Omegact

DEFINISANJE PROCESA I PROCEDURA

PROCESI I PROCEDURE

Ukoliko Vam se dešava da niste obavešteni na vreme, da hvatate informacije u prolazu i da povremeno pronalazite rešenja bez da raspolažete svim informacijama, ne brinije niste jedini. U fazama razvoja kada kompanija prelazi iz malog u srednje preduzeće, ili iz srednjeg u veliko, često dolazi do sudaranja u organizaciji – mešanja nadležnosti više radnih mesta i zapetljanosti pri razmeni informacija, kada nijedan informacioni sistem ne može da pomogne, već jedino razgraničenje nadležnosti i odgovornosti među zaposlenima.

 • Dijagnoza nelogičnosti u raspodeli nadležnosti i odgovornosti između sektora/radnih pozicija
 • Detektovanje „jedača vremena“
 • Predlaganje promena za unapređenje procesa i procedura
 • Definisanje procedura i potprocedura koje je potrebno izraditi

Izrada procesa i procedura

 • Kreiranje dijagrama toka procesa i uzročno – posledičnih odnosa između sektora/radnih mesta
 • Kreiranje RASCI matrice i podela uloga
 • Izrada detaljnih koraka procedure
 • Simulacija novih procesa i procedura
 • Dorada procesa i procedura na osnovu prikupljenih informacija iz praktične primene
 • Razgraničenje nadležnosti/aktivnosti između radnih mesta – precizno definisanje ko šta radi
 • Utvrđivanje najvažnijih internih i eksternih saradnika
 • Definisanje toka informacija i dokumentacije među radnim mestima
 • Definisanje odgovornosti za svako pojedinačno radno mesto
 • Definisanje nivoa ovlašćenja za svako pojedinačno radno mesto

Kako da procenite da li Vam je potrebna pomoć za unapređenje poslovanja?

Evo nekoliko realnih primera iz prakse sa kojima se susreću naši klijenti, u zavisnosti od toga u kojoj fazi razvoja je kompanija, kada spoznaju da im je potrebna pomoć:

 • Ukoliko nemate dovoljno vremena ili znanja za interno uspostavljanje nove organizacione strukture i izradu procesa, procedura i radnih instrukcija
 • Ukoliko ste pokušali nekoliko puta da složite organizaciju i način rada, ali efektivnost i efikasnost ovih procesa ne daje željene rezultate
 • Ukoliko planirate rast i potrebno je da predvidite i uspostavite novi sistem kako bi pružili najbolju moguću uslugu Vašim klijentima
 • Ukoliko postoji potreba za revizijom postojećih procesa i procedura, a potreban je pogled „izvan kutije“ u samom kreiranju procesa, jer je nekad dobro imati uvid kako to druge branše rade

DOBIJATE ALAT ZA UVOĐENJE NOVO-ZAPOSLENIH U POSAO I STVARANJE JASNIH OČEKIVANJA

 • Šta radim i za šta odgovoram?
 • Šta su moji prioriteti i gde treba da mi bude fokus?
 • Ko je moj nadređeni?
 • O čemu odlučujem, a o čemu odlučuje moj nadređeni?
 • Sa kime sve komuniciram interno unutar firme, i eksterno?
 • Kome se obraćam ukoliko na pojedinim koracima nešto ne funkcioniše kako smo predvideli?

DOBIJATE JASAN TOK PROCESA I RAZUMEVANJE UZROČNO-POSLEDNIČNIH VEZA IZMEĐU RADNIH MESTA

 • Kako treba da radimo da bi sa optimalnim radom dostigli najbolje rezltate?
 • Koje korake u radu treba da sledimo?
 • Ukoliko se zadatak ne izvrši pravovremeno, koga sve moramo da obavestimo i kakav je impakt na druga radna mesta?
 • Koga obaveštavamo kada utvrdimo da nešto što radimo drugačije od dogovorenog, ima većeg efekta nego način na koji smo do sada radili?

Imate pitanja za nas?

Pošaljite nam poruku putem formulara ili nam pišite na mejl.

  Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

  0
  Godina poslovanja
  0
  Zadovoljna klijenta
  0
  Konsultantska projekta
  0
  Održana treninga

  REFERENCE