Omegact

Pomoć u izboru, uvođenju / prilagođavanju informacionog sistema

Zašto: S obzirom da funkcionisanje sistema upravljanja i kontrolinga zahteva i adekvatnu podršku kroz IT sisteme i tehnologije, neophodno je postaviti prave zahteve prema informatičkim kućama, razviti i uspostaviti odgovarajuću IT podršku za procese donošenja i sprovođenja odluka kroz kontroling. I najbolje softversko rešenje koje nije prilagođeno vašim karakterstikama i zahtevima biće uzaludna investicija. „Trash in – Trash out“. Ne verujte ni najboljim softverskim rešenjima, iako su prethodno proverena u velikom broju kompanija, jer ista imaju upotrebnu vrednost samo ukoliko su prilagođena specifičnim zahtevima kompanije u cilju dobijanja informacija na osnovu kojih će se donositi upravljačke odluke! Najveća korist od savremenih infromatičkih rešenja može se očekivati samo ukoliko na ispravan način organizujemo mesta i način beleženja poslovnih promena i na osnovu takvih zahteva implementiramo IT sisteme i tehnologije. S druge strane, na ovaj način se stvaraju i preduslovi za postavku stimulativnog sistema nagrađivanja. 

REFERENCE