Omegact

Rešavanje prigovora

Predavači: Zoran Milašinović, Miljan Dimitrijević

Vođenje prodajnih pregovora jedan je od najvažnijih izazova za svaki menadžment prodaje. Vođenje prodajnih pregovora u prodajnom procesu je predposlednja faza koja predhodi zaključivanju prodaje. Svi stručnjaci iz oblasti prodaje se slažu i da je najvažnija faza od koje zavisi krajnji ishod-da li će klijent da se složi ili ne sa ponuđenim. U okviru ove faze prodajnog procesa najvažniji segment je svakako rešavanje prigovora. Prigovori su ono bez čega ne može da prođe ni jedno pregovaranje u prodaji, a od kvaliteta odgovora na prigovore zavisi i konačna odluka klijenta da li će kupiti ili ne. Spemnost menadžmenta prodaje da kvalitetno i uvereno rešava prigovore klijenta put ka većoj prodajnoj efektivnosti i efikasnosti. Uzimajući u obzir da je sve manji broj prodajnih šansi zbog širine ponude i prisustva konkurencije, tada se uspešno rešavanje prigovora nameće kao jedna od najvažnijih kompetencija menadžmenta prodaje.

Cilj seminara

Cilj treninga je da se kroz predavanje i veliki broj praktičnih vežbi:

 • prvo, utvrdi koji su najčešći prigovori sa kojima se suočava menadžment prodaje i kako se prigovori klasifikuju;
 • drugo, pokaže na primerima i konkretnim rešenjima kako se nositi sa prigovorima i kako se dobro pripremiti za ovu fazu prodajnih pregovora
 • treće, pokazati da su prigovori šansa za prodavca kroz koje on može jasno saopštiti koristi od ponuđenog.

Osnovne teme seminara:

 • Koje vrste prigovora postoje i kako prodavac mora na njih da reaguje?
 • Stvaranje i korišćenje kartoteke prigovora koja prodavcu olakšava rad.
 • Kako napraviti kartoteku prigovora?
 • Na jedan isti prigovor moguće je dati tačan i netačan odgovor.
 • Kako je moguće, ispoljavajući taktičnost, saosećajnost i čvrstinu, odgovoriti na bilo koji prigovor, a ne izazvati diskusiju?
 • Kako zamerku pretvoriti u potrošački motiv?
 • Šta su to vrednosni prigovori i kako ih rešavati?
 • Prigovori o sposobnostima i kako ih rešavati?
 • Prigovor često svedoči o zainteresovanosti klijenta.
 • Kako se razlikuju prigovori u pogledu kvaliteta
 • Kako pomoću odgovora na prigovor saopštiti klijentu korist od kupovine?
 • Pobijanje prigovora
 • Kvalitativne razlike između prigovora
 • Konkretni prigovori o samoj suštini
 • Prigovor formulisan u vidu pitanja
 • Prigovori koje se objašnjavaju ličnošću klijenta
 • Prigovori koje predstavljaju izgovore
 • Principijelni prigovori
 • Prigovori u vidu šale
 • Tipični načini izražavanja reakcija
 • Pozitivne i negativne reakcije prodavaca na prigovore

Kome je seminar namenjen :

 • menadžmentu prodaje,
 • prodavcima koji rade u veleprodaji i vode prodajne pregovore sa klijentima,
 • prodavcima u maloprodaji koji stupaju u komunikaciju sa klijentima,
 • zaposlenima u nabavci koji vode pregovore sa dobavljačima i proizvođačima,
 • zaposlenima u raznim službama podrške prodaji koje u određenoj fazi preuzimaju na sebe odgovornost sprovođenja ugovorene prodaje,
 • promoterima i konsultantima u prodaji.

Koje su koristi od seminara:

Za pojedince

 • razumevanje principa vođenja prodajnih pregovora i rešavanja prigovora,
 • dobijanje jasnih smernica kako se uspešno nositi sa prigovorima,
 • bolje razumevanje značaja ovih veština,
 • upoznavanje sa metodološkim pristupom rešavanja prigovora,
 • unapređenje ličnih kompetencija koje su neophodne za povećane efektivnosti i efikasnosti u prodaji.

Za kompaniju

 • dobro pripremljen prodajni tim spreman da argumentima rešava sve vrste prigovora,
 • obučene zaposlene koji će prepoznati važnost kvalitetnog i pravovremenog rešavanja prigovora,
 • podizanje važnosti rešavanja prigovora u kompanijama na viši nivo,
 • smanjenje neproduktinih prodajnih pregovora,
 • unapređenje čitavog prodajnog procesa i poboljšanje servisa.

REFERENCE