Prijavite se!

 

Sales management – organizacija i upravljanje prodajom

Predavači: Zoran Milašinović, Miljan Dimitrijević

“Hodanje kroz maglu“ ili planski pristup prodaji?

Ovo je pitanje koje je nametnuto tržišnim promenama u poslednjih nekoliko godina od kada se u prodaji više ništa ne dešava samo od sebe. Konkurencije previše, marketing i tržišne komunikacije sve manje efikasni a novca kao da nikada nije bilo manje. U takvom okruženju, nema prostora za “hodanje kroz maglu“, previše je provalija na putu ispred nas.
Šta nam sve preti, kako se boriti sa tim, kako prepoznavati potencijale, kako kreirati pobedničke strategije, kako motivisati i voditi tim, kako analizirati rezultate… samo su deo ovog programa koji kroz kombinaciju teorije, praktičnih znanja, svežih primera i praktičnih alata omogućuje polaznicima da, u budućnosti, samostalno organizuju i vode prodajni tim. Put ka organizovanoj prodaji je jedini izvestan put koji može promeniti stanje beznadežnosti.
Trening vode konsultanti koji se tim poslom bave već više od 15 godina na tržištima od Italije i Švedske, preko zemalja bivše SFRJ i Rumunije do Rusije i najudaljenijih ruskih republika.
Trening sadrži mnogo primera iz prakse kao i radionice pomoću kojih polaznici stiču znanja iz oblasti
menadžmenta prodaje koje mogu primenjivati u praksi.

Cilj seminara

Cilj ovog treninga je da kroz kombinaciju predavanja, velikog broja praktičnih vežbi i praktičnih primera osposobi polaznike da samostalno analiziraju potencijale, kreiraju prodajne strategije i uspešno vode prodajne timove.

Osnovne teme seminara:

• Osnovni elementi organizacije menadžmenta prodaje
• Preduslovi efektivne realizacije vođenja prodaje
• Regrutovanje i selekcija zaposlenih za tim prodaje
• Razvoj i vođenje prodajne „snage“
• Motivacija i nagrađivanje
• Poslovno okruženje – analiziranje i praćenje
• Mogućnosti i potrebe tržišta
• Prognoziranje prodaje – elementi za uspešnu prognozu
• Planiranje prodaje – godišnji i kvartalni plan
• Osnovni principi operativnog planiranja
• Analiza rezultata prodaje
• Analiziranje baze klijenata od strane prodajnog personala
• Osnovni principi prodajne strategije
• Elementi uspešne prodajne strategije
• Strategija pronalaženja novih klijenata
• Strategija organizacije rada prodavaca
• Strategija unapređenja kompetencija prodajnog osoblja
• Strategija rada sa klijentima
• Uspostavljanje baze klijenata i pravila njenog ažuriranja
• Marketing strategija i program prodaje
• Ocena i kontrola ostvarenih rezultata
• Modeli za merenje i praćenje ostvarenih prodajnih ciljeva
• Analiza troškova procesa prodaje
• Analiza ponašanja prodajne „snage“
• Definisanje sistema nagrađivanja
• merenje zadovoljstva kupaca koji kupuju putem interneta
• merenje zadovoljstva kupaca (pojedinačnih i institucionalnih)

Kome je seminar namenjen:

• direktorima prodaje;
• menadžerima prodaje;
• mladim perspektivnim prodavcima koji sebe i svoju karijeru vide u prodaji;
• menadžerima marketinga i zaposlenima u marketingu;
• svim menadžerima koji pružaju bilo koji oblik podrške prodaji i marketingu;
• direktorima malih i srednjih preduzeća;
• vlasnicima malih i srednjih preduzeća;

Koje su koristi od seminara:

Za pojedince

 • upoznavanje sa savremenim trendovima u prodaji;
 • prikupljanje neophodnih znanja o tome šta se sve mora raditi za uspešan tržišni nastup;
 • preuzimanje konkretnih alata za vođenje prodaje;
 • unapređenje timskih prodajnih rezultata;
 • prikupljanje novih ideja za unapređenje poslovanja;
 • mogućnost upoređivanja dosadašnjih znanja i kompetencija sa savremenim prodajnim veštinama;
 • upoznavanje sa smernicama za unapređivanje sopstvenih kompetencija, a sve u skladu sa zahtevima izmenjenog tržišnog okruženja;
 • rad na praktičnim primerima u okviru kojih učesnik dobija sugestije za kvalitetniju primenu obrađenih tema;

 

Za kompaniju

 • plansko vođenje prodaje;
 • mogućnost planiranja prihoda;
 • produktivnije korišćenje resursa;
 • podizanje nivoa kompetencija menadžera, a odluke postaju kvalitetnije s novim pogledom na poslovanje;
 • uvođenje sistema odgovornosti za ostvarene rezultate u prodaji;
 • priprema za uspostavljanje stimulativnog sistema nagrađivanja na osnovu postignutih
  rezultata;
 • smanjenje posledica odlazaka prodavaca;
 • povećanje prihoda;
 • povećanje profita;
 • pripremljen i motivisan prodajni tim;
 • izgrađeni dugoročni odnosi sa ključnim kupcima;
 • prodavci orijentisani na aktivnu prodaju i zadovoljenje potreba klijenata;
 • prodavce koji će znati da planiraju i analiziraju prodaju;
 • mnogo produktivniji prodajni tim koji će koristiti konkurentske prednosti svoje kompanije
  kao osnov za sticanje prihoda od prodaje;