

Trening je namenjen:
• Menadžerima na svim nivoima – viši, srednji i niži;
• Vlasnicima i rukovodiocima malih i srednjih preduzeća;
• Rukovodiocima sektora ili timova;
• Onima koji su zaduženi za upravljanje ljudskim resursima;
• Svima koji žele da unaprede svoj stil i veštine liderstva.

Koje su koristi od treninga i šta ćete savladati:
• Usvajanje i razvijanje svog stila rukovođenja;
• Veštine određivanja i prilagođavanja stila za svaku situaciju;
• Tehnike za motivaciju u timskom okruženju;
• Alate za analizu kompetencija zaposlenih i praćenje zadovoljstva;
• Tehnike za davanje i primanje povratnih informacija.

 Predavači:
• Ruža Lukić
• Saša Marjanović

Cena:
Cena treninga po osobi iznosi 36.000 RSD

Emocionalna inteligencija

Trening je namenjen:
• Osobama na menadžerskim ulogama, na svim nivoima;
• Svima koji žele da razumeju, razviju sopstvenu i primenjuju emocionalnu inteligenciju u svakodnevnom životu;
• Onima koji žele da otvore vrata prema boljem razumevanju sebe i drugih, poboljšavajući tako svoje profesionalno i lično iskustvo.

Koje su koristi od treninga i šta ćete savladati:
• Usvojićete strategije za prepoznavanje, prihvatanje i konstruktivno upravljanje ličnim emocijama, čime ćete poboljšati sopstvene međuljudske interakcije;
• Razvićete veštine izražavanja emocija na jasan i konstruktivan način što je ključno za izgradnju održivih odnosa s drugima;
• Razumećete kako emocije oblikuju komunikaciju i kako ih možete koristiti kao sredstvo poboljšanja komunikacijskih veština;
• Usvojićete kako da primenjujete principe emocionalne inteligencije kako biste poboljšali odnose s kolegama, saradnicima, prijateljima.
 
Predavači:
• Ruža Lukić
• Saša Marjanović

Cena:
Cena treninga po osobi iznosi 36.000 RSD

Upravljanje nabavkom i zalihama

Trening je namenjen:

 • vlasnicima i direktorima malih i srednjih preduzeća
 • direktorima nabavke, menadžerima nabavke, referentima nabavke
 • zaposlenima koji učestvuju u procesu nabavke kako posredno, tako i neposredno, i od kvaliteta izvršenja njihovog posla zavisi uspešnost upravljanja nabavkom i zalihama
 • zaposlenim u raznim sektorima kompanije koji učestvuju u upravljanju zalihama
 • svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji i uslovima te saradnje sa dobavljačima, na osnovu kojih informacija povećati verovatnoću donošenja ispravne odluke
 • talentovanim i perspektivnim menadžerima na koje kompanija dugoročno računa

Koje su koristi od treninga i šta ćete savladati:

 • dobijanje smernica kako uspešno upravljati nabavkom i zalihama;
 • razumevanje sopstvenog dela i područja vođenja poslova i kako utiču na poslovanje celokupne organizacije;
 • prilagođene vežbe koje su koncipirane na praktičnim primerima;
 • interakcija među polaznicima koja omogućava da se primeti i čuje kako to rade drugi;
 • upoznavanje sa određenim „pravilima“ poslovanja koja su zasnovana na merenjima;
 • veliki broj primera iz prakse od strane predavača koji imaju bogato iskustvo u ovim oblastima
 • olakšavanje donošenja odluka u uslovima nekoliko različitih opcija.

Predavači:

 • Miljan Dimitrijević 
 • Nikola Šaranović

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 35.000 RSD

saznajte više

SPIN Selling

Trening je namenjen:

 • top menadžmentu, kao i ostalim menadžerima koji su u prilici da pregovaraju
 • direktorima prodaje, menadžerima prodaje i prodavcima u različitim kanalima prodaje
 • prodavcima koji prodaju kompleksne proizvode i žele da povećaju broj novih klijenata

Koje su koristi od treninga i šta ćete savladati:

Ovo su najčešće postavljana pitanja od strane polaznika na koja ćete u produžetku pronaći odgovore:

 • Šta je to SPIN tehnika?
 • Kako naučiti SPIN tehniku?
 • Koliko nam je vremena potrebno da ovladamo SPIN tehnikom i počnemo da je primjenjujemo u praksi?
 • Da li nam je potrebno neko predznanje da bi smo savladali SPIN-tehniku?
 • Koliko nam je potrebna SPIN-tehnika uzimajući u obzir da se ne bavimo prodajom?

Predavači:

 • Nada Niklanović
 • Miljan Dimitrijević
 • Radmila Todorović

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 35.000 RSD

saznajte više

Finansije za nefinansijere

Trening je namenjen:

 • vlasnicima firmi koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja
 • top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja
 • menadžerima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka

Nakon treninga možete da:

 • pratite i analizirate finansijski uspeh vaše organizacije
 • lakše donosite odluke koje imaju finansijske posledice, iako niste ekonomista
 • procenjujete ko najviše, a ko najmanje doprinosi (ne)uspehu vaše firme
 • procenjujete koje su posledice podbačaja ili prebačaja plana
 • zaključujete kako poslovne odluke utiču na kratkoročnu ili dugoročnu likvidnost, rentabilnost i profit

Predavači:

 • Srđan Sladoje
 • Nikola Šaranović
 • Radmila Todorović

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 39.000 RSD

saznajte više

Kontroling u proizvodnji

Trening je namenjen:

 • vlasnicima malih i srednjih preduzeća
 • finansijskim direktorima, finansijskim kontrolorima, planerima, analitičarima u proizvodnim kompanijama
 • top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja
 • svima onima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka

Teme treninga:

 • Finansijski izveštaji i specifičnosti proizvodnih kompanija
 • Nedostaci zvaničnih izveštaja proizvodnih kompanija
 • Finansijsko VS Upravljačko računovodstvo proizvodnih kompanija
 • Case study – specifičnosti kontrolinga u proizvodnim kompanijama
 • Izvori informacija i polazišta za merenje rezultata u proizvodnim kompanijama
 • Organizaciona šema i mesta troška
 • Proces proizvodnje – mesta i nosioci troškova
 • Direktni i indirektni troškovi
 • Raspodela indirektnih troškova na nosioce troškova
 • Troškovi razdoblja i proizvoda
 • Case Study – stvarna primena vremenskih razgraničenja u obračunu proizvodnje, cene koštanja i zaliha proizovda
 • Fiksni i varijabilni troškovi – prag rentabilnosti
 • Obračun cene koštanja
 • Pokazatelji uspešnosti proizvodnje
 • Pokazatelji uspešnosti kompanije
 • Case Study – praćenje rezultata na mesečnom nivou, odluke, posledice
 • Planiranje proizvodnje
 • Izmene u strukturi asortimana

Predavači:

 • Srđan Sladoje
 • Nikola Šaranović
 • Radmila Todorović

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 39.000 RSD.

saznajte više

Upravljanje prodajom i potraživanjima

Trening je namenjen:

 • direktorima prodaje, menadžerima prodaje i prodavcima
 • zaposlenima koji su u svakodnevnim kontaktima sa klijentima posredno ili neposredno utiču na sam proces kreiranja i naplate potraživanja
 • prodavcima i drugim zaposlenima koji žele da unaprede već stečena znanja i iskustvo sa onim što su trendovi u današnjoj prodaji
 • mladim perspektivnim prodavcima koji sebe i svoju karijeru vide u svakodnevnom dokazivanju i građenju sopstvenog stila i autoriteteta u prodaji
 • svim menadžerima koji pružaju bilo koji oblik podrške prodaji

Neke od veština i znanja koja ćete usvojiti su:

 • Politike naplate potraživanja
 • Klasifikacija grupa “neplatiša” prema riziku(R) i hitnosti(H)
 • Načini na koje “sprovodimo” proces naplate potraživanja
 • Struktura i strategija poziva za naplatu
 • Koraci u naplati potraživanja i strategija razgovora – Snaga prvog utiska
 • Kako pravilno reagovati, odgovarati i nositi se sa “delimičnom uplatom”, “prekršenim obećanjem”, “hroničnim delikventom”, odogvorima “u međuvremenu je plaćeno” ili obećanjem da će biti plaćeno

Predavači:

 • Radmila Todorović
 • Nikola Šaranović

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 30.000 RSD

Poslovno planiranje

I dan

 • Uvod
 • World caffe
 • Finansijske analize kao preduslovi za planiranje
 • Case study 2 finansijske analize

II dan

 • Analize potrebne za dobro planiranje
  • prodaja po kupcima, proizvodima, teritorijama, prodavcima
  • analize zaliha i potraživanja
  • analize investicionih projekata
 • Postavljanje ciljeva
 • Kako izgleda plan (koraci planiranja)

III dan

 • Prezentacija zaključaka i podela Hand out-a (Set analiza; Koraci planiranja)

Predavači:

 • Ruža Lukić
 • Srđan Sladoje
 • Miljan Dimitrijević

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 80.000 RSD.

Za ranu prijavu i plaćanje cena treninga iznosi 60.000 RSD.

*Cena NE uključuje smeštaj

Šta motiviše više od novca

Trening je namenjen:

 • vlasnicima i direktorima kompanija
 • srednjem i top menadžmentu
 • tim liderima
 • svima koji žele da nauče da vode ljude

Neka od znanja koja ćete usvojiti su:

 • Šta zaposlene pokreće da ostvare cilj
 • Kako da prepoznate najvažnije kriterijume za motivaciju kod jedne osobe
 • Kako da znate koliko je osobi potrebna podrška i evaluacija u radu da bi bila motivisana (0 ili 100%?)
 • Kako da komunicirate a da to bude za sagovornika motivaciono
 • Kako da predstave ideje privlačno i jasno svima
 • Kako da blagovremeno prepoznate pokazatelje stresa i kako da ga neutralizujete uklanjanjem stresnih situacija, a zadrže efikasnost
 • Kako da koristite razvojni feedback uz upotrebu motivacionih rezultata

Predavači:

 • Nada Niklanović
 • Dejan Kutlešić

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 24.000 RSD

Profitabilnost kupaca i proizvoda

Trening je namenjen:

 • Top menadžmentu kompanije i rukovodiocima profitnih centara
 • Rukovodiocima u prodaji na različitim hijerarhijskim nivoima
 • Key Account menadžerima, brend menadžerima i menadžerima prodaje
 • Finansijskim direktorima, kontrolorima, planerima, analitičarima
 • Menadžerima i drugim zaposlenima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka

Koje su koristi od treninga i šta ćete savladati:

 • Kako da merite isplativost ulaganja u kupce i proizvode/usluge
 • Kako pravilno da raspodelite troškove marketinga, transporta, magacinskog poslovanja i druge ključne operativne troškove
 • Kako da procenite nivo investicija u kupce: ulaganje u zalihe i potraživanja
 • Case study
 • Operativni ciklus gotovine u radu sa kupcima i po prozivodima/uslugama
 • Praktičnu primenu ABC analize i ABC kalkulatora

Predavači:

 • Radmila Todorović
 • Miljan Dimitrijević

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 30.000 RSD

Konsultativna prodaja

Trening je namenjen:

 • rukovodiocima i menadžerima VP i MP prodaje
 • agentima prodaje na terenu
 • referentima prodaje u MP objektima
 • agentima telefonske prodaje

Koje su koristi od treninga i šta ćete savladati:

 • prednosti konsultativne prodaje u poređenju sa tradicionalnim pristupom prodaji
 • aktivno slušanje i ispitivanje potreba kupaca
 • građenje dugoročnog odnosa sa klijentom
 • sistematičan pristup ciklusu prodaje i “zatvaranje” prodaje

Predavači:

 • Nada Nikalanović
 • Dejan Kutlešić

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 25.000 RSD

Asertivna komunikacija

Trening je namenjen:

 • top i srednjem menadžmentu
 • tim liderima
 • svima koji žele da unaprede “soft skills”

Neka od znanja koja ćete usvojiti su:

 • Uticajne komunikacione sposobnosti tim lidera
 • Koji će pristup i stil komunikacije doneti uspeh
 • Šta je to odgovorno i samopotvrdno ponašanje
 • Kako da poštujete mišljenja i stavove drugih bez da se nužno sa njima i slažete
 • Kako da se zauzimete za sebe, iskažete svoje potrebe i stavove na direktan i nedvosmislen način, a da pritom ne ugrozite drugu stranu
 • Kako da izrazite misli, stavove i uverenja, a da ne pređete granicu
 • Ljubazan način na koji uvažavamo sagornika

Predavači:

 • Ruža Lukić
 • Dejan Kutlešić

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 25.000 RSD

CRM - alat za uspešno poslovanje

Trening je namenjen:

+ donosiocima odluka u oblasti prodaje i marketinga
+ direktorima/vlasnicima malih i srednjih kompanija
+ svima koji žele da savladaju CRM model

Cilj treninga:

+ Razumevanje kako CRM može da utiče na uspeh poslovanja
+ Upoznavanje sa 5 ključnih CRM procesa:
– razradu strategije (biznis i klijentske)
– stvaranje vrednosti (za klijente i kompaniju)
– integraciju kanala (prodaje i komunikacije)
– upravljanje informacijom
– ocenu efektivnosti rada
+ Razjašnjavanje stanja CRM modela u sopstvenom sektoru/kompaniji (kroz konsultacije 1-na-1)

Predavači:

Zoran Milašinović i Radmila Todorović

saznajte više

Vrhunski donosioci odluka

Trening-radionica je namenjena:

 • Menadžerima na svim nivoima – viši, srednji i niži;
 • Vlasnicima i rukovodiocima malih i srednjih preduzeća;
 • Rukovodiocima sektora ili timova;
 • Onima koji su zaduženi za upravljanje ljudima i procesima;
 • Svima koji žele da unaprede svoje veštine liderstva, planiranja, prioritizacije i donošenja odluka.

Koje su koristi od trening-radionice i šta ćete savladati:

 • Razvijanje sposobnosti donošenja dobrih odluka;
 • Samomotivacija i sticanje veština potrebnih za donošenje odluka koje vode ostvarenju ciljeva;
 • Usvajanje veština neophodnih za postavljanje prioriteta, planiranja akcije i upravljanja resursima i timovima;
 • Unapređenje znanja i veština donošenja odluka kroz upoznavanje sa alatima i sistemima koji im mogu pomoći;
 • Razumevanje preduslova za donošenje poslovnih (strateških) odluka;
 • Razumevanje uloge lidera i njegovih karakteristika ličnosti u tom procesu;
 • Primeri dobre prakse sa fokusom na primeni i interaktivnim vežbama.

 Predavači:

 • Ruža Lukić
 • Saša Marjanović

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 36.000 RSD

saznajte više

Napredne veštine vođenja malih timova

Trening-radionica je namenjena:

 • Menadžerima na svim nivoima – viši, srednji i niži;
 • Vlasnicima i rukovodiocima malih i srednjih preduzeća;
 • Tim liderima i rukovodiocima sektora;
 • Onima koji su zaduženi za upravljanje ljudima i procesima;
 • Svima koji žele da uanprede svoje liderske veštine i kompetencije.

Koje su koristi od trening-radionice i šta ćete savladati:

 • Unapređenje sposobnosti efikasnog upravljanja i vođenja ljudi u malim timovima ka ciljevima ispunjavanja njihovih zadataka;
 • Unapređenje i usvajanje tehnika kako da dodeljujete zadatke i odgovornosti, prateći napredak kako biste postigli efikasnost i efektivnost;
 • Unapređenje veština inspirisanja i motivisanja ljudi koje trebaju da imaju kontinuitet prepoznat od strane članova tima;
 • Unapređenje menadžerskih znanja i veština, kroz praktične primere iz prakse i metodologije koje daju uspešne rezultate.
 • Razvoj kompetencija i podizanje nivoa samopouzdanja za menadžersku ulogu kroz usvajanje seta veština potrebnih za dugoročan uspeh;
 • Primeri dobre prakse sa fokusom na primeni i interaktivnim vežbama.

Predavači:

 • Ruža Lukić
 • Saša Marjanović

Cena:

Cena treninga po osobi iznosi 36.000 RSD

 

saznajte više

Specijalistički programi

Treninzi u trajanju od 8 do 10 dana, organizovani u više modula tokom par meseci, sa puno praktičnih vežbi i domaćih zadataka u pauzama između modula. Najefikasniji način za učenje i brzu primenu naučenog u praksi.

FINANSIJE U PRAKSI 2023. - jedanaesta generacija

FINANSIJE U PRAKSI su pravi izbor za vas, ukoliko želite da poboljšate finansijsko stanje:

 • U okviru firme čiji ste vlasnik
 • U sektoru čiji ste šef ili rukovodilac
 • U kompaniji čiji ste menadžer ili direktor
 • U svom privatnom životu

FINANSIJE U PRAKSI su jedinstven program u regionu, pripremljen na bazi 20 godina iskustva u praksi, 500 treninga i preko 10.000 polaznika iz kompanija različitih veličina i branši.

 • Tokom programa se vežba i uči na praktičnim i realnim primerima iz prakse od menadžera i konsultanata poznatih i uspešnih regionalnih kompanija.
 • Bez obzira čime se bavite, ako želite da budete još uspešniji i da pravite još bolje rezultate, morate poznavati svet finansija. Što ga bolje upoznate i vaš uspeh će biti veći!

Deseta generacija programa FINANSIJE U PRAKSI

 • OSNOVNE FINANSIJE – Naučite osnovne finansijske pojmove i termine i pripremite se za naredne faze u karijeri.
  modul 1 se održava 8. – 9.12.2022, modul 2 se održava 22. – 23.12.2022, i modul 3 se održava 12. – 13.01.2023.
 • MENADŽERSKI IZVEŠTAJI – Naučite samostalno da kreirate menadžerske izveštaje.
  modul 1 , modul 2 , modul 3
 • TOP FINANCE – ANALIZE, PLANIRANJA I PROCENA INVESTICIJA – Naučite najkreativniji i najodgovorniji menadžerski posao – korišćenje izveštaja i analiza za upravljanje rezultatima
  modul 1 , modul 2 , modul 3

Predavači:

 • Srđan Sladoje
 • Nikola Šaranović
 • Radmila Todorović

saznajte više

PRaVI PREGOVARAČ - četvrta generacija
PRaVI PREGOVARAČ je pravi izbor za vas, ukoliko želite da unapredite rezultate pregovora sa:
 • Poslovnim partnerima i klijentima
 • Šefovima, zaposlenima i kolegama
 • Članovima porodice i prijateljima
 • Onima koji vode više računa o svojim interesima nego o vašim

Kroz našu školu pregovaranja, jedinstvenu u regionu, ćete naučiti:

 • Metodologiju rada za izradu strategije pregovaranja
 • Napredne veštine komunikacije za sve profesije
 • Kako da uspešno prodajete sebe i svoje usluge

Četvrta generacija PRaVOG PREGOVARAČA

Specijalistički program koji čini zaokruženu celinu i kompletno pokriva kompleksnu temu kao što je pregovaranje. Predavači PRaVOG PREGOVARAČA svojim iskustvom i znanjem spadaju u top stručnjake iz oblasti pregovaranja, što ovaj program čini jedinstvenim u regionu.

 

DETALJI PROGRAMA:

 • Modul 1 Priprema za pregovaranje
 • Modul 2 Ispitivanje potreba druge pregovaračke strane
 • Modul 3 Iznošenje i prijem predloga u
 • Modul 4 Pogađanje u pregovaranju i rešavanje prigovora
 • Modul 5 Finalizacija pregovora – postizanje sporazuma
 • Takmičenje Pregovaračke borbe

Predavači:

 • Zoran Milašinović
 • Miljan Dimitrijević

saznajte više

Imate pitanja za nas?

Pošaljite nam poruku putem formulara ili nam pišite na mejl.

  Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

  Godina poslovanja
  0
  Zadovoljna klijenta
  0
  Konsultantska projekta
  0
  Održana treninga
  0

  REFERENCE