Omegact

Da li da te kupim? – procena opravdanosti investiranja

Predavač: Ljubomir Jovanović

Teme radionice Procena opravdanosti investiranja:

 • Osnove vrednovanja investicionih projekata.
 • Finansijski plan projekta.
 • Vremenski okvir projekta.
 • Case study
 • Planiranje bilansa stanja i bilansa uspeha.
 • Novčani tok za vrednovanje investicionih projekata.
 • Terminalna vrednost.
 • Rezidualna vrednost projekta.
 • Case study
 • Trošak kapitala projekta.
 • Metode ocene investicija: statičke i dinamičke.
 • Neto sadašnja vrednost – NSV.
 • Diskontovani novčani tok – DCF.
 • Case study
 • Interna stopa rentabilnosti – IRR.
 • Modifikovana interna stopa rentabilnosti – MIRR.
 • Izrada različitih scenarija projekta.

REFERENCE