Omegact

Top Skills za office menadžere

Predavači: Miloš Tomanović i Ivana Todorić

Teme radionice Top Skills za office menadžere:

  • Uopštavanje, prekrajanje, gubljenje informacija u toku komunikacije – kako bolje koristiti i prepoznati ovakva stanja
  • Navike u ponašanjima svake osobe pojedinca – obrazac omiljenog ponašanja.
  • Šta pobošljava i uklanja nejasno izražavanje (prepoznavanje neodređenih imenica i glagola)
  • Lako prepoznavanje dominantnih čula kod drugih osoba – unapređenje rečnika komunikacije
  • Otkrivanje stila planiranja i prilagođavanje komunikacije sagovornikovom stilu planiranja
  • Ostvarivanje rezultata uklanjanjem ili preskakanjem prepreka – šta kom tipu osobe odgovara u komunikaciji
  • Referenca uspešnosti postizanja rezultata – motivacioni način obraćanja
  • Indirektne sugestije kao vid postiznja sporazuma i odobravanja.
  • Umetnute i skrivene «komande»

REFERENCE