Omegact

ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PRODAJOM

ORGANIZACIJA PRODAJE

Svaka kompanija je unikat i ima sopstveni specifični poslovni model, sa sopstvenim zahtevima i organizacijom poslovanja.

Iz navedenih razloga, Omega Consulting Team ne nudi gotovo rešenje za sve vaše probleme, jer takva postoje samo u teoriji, već predlaže kreiranje najefektivnijeg rešenja kao rezultat detaljnog pristupa i dizajniranja, kroz proces koji podrazumeva sprovođenje određenih koraka i/ili primenu nekih od predloženih alata, a sve u skladu sa zahtevima i potrebama klijenata, ali i našeg iskustva u radu sa više desetina kompanija koje pripadaju različitim delatnostima.

Za svaku pojedinačnu kompaniju, kao pomoć i podršku, ne samo u procesu donošenja, već i sprovođenja nekih od najbitnijih menadžerskih odluka, članovi Omega Consulting Team-a su u prilici da ponude različite konsalting usluge.

Izazov ovog vremena kod svih prodajno orjentisanih kompanija je kako na tržištu stvoriti pobedničke prodajne timove i pobedničke prodajne strategije, koje su jedinstvena konkurentska prednost.

Omega Consulting Team nudi rešenja da vaši timovi i vaše strategije uvek pobeđuju. Kroz savremene pristupe i metodologije vaša prodaja će moći fleksibilno da se prilagođava svim izazovima na tržištu. Organizacija i upravljanje prodajom je put kojim treba da prođe svaka kompanija da bi uspela da se pripremi za ozbiljne izazove.

 • Dijagnoza sektora prodaje         
 • Analiza izvora prihoda (prodajni kanali, kupci, teritorije)
 • Analiza prodajnih procesa po kanalima prodaje
 • Analiza kompetencija zaposlenih u prodaji

ORGANIZACIJA SEKTORA PRODAJE

 • Redefinisanje postojeće vizije i misije s pozicije definisanih kanala prodaje
 • Definisanje organizacione strukture prodajne funkcije
 • Izrada opisa radnih mesta i izbor zaposlenih prema zahtevima prodajne strukture
 • Definisanje politike prodaje
 • Uvođenje segmentacije klijenata
 • Izrada segmentacije tržišta
 • Kreiranje klijentskih baza (tržišna-radna-kupovna)
 • Uvođenje kategorizacije klijenata(ABC)

PLANIRANJE I KONTROLING PRODAJE

 • Uvođenje procesa planiranja prodaje
 • Definisanje strategije za realizaciju plana prodaje
 • Izdarda profila perspektivnog klijenta (Bayer person)
 • Definisanje modela za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM koncept)
 • Definisanje strategije rada prodavaca
 • Definisanje prodajnog procesa: pretprodaja-prodaja-postprodaja( Customer journey)
 • Postavljanje ciljeva prodajnog tima (KPI)
 • Uvođenje modela za praćenje i merenje ostvarivanja prodajnih ciljeva

Definisanje politike nagrađivanja i izrada sistema nagrađivanja prodajnog tima, za sve nivoe prodajne hijerarhije

USLUGA SELEKCIJE ZA SVE PRODAJNE FUNKCIJE

Externa usluga za selektovanje kandidata u prodaji (prodavci, midle sales managment, sales managament)

Pomoć u izboru, uvođenju i/ili prilagođavanju: postojećih poslovnih softvera (ERP), CRM softvera, Business Inteligence (BI)

Uspostavljanje i unapređivanje prodajnih kompetencija prodavaca, midle sales managment-a, sales managament-a

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

Godina poslovanja
0
Zadovoljna klijenta
0
Konsultantska projekta
0
Održana treninga
0

Imate pitanja za nas?

Pošaljite nam poruku putem formulara ili nam pišite na mejl.

  REFERENCE