Omegact

Cash flow analiza

Cilj seminara Cash Flow Analiza

Gotovina je kralj – ili kraljica ako vam tako lepše zvuči. U oba slučaja, bez gotovine kompanija ne može opstati dugo. Kao što čovek ne može bez vazduha ili biljke bez vode leti, tako ni kompanija ne može dugo da izdrži bez gotovine.

I dok ovakve izjave deluju toliko očigledno, previše menadžera, vlasnika, investitora stavljaju akcenat isključivo na brojke profita i prihoda, i ignorišu operativne tokove gotovine.

Približno 85% od svih osnovanih kompanija nestanu u prvih 5 (i slovima: pet) godina poslovanja, a sve zbog nedostatka gotovine.

Razlozi i uzroci zbog kojih dolazi do nedostataka gotovine u poslovanju su brojni i međusobno se mogu više ili manje razlikovati, ali se većina njih može na vreme prepoznati i na osnovu toga pravilno i reagovati. U praksi se ipak ne poklanja dovoljna pažnja prvim znacima upozorenja problema sa likvidnošću, te se uglavnom reaguje reaktivno što za posledicu ima upadanje u nove zamke, krećući se iz jedne greške u drugu.

Prema istraživanju Ernst i Janga, u trenutnoj finansijskoj krizi kompanije se ponašaju očekivano: otpuštaju zaposlene i besomučno traže kredite sa niskim kamatnim stopama!? I kad kriza prođe, naravno, očekuju da nastave sopstveni rast i razvoj!?

Uglavnom nismo svesni koliko je nešto dobro i koliko nam je važno sve do onog trenutka kada toga više nema. Ista stvar važi i za gotovinu.
 • Gde su naši novci?
 • Gde su izvori (ne)likvidnosti?
 • Koje su determinante (ne)likvidnosti?
 • Da li je problem samo u nedovoljnoj prodaji ili ima i drugih razloga?
 • Da li se nedostatak gotovine rešava samo snižavanjem troškova poslovanja?
 • Da li se nelikvidnost leči uzimanjem kratkoročnih kredita (makar i sa niskim kamatnim stopama) ili kreditima za refinansiranje („game over u najavi“) ili to predstavlja lečenje srčanih problema i povišenog krvnog pritiska pomoću „šumećih tableta“?
 • Upravljanje obrtnim kapitalom (Working capital management) je preduslov opstanka kompanije
 • Posledice (ne)likvidnosti?
 • Investicije će dolaziti i prolaziti, ali će gotovina uvek biti kralj!
 • Otkrijte kako da izbegnete zamke u upravljanju likvidnošću Vaše kompanije!

  Potraživanja su sastavni deo imovine svake kompanije. Nastaju kao posledica brojnih faktora, ali svakako najznačajniji jeste naša odluka da nekome našu robu ili usluge prodajemo uz verovanje da će nam istu platiti u nekom budućem vremenskom periodu. I upravo po ovoj karakteristici ne razlikuju se ni od jednog drugog oblika imovine u koje organizacije i zaposleni investiraju. Stoga bi i ovde morala da važe ista pravila koja važe prilikom merenja opravdanosti investiranja u bilo koji drugi vid imovine???

  Praksa pokazuje da svaka kompanija u periodu rasta prodaja i širenja na tržištu, istovremeno beleži i rast potraživanja, zašto? Da li smo obezbedili dovoljne izvore finansiranja za taj rast? Da li je uvek zaista bolje „što više to bolje“? Koliko smo izloženi riziku nenaplativosti? Sa rastom ukupnih potraživanja, povećavaju se i sporna potraživanja?

  Ako želimo da prodajemo na odloženo plaćanje moramo imati jasno definisane stavove po pitanju:
  • koji kupci mogu da dobiju odloženo plaćanje?
  • kolika je dužina odloženog plaćanja?
  • koliki će popust biti dat za avansno plaćanje?
  • koju politiku naplate treba primeniti?

  Osnovne teme seminara Cash Flow Analiza:

  • (Ne)likvidnost je posledica …
  • Dugoročni i kratkoročni aspekti likvidnosti;
  • Profit ≠ Gotovina
  • Profit bez gotovine ili gotovina bez profita?
  • Uticaj obrta imovine na likvidnost kompanije;
  • „Zlatno pravilo bilansiranja imovine i izvora finansiranja“;
  • Finansijska (ne)stabilnost kompanija;
  • Operativni ciklus gotovine;
  • Obrtni kapital (Working Capital) – koliko je potrebno i koliko je dovoljno? Od čega zavisi?
  • Obračun i tumačenje pokazatelja likvidnosti i solventnosti poslovanja kompanija;
  • Veza između bilansa uspeha i bilansa tokova gotovine;
  • Veza između rentabilnosti i bilansa tokova gotovine;
  • Izračunavanje prelomne tačke likvidnosti (Cash Flow Break Even Point);
  • Indirektna metoda sastavljanja bilansa tokova gotovine.
  • Uticaj potraživanja na likvidnost, poslovnu uspešnost i finansijsko zdravlje kompanije;
  • Veza između potraživanja i vremenske vrednosti novca;
  • Kako klasifikujemo naše kupce?
  • Kategorizacija kupaca;
  • Kriterijumi za ocenjivanje kupaca;
  • Definisanje politike naplate potraživanja;
  • Analiza isplativosti ublažavanja kreditnih uslova

  Za potrebe praktičnog rada koriste se zvanični finansijski izveštaji kompanija iz različitih privrednih grana: proizvodnja, trgovina, usluge, kako bi se učesnici što bolje upoznali sa potencijalnim opasnostima koje se odnose na likvidnost u različitim branšama.

  Kome je seminar namenjen:

  • Finansijskim direktorima, finansijskim kontrolorima, planerima, analitičarima, top menadžerima;
  • Menadžerima koji donose upravljačke odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost kompanije
  • Veoma je koristan svima koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja kompanije.
  • Veoma je koristan svima koji donose poslovne odluke u vezi sa kreiranjem i naplatom potraživanja;
  • Menadžerima koji žele da saznaju kako se mere investicije u potraživanja.

  Koje su koristi od seminara:

  Za pojedince

  • upoznavanje sa načinom obračuna kratkoročne i dugoročne likvidnosti kompanije
  • upoznavanje sa načinom obračuna operativnog ciklusa gotovine
  • sastavljanje izveštaja o neophodnim novčanim sredstvima
  • sastavljanje bilansa tokova gotovine na indirektan način
  • predviđanje posledica upravljačkih odluka po likvidnost kompanije ocenu kratkoročne i dugoročne likvidnosti
  • rad na realnim primerima iz različitih branši
  • alati za predviđanja posledica dobrih i loših odluka na likvidnost kompanije
  • ocena uticaja povećavanja/smanjivanja potraživanja na likvidnost i rentabilnost kompanije
  • obračun isplativosti promena različitih kriterijuma u uslovima naplate – kreditnih uslova, kreditnog perioda, diskontnog perioda, kasa skonta
  • identifikovanje kriterijuma za kategorizaciju kupaca

  Za kompaniju

  • bolje razumevanje uzroka (ne)likvidnosti u kompanijama
  • podizanje nivoa svesti o posledicama različitih odluka na likvidnost i zdravlje kompanije
  • stvaranje uslova za uvođenje sistema za upravljanje likvidnošću
  • upoznavanje sa uticajem likvidnosti na vrednovanje kompanije
  • povezivanje i razumevanje odeljenja finansija koje pravi izveštaje sa onima koji ih čitaju
  • podizanje nivoa kompetencija među ljudima kojima su neophodne informacije o finansijskom položaju kompanija
  • stvaranje preduslova za uspostavljanje sistema ključnih indikatora uspešnosti
  • povećanje nivoa sigurnosti i minimiziranje rizika kod izbora rešenja i načina za razvoj kompanije, kao i za potrebe poboljšanja i ozdravljenja
  • povećanje finansijske pismenosti u kompaniji kao preduslova za kvalitetnije donošenje odluka
  • razumevanje značaja i načina vrednovanja investiranja u potraživanja
  • razumevanje neophodnosti uvođenja kategorizacije kupaca i uloga potraživanja u okviru kategorizacije
  • upoznavanje sa uticajem potraživanja na vrednovanje kompanije
  • unapređivanje politike prodaje i kvalitetnije definisanje uslova za različite ciljne grupe kupaca

  REFERENCE