Omegact

Definisanje modela za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM koncept)

U cilju što efikasnije organizacije prodaje potrebno je definisati strategiju rada sa izabranim ciljnim grupama klijenata, kao i najefikasniji način upravljanja tim odnosom na dugoročnoj osnovi. Uvođenjem CRM koncepta stvara se preduslov za uvođenje upravljanja odnosima sa ciljnim grupama klijenata. Osnovni elementi rada su:

  • definisanje CRM koncepta i njegovo prilagođavanje specifičnim zahtevima svake pojedinačne kompanije
  • određivanje načina rada sa ciljniim grupama klijenata
  • definisanje baze klijenta i njeno prilagođavanje zahtevima CRM koncepta
  • rad prodajnog osoblja sa bazom klijenata
  • usvajanje profila perspektivnog klijenta
  • definisanje taktika za ostvarivanje prvog kontakta sa klijentom

REFERENCE