Omegact

CATEGORY MANAGEMENT

Širina ponude na današnjem tržištu je daleko veća nego što je bila ikada ranije i neprestano se razvija. Kao vrhunac plasmana proizvoda suočeni smo sa maloprodajnim objektima u kojima možemo pronaći sve „od igle do lokomotive“. Kupac može da izabere za svoj novac mnogo različitih proizvoda i opcija. U takvim okolnostima kupac očekuje bolji tretman, jasne informacije, dobre ponude, lepo izloženu robu i ljubazno osoblje.

Pred maloprodajne lance, distributere i proizvođače postavljeni su novi izazovi: kako se izdvojiti u moru konkurencije, kako postići i održati tržišnu poziciju, kako steći lojalnog kupca i naravno, kako obezbediti da poslovanje bude uspešno.

Cilj treninga:

Ovladavanje tehnikama i veštinama za upravljanje kategorijom proizvoda i prodajnih timova, sa ciljem kontrolisanog povećanja prodaje u savremenim uslovima poslovanja za sve koji distribuiraju proizvode kroz maloprodaju. Trening je koncipiran tako da kroz praktične primere i vežbe polaznici dobiju potrebna znanja i praktične alate koje mogu koristiti u budućem radu sa ciljem unapređenja prodaje i ostalih poslovnih rezultata. Polaznici će imati priliku da čuju i kako to rade uspešne kompanije i maloprodajni.

Osnovne teme treninga:

 • Šta je kategorija proizvoda?
 • Šta je Category Management (CM)?
 • Šta se postiže kroz CM?
 • Marketing MIX 4P – 5P
 • Efikasan odgovor na potrebe potrošača – ECR
 • Osnove, Implementacija, Očekivanja
 • Sistematizacija u trgovinskoj kompaniji
 • 8 koraka upravljanja kategorijom
 • Definicija kategorije
 • Uloga kategorije
 • Uporedna procena kategorije
 • Karta rezultata
 • Strategija kategorije
 • Taktike kategorije
 • Realizacija plana kategorije
 • Pregled i ocena učinka
 • Marketing u CM-u
 • Komunikacioni model
 • Korporativno oglašavanje
 • B2B Vs. Consumer
 • Marketing
 • Strateško planiranje
 • Reklamne kampanje
  ATL – BTL
 • Unapređenje prodaje
 • Zadaci i Polja delovanja Category Manager –
 • Faze delovanja
   Analiza
  Planiranje
  Realizacija
 • Polja delovanja
 • Gde će biti ostvarena prodaja?
 • Sa kim se deli prodaja?
 • Ko pokreće prodaju?
 • Šta će dovesti do prodaje?
 • Kako se ostvaruje prodaja?
 • Kako komunikaciju staviti u službu prodaje?
 • Kako struktuirati organizaciju u skladu sa principima maloprodaje?
 • Tajna uspešnog Category Manager – a
 • Privatna robna marka
 • Prednosti iz perspektive kupca
 • Trgovci vs.
 • Proizvođači
 • Kvalitet vs. Vrednost
 • Category Captainship
 • Space Management
   Ciljevi
 • Iskorišćenost alata
 • Raspored robnih grupa
 • Optimizovanje profita i upravljanje asortimanom
 • Prostorno uređenje
 • Merchandising alati
 • Cross & Up Selling
 • Kreiranje planograma
 • Uticaj i posledice
 • Logika i pravila
 • Softverska rešenja
 • Merchandising
 • Svrha Merchandising-a
 • Pravila Merchandising-a
 • Cross Merchandising
 • Povećanje prodaje kroz Merchandising
 • Mere uspeha
 • Pokazatelji rentabilnosti
 • Prodajna cena
 • Fakturna cena
 • Profit
 • Prelomna tačka rentabilnost – CVP vs.  Prelomna tačka likvidnosti – CF
 • Upravljanje zalihama
 • Rentabilnost objekta
 • Iskorišćenost prostora
 • Zone – Putanja kretanja potrošača
 • Potencijal za povećanje prihoda / profitabilnosti objekta
 • Zaključak i ostvarenje svrhe postojanja Category Management-a. 

Kome je trening namenjen

 • Top menadžmentu.
 • Rukovodiocima prodaje.
 • Category Manager-ima.
 • Menadžerima nabavke.
 • Regionalnim menadžerima prodaje.
 • „Brand“ menadžerima.
 • „Key Account“ menadžerima.
 • Zaposlenima u maloprodajnim objektima na poslovima izlaganja i održavanja asortimana.
Za pojedince
 • Razumevanje i primena poslovnih strategija u svakodnevnim aktivnostima.
 • Razumevanje poslovnih aktivnosti drugih sektora u kompaniji.
 • Bolje razumevanje i kvalitetnije sprovođenje odluka top menadžmenta.
 • Kako na podređene i svoje timove lakše preneti zadatke, a da svi razumeju zbog čega se nešto traži od njih.
 • Razumevanje važnosti uloge svakog pojedinca u funkcionisanju prodaje u maloprodajnim objektima.
 • Razumevanje aktivnosti i strategija eksternih saradnika.
 • Upoznavanje osnovnih veština prodaje u maloprodaji.
 • Upoznavanje tehnika i alata za komunikaciju sa potrošačima kroz prodajne aktivnosti.
 • Upoznavanje sa alatima koji omogućavaju poboljšanje sopstvenih i rezultata cele organizacije.
 • Priprema za odgovornije funkcije i stvaranje preduslova za napredovanje u hijerarhiji.
Za kompaniju
 • Poboljšanje komunikacije i koordinacije između rukovodstva i neposrednih izvršioca.
 • Mogućnost bolje organizacije i efikasnijeg načina upravljanja prodajom.
 • Bolje poznavanje organizacionih modela obezbeđuje ubrzavanje procesa donošenja odluka.
 • Podizanje nivoa kompetencija rukovodioca i saradnika.
 • Stvaranje preduslova za uvođenje sistema odgovornosti za ostvarene rezultate.
 • Veća produktivnost zaposlenih.
 • Unapređenje prodajnih rezultata.
 • Unapređenje razmene iskustava rukovodilaca i saradnika.

REFERENCE