Omegact

Kako povećati prodaju bez smanjenja cena – prodaja dodavanjem vrednosti (Value sales & Value proposition)

Predavači: Zoran Milašinović i Miljan Dimitrijević

 Menadžeri kompanija (prodavci) iz više razloga, prevashodno zbog malo znanja i deficita vremena u prodajnim akcijama, skoncetrisani su isključivo na smanjenje cene. Šta je razlog takvog ponašanja Menadžmenta prodaje? Kako povećati prodaju? Neznanje ili nerazumevanje. Kako predstaviti ili predložiti svom klijentu vrednosti koje bi bile interesantne i prihvatljive za njega. Većina prodavaca ne ume da obrazloži klijentu one vrednosti koje njegova Kompanija ima i nudi na tržištu. Nedovoljno poznavanje vrednosti koje pruža sopstvena Kompanija i vrednosti koje nude konkurentske kompanije dovode do toga da prodavci traže konkurentsku prednost u smanjenju cena. To može da dovede do prividnog napredovanja, npr. da obim prodaje raste a da opada rentabilnost i profitabilnost. U uslovima kada kompanije rade za niske profitne stope takav pristup može dovesti kompaniju u poziciju da radi bez profita ili da pravi gubitak. 

U svetskoj praksi, upravo zahvaljujući promeni i prelasku sa prodaje putem sniženja cena na prodaju vrednosti, sve više se za menažment prodaje koristi termin „prodavci vrednosti“. Transformacija menadžmenta prodaje u menadžment prodavanja vrednosti donosi kompanijama mnogo više uspeha …

Cilj seminara Kako povećati prodaju bez smanjenja cena

Cilj ovog treninga je unapređenje prodajnih rezultata kroz osmišljen koncept stvaranja, definisanja i saopštavanja vrednosti koje će biti prepoznate od strane klijenata i pomoću kojih se diferenciramo u odnosu na konkurenciju.

Osnovne teme seminara: Kako povećati prodaju bez smanjenja cena

 • Šta su to vrednosti?
 • Proces stvaranja vrednosti
 • Šta je klijentima važno?
 • Kako razmišljaju naši klijenti?
 • Izbor fokus grupe
 • Analiza tekućih standardnih usluga
 • Sastavljanje spiska elemenata vrednosti
 • Koncept stvaranja vrednosti radi lakšeg upravljanja procesom
 • Fundamentalno upravljanje vrednostima
 • Vrednosti koje dobija klijent
 • Vrednosti koje dobija kompanija
 • Izbor vrednosti
 • Procena vrednosti koja se dodaje
 • Formulisanje predloženih vrednosti
 • Obrazloženje predloženih vrednosti
 • Kalkulatori vrednosti
 • Demonstracija i dokumentovano potvrđivanje povećane vrednosti
 • Proces dodeljivanja vrednosti
 • Proces saopštavanja vrednosti
 • Priprema prodajnih predloga za ciljne grupe
 • Stvaranje baznih rešenja sa opcijama
 • Kako orjentisati kupca na vrednosti
 • Diferencijacija na osnovu stvorenih vrednosti
 • Povećanje efektivnosti biznisa kroz dodavanje vrednosti
 • Putevi ka maksimalnoj rentabilnosti kompanije
 • Profit od predloženih vrednosti
 • Dobijanje vrednosnih premija
 • Usavršavanje procesa i prilagođavanje klijentskom biznisu
 • Formiranje cena na osnovu vrednosti
 • Kome je seminar namenjen :

 • Direktorima prodaje, menadžerima prodaje, Key Account managerima i prodavcima u veleprodaji;
 • Rukovodiocima u Trading-u, Trader-ima i pomoćnicima Trader-a;
 • Sektorima podrške menadžmentu prodaje;
 • Mladim perspektivnim prodavcima koji sebe i svoju karijeru vide u svakodnevnom dokazivanju i građenju sopstvenog stila i autoriteteta u prodaji;
 • Direktorima marketinga i zaposlenima u marketingu koji učestvuju u stvaranju marketinških strategija i strategijama za uvođenje novih proizvoda.
 • Koje su koristi od seminara Kako povećati prodaju bez smanjenja cena:

  Za pojedince
  • Otvaranje novih vidika za unapređenje poslovnih rezultata;
  • Podizanje kompetencija za kvalitetno prepoznavanje potencijala kompanije za dodavanje vrednosti;
  • Ovladavanje tehnikama za prepoznavanje vrednosti koje nudi konkurencija;
  • Obučavanje za upravljanje procesima stvaranja, dodeljivanja i sopštavanja vrednosti;
  • Obučavanje za pravilno formulisanje vrednosti;
  • Unapređenje ličnih prodajnih rezultata;
  • Prikupljanje novih ideja za unapređenje poslovanja;
  • Mogućnost upoređivanja dosadašnjih znanja i komeptencija sa savremenim prodajnim veštinama;
  • Rad na praktičnim primerima u okviru kojih učesnik dobija sugestije za kvalitetniju primenu prezentiranih prodajnih alata;
  Za kompaniju
  • Produktivniji rad sa klijentima;
  • Smanjenje rizika od gubitka ključnih klijenata;
  • Povećanje prihoda;
  • Povećanje profita;
  • Smanjenje rizika od ugrožavanja rentabilnosti i profitabilnosti
  • Pripremljen i motivisan prodajni tim;
  • Izgrađeni dugoročni odnosi sa ključnim klijentima;
  • Prodavci orjentisani na aktivnu prodaju i zadovoljenje potreba klijenata;
  • Prodavci koji će znati da pruže klijentima vrednosti koje su im važne a da istovremeno vode računa o interesima sopstvene kompanije;
  • Mnogo produktivniji prodajni tim koji će koristiti konkurentske prednosti svoje kompanije kao osnov za sticanje prihoda od prodaje.

  REFERENCE