FINANSIJE U PRAKSI

u toku je prijava za nivo MENADŽERSKI IZVEŠTAJI – otvoreni trening koji počinje počinje 06.10.2022.

saznajte više

Unapredite poslovanje i karijeru

Nepobitna činjenica je da živimo u materijalnom svetu. Iako nismo svi ekonomisti, svakodnevno moramo da donosimo odluke koje imaju finansijske posledice. Poznavanje finansija velikim delom utiče na uspešnost u privatnom, a naročito u poslovnom aspektu života.

Glavni cilj svakog poslovanja su profit i dugoročni uspeh, a oni umnogome zavisi od znanja i veština u oblasti finansija koje imaju zaposleni u nekoj kompaniji.

Čime god da se bavite, bilo da imate svoj biznis, planirate da ga pokrenete ili radite u nekoj firmi, unapređenje znanja iz oblasti finansija može biti vaša prečica do uspešnog poslovanja i ličnog napredovanja.

Mudri finansijski potezi mogu vas brže dovesti do postavljenih poslovnih ciljeva i prednosti vaše firme u odnosu na konkurenciju, a vama lično mogu doneti brže napredovanje u karijeri

Da biste povlačili pametne i pravovremene finansijske poteze, potrebna vam je adekvatna, interaktivna finansijska obuka koja će vam pružiti korisna i odmah primenjiva znanja i veštine.

Upravo je takav program obuka FINANSIJE U PRAKSI pomoću koga ćete steći sva potrebna znanja, bez obzira na prethodno iskustvo sa finansijama.

Vaša prečica do poslovnog uspeha

 

FINANSIJE U PRAKSI  je jedinstven program obuka u regionu, kreiran na osnovu 20 godina iskustva u praksi, 500 treninga i preko 10.000 polaznika iz kompanija različitih veličina i branši. Svoje poverenje ukazali su nam neki od najuspešnijih direktora u regionu, a naša znanja mogu i vama pomoći da brže napredujete.

Finansije su oblast koja se najbolje uči kroz praksu. Zato su obuke FINANSIJE U PRAKSI zasnovane na radu i učenju kroz praktične i realne primere iz poslovanja. Svoja znanja i iskustva prenose vam menadžeri i konsultanti poznatih i uspešnih regionalnih kompanija.

 

Kako se sprovodi program FINANSIJE U PRAKSI?

 

Program je namenjen svima bez obzira na iskustvo u radu sa finansijama, pa je kroz posebne nivoe prilagođen kako početnicima, tako i menadžerima i ekspertima koji žele da usavrše svoje veštine. Na taj način zaokružili smo celinu savremenih znanja i veština na polju finansija.

Svaki nivo programa izvodi se u tri sesije od po dva dana i u trajanju po 4 sata.

Izaberite jedan nivo ili sva tri i prijavite se ODMAH.

Kome je namenjen program FINANSIJE U PRAKSI?

Obuke su prilagođene i namenjene apsolutno svima koji žele da poboljšaju svoje poslovanje, unaprede i osavremene znanje iz oblasti primenjenih finansija. Posebno od koristi može biti:

Vlasnicima firmi i rukovodiocima

Direktorima, menadžerima i zaposlenima u sektoru prodaje, nabavke, proizvodnje i finansija

Ljudima koji pokreću ili žele da unaprede postojeći biznis u bilo kojoj delatnosti

Svima koji žele da bolje raspolažu finansijama u privatnom životu

 

OSNOVNE FINANSIJE

=

Otvorite prozore novog sveta poslovnih finansija i saznajte kako on funkcioniše sa računovodstvenog, poreskog i upravljačkog aspekta. Naučite osnovne finansijske pojmove, šta znače, kako se tumače i kako se do njih dolazi.

Kroz praktične i realne primere,  sa preko 50 vežbi, na kreativan i interaktivan način saznaćete i kako sve ove finansijske informacije možete iskoristiti u svom poslovanju.

Svaki direktor prodaje, nabavke ili finansija sigurno zna da je poznavanje finansija izuzetno važna veština za zaposlene na pozicijama menadžera prodaje ili nabavke i može biti presudno za uspeh pregovora. Zbog toga je modul OSNOVNE FINANSIJE idealna prilika da investirate u kompetencije svojih zaposlenih i time doprinesete boljem poslovanju kompanije.

Takođe, zaposleni u prodaji, nabavci i sličnim radnim mestima uz pomoć znanja stečenih na ovoj obuci mogu poboljšati svoje rezultate i napredovati u karijeri brže od kolega.

P
 • sertifikat
 • 3 vrhunska predavača iz oblasti finansija
 • posebne cenovne pogodnosti za pohađanje sva tri nivoa i za više učesnika iz iste kompanije
 • OSNOVNI NIVO: modul 1 se održava 22. – 23.12.2022, modul 2 se održava 11. – 12.01.2023, i modul 3 se održava 26. – 27.01.2023.
 

MENADŽERSKI IZVEŠTAJI

 

A
Sa finansijskim izveštajem na TI

Detaljno razumevanje finansijskih izveštaja i aktivnosti koje treba meriti u poslovanju kompanije je ono što ćete naučiti na ovom modulu. Uz mnoštvo praktičnih primera, polaznici će samostalno kreirati različite strukture najznačajnijih finansijskih izveštaja za potrebe menadžmenta i donošenja poslovnih odluka.

Ovim modulom se praktično primenjuje znanje dobijeno na prethodnom nivou – kako obezbediti sve što je neophodno za merenje performansi, praćenje isplativosti rezultata kako cele kompanije, tako i poslovnih jedinica (profitnih, servisnih i troškovnih centara), ali i pojedinačnih izvora profita – kupaca, proizvoda, prodavaca i njihovog doprinosa povećavanju ili smanjivanju uspešnosti i donošenje odluka na bazi finansijskih izveštaja.

Menadžerski izveštaji su modul koji će najviše koristiti rukovodiocima i vlasnicima malih i srednjih preduzeća, zaposlenima u finansijama, rukovodiocima računovodstva, kontrolorima, rukovodiocima prodaje, nabavke, proizvodnje, razvoja, menadžerima i svima koji moraju da koriste  izveštaje da bi na osnovu njih donosili poslovne odluke.

P
 • preko 20 primera menadžerskih izveštaja iz prakse,
 • gosti-uspešni menadžeri i direktori koji će pokazati svoje primere dobre prakse,
 • 1 dan za individualni rad svakog od polaznika sa konsultantima na ličnim izveštajima
 • sertifikat
 • 3 vrhunska predavača iz oblasti finansija
 • posebne cenovne pogodnosti za pohađanje sva tri nivoa i za više učesnika iz iste kompanije
 • MENADŽERSKI IZVEŠTAJI: modul 1 se održava 06. – 07.10.2022, modul 2 se održava 20. – 21.10.2022, modul 3 se održava 10. – 11.11.2022.

MENADŽERSKE ANALIZE, PLANIRANJA I PROCENA INVESTICIJA

Za TOP eksperte u finansijama i one koji to žele da postanu

Priprema vas da uspešno obavljate najkreativniji i najodgovorniji menadžerski posao – korišćenje izveštaja i analiza za upravljanje rezultatima.

Naučićete najznačanije tehnike i metode finansijske analize koje možete iskoristiti za donošenje odluka u svim aspektima poslovanja.

Saznaćete kako da praktično analizirate rezultate poslovanja kompanije i da na osnovu toga sprovodite promene u konkretnim slučajevima.

Naučićete i kako da procenite buduće poslovanje i posledice današnjih odluka na buduće finansijsko zdravlje i performanse kompanije – da li će odluke pozitivno ili negativno uticati na vrednovanje i vrednost kompanije ili projekta.

P
 • rad na stvarnim primerima kompanija,
 • više od 10 primera menadžerskih analiza i finansijskih planova iz prakse,
 • 1 dan za individualni rad svakog od polaznika sa konsultantima na analizama po izboru,
 • 1 dan za individualni rad svakog od polaznika sa konsultantima na proceni vrednosti.
 • sertifikat
 • 3 vrhunska predavača iz oblasti finansija
 • 1 dan individualnih konsultacija 1na1 o izveštajima i analizama po vašem izboru
 • posebne cenovne pogodnosti za pohađanje sva tri nivoa i za više učesnika iz iste kompanije
 • TOP FINANCE: modul 1, modul 2, modul 3

Još nekoliko ubedljivih razloga da kažete DA najkorisnijem programu iz oblasti finansija u regionu

 

Na našem tržištu postoje različiti programi i obuke iz oblasti finansija koji obećavaju čuda u poslovanju. Priznajemo, u tom izboru nije lako doneti pravu i najisplativiju odluku. Olakšaćemo vam sa nekoliko dobrih razloga zašto da izaberete program FINANSIJE U PRAKSI.

 

 • Naučiće vas šta računovođe rade i pričaju i kako na inteligentan način da iskoristite dobijene informacije – finansijske izveštaje
 • Govorićemo poslovnim jezikom, ne knjigovodstvenim i računovodstvenim, kako bismo vam na najbolji način preneli svoja znanja i iskustva

 

 • Naglasak će biti na poslovnim pitanjima – računovodstvo i matematika će biti samo alati koji se koriste za procese donošenja odluka u poslovanju
 • Naučićete da analizirate i tumačite realne finansijske izveštaje uz mnogo primera iz naše dosadašnje prakse

 

 • Naučićete kako svako može da doprinese poboljšanju profitabilnosti i performansama SVOJE kompanije
 • Realizovaćemo veliki broj vežbi i realnih primera izveštaja iz svakodnevne poslovne prakse

 

Prezentacije i utisci polaznika

 

Dragana Pavlović, ETG GRUPA, Podgorica

Kao polaznik programa edukacije Finasnije u praksi, a i kao dugogodišnji učesnik treninga koje organizuje Omega Consulting Team želim da istaknem oduševljenje, kako iznova nalazite način da podižete nivo edukacija, primenljivost učenog i slušanog kroz treninge, i da zaista i nama koji smo u ovom poslu godinama, pomažete da pomeramo svoje granice. Meni lično svaki novi trening pomaže da nalazim rešenja za dileme koje nam se javljaju tokom poslovanja pre svega u domenu praćenja procesa i poslovanja, merenja i na kraju i izveštavanja.

Ovakav vid edukacija, rad kroz vežbe na konkretnim primerima mi je pravo osveženje u pristupu razvijanja kompetencija. Na konkretnom modulu Menadžerski izveštaji sam kroz praktični rad, timsko rešavanje postavljenih problema kroz primere, uz međusobne diskusije polaznika i predavača i sučeljavanjem različiitih stavova doslovno usvojila neke nove postavke u svom dnevnom radu, i momentalno primenila neka nova rešenja, koja su mi pomogla u pripremi i samom izveštavanju ka menadžmentu.  

Zaista sve preporuke za pohađanje ove edukacije, kako za početnike, tako i za one koji se poslovima iz ovih oblasti bave godinama. Svako će imati praktični benefit.

Irena Vasić, Tigar Tyres, Pirot

Najkorisnije i najznačajnije od svega mi je osvešćenje zašto bilans stanja treba da bude na prvom mestu prilikom izveštavanja, što u mom dosadašnjem izveštavanju nije bio slučaj. Kada se pojavim, glavno pitanje je “Koliki nam je rezultat?”, tako da je ovo osvešćenje najjači utisak i definitivno ću sledeća prezentovanja rezultata na mesečnom nivou, početi od bilansa stanja.

Aleksandar Šošević, Envipack, Beograd

Najkorisnije mi je što sam naučio šta i gde da posmatram u izveštaju, sve je rađeno kroz analitičan i sistematski pristup. U praksi sam već počeo da primenjujem deo stečenih znanja, konkretno za praćenje troškova, vremenska razgraničenja, a i mnogo lakše komuniciram sa računovodstvom i knjigovodstvom, znam tačno kakve zahteve i instrukcije treba da dajem i kakve informacije dobijam od njih.

Svetlana Marković, Inmold Plast, Požega

Iako do sada nisam bila u ovoj materiji i sama sam se iznenadila na prezentaciji kraju Osnovnih finansija, kada sam shvatila da sada znam da pročitam izveštaj, gde i šta da gledam i da to mogu da povezujem gledajući bilans neke firme – da li su im porasli prihodi, a profit je manji – znači manja je razlika u ceni, ili da su kupili opremu na kredit, a to vidim kroz dugoročne obaveze i povećanje imovine…. Do sada su mi ovi pojmovi bili potpuno strani i sama sam iznenađena da sam ovako lako naučila te pojmove…

Vildan Hodžič, AN-KA, Sarajevo

U biti, jako sam zadovoljan svime što sam naučio, predavači su odlični,  jednostavan i praktičan način su mi najviše prijali da naučim nove pojmove. S obzirom da radim u nabavci, ono što mi je najkorisnije i što sam već počeo primjenjivati je sve vezano za zalihe i potraživanja.

Jelena Milurović, BIN Commerce, Ugrinovci

Sve što smo učili i vežbali može da se primeni, najviše ću koristiti i obraćati pažnju na bilans stanja. Jako sam zadovoljna sa predavačima, primerima i interesantnim načinom izganja, a i grupa je bila odlična.

FINANSIJE U PRAKSI u brojkama

 

godina iskustva i prakse

održanih treninga

polaznika iz kompanija različitih veličina i branši

Vaš uspeh je naše merilo uspeha

Mi ćemo dati sve od sebe da uspešno prođete kroz program i uspešno zakoračite u svet finansija. Na vama je samo da se prijavite.