Omegact

OUTSOURCE HR

OUTSOURCE HR

Svaka kompanija je unikat i ima sopstveni specifični poslovni model, sa sopstvenim zahtevima i organizacijom poslovanja.

Iz navedenih razloga, Omega Consulting Team ne nudi gotovo rešenje za sve vaše probleme, jer takva postoje samo u teoriji, već predlaže kreiranje najefektivnijeg rešenja kao rezultat detaljnog pristupa i dizajniranja, kroz proces koji podrazumeva sprovođenje određenih koraka i/ili primenu nekih od predloženih alata, a sve u skladu sa zahtevima i potrebama klijenata, ali i našeg iskustva u radu sa više desetina kompanija koje pripadaju različitim delatnostima.

Za svaku pojedinačnu kompaniju, kao pomoć i podršku, ne samo u procesu donošenja, već i sprovođenja nekih od najbitnijih menadžerskih odluka, članovi Omega Consulting Team-a su u prilici da ponude različite konsalting usluge.

OUTSOURCE HR

 • Izrada organizacione šeme u skladu sa misijom i vizijom kompanije
 • Razdvajanje profitnih, neprofitnih i troškovnih cenara
 • Planiranje radnih pozicija i broja zaposlenih
 • Definisanje svrhe radnog mesta
 • Definisanje glavnih nadležnosti
 • Definisanje toka dokumentacije i informacija
 • Definisanje odgovornosti po radnom mestu
 • Definisanje ovlašćenja po radnom mestu
 • Izrada ključnih procesa i procedura
 • Revizija postojećih procesa i procedura
 • Optimizacija postojećeg načina rada
 • Osvešćivanje zaposlenih o uzročno–posledičnim odnosima između sektora/radnih mesta
 • Analiza potreba za obukama, priprema, sprovođenje i evaluacija obuka
 • Planiranje treninga
 • Kreiranje specijalističkih treninga
 • Praćenje i evaluacija specijalističkih treninga

KAKO HR MENADŽER STRATEŠKI DOPRINOSI KOMPANIJI?

 • prepoznaje različite faze razvoja organizacije i prilagođava organizacionu strukturu njenim potrebama
 • učestvuje u donošenju strategije kompanije i pripremama organizacije za potrebne transformacije poslovanja (change management)
 • sugeriše menadžmentu na organizacione „bolesti“ i predlaže metode „lečenja“ organizacije
 • definiše i uvodi promene potrebne za profesionalizaciju kompanije – uvođenje funkcija podrške (finansije, administracija, ljudski resursi), organizaciono strukturiranje (kreiranje organizacione šeme, opisa poslova, sistematizacije, procedura rada)
 • uvodi procese u okviru službe ljudskih resursa (Talent acquisition, Onboarding, Carrier Planning, Performance Management, Talent Development…)

RAZVOJ STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA

EMPLOYER BRANDING – IMIDŽ POSLODAVCA

 • Definisanje kompanijskih vrednosti
 • Kreiranje plana internog marketinga
 • Uvođenje alata za jačanje employer branding-a
 • Edukacija menadžmenta o employer branding-u
 • Kreiranje alata za upravljanje procesom selekcije i regrutacije
 • Kreiranje employee journey
 • Kreiranje programa benefita na nivou kompanije

RAZVOJ ZAPOSLENIH

 • Analiza potencijala zaposlenih i njihovih preferenci
 • Upravljanje ciklusom procene zadovoljstva i angažovanja zaposlenih, identifikovanje oblasti koje zahtevaju poboljšanje i izrada plana za povećanje stepena zadovoljstva i angažovanja
 • Integracija zaposlenih i rad na unapređenju međuljudskih odnosa

SELEKCIJA I REGRUTACIJA

 • Izrada opisa posla ukoliko nije jasno definisan
 • Sprovođenje predselekcije
 • Sprovođenje selekcije
 • Sprovođenje regrutacije

STRATEŠKO PLANIRANJE RADNIH MESTA

 • Kreiranje plana radnih mesta prema projektovanoj strategiji
 • Kreiranje strategije i plana regrutacije i selekcije odgovarajućih kadrova za potrebna radna mesta

MERENJA U DOMENU LJUDSKIH RESURSA

 • Uvođenje performance management-a, KRI, KPI
 • Planiranje i izrada predloga budžeta u domenu ljudskih resursa

IZRADA NACRTA DOKUMENATA

 
 • Politike ljudskih resursa
 • Kodeks ponašanja

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

0
Godina poslovanja
0
Zadovoljna klijenta
0
Konsultantska projekta
0
Održana treninga

Imate pitanja za nas?

Pošaljite nam poruku putem formulara ili nam pišite na mejl.

  REFERENCE