Omegact

KONTROLING U PROIZVODNJI

Praktičan VS Teoretski pristup analizi poslovanja

Predavači: Ljubomir Jovanović, Nikola Šaranović

Konsultanti koji su u prethodnom periodu uradili veliki broj finansijskih analiza proizvodnih kompanija iz različitih privrednih delatnosti i imaju bogato iskustvo u uvođenje ili unapređenju funkcije finansijskog kontrolinga u proizvodnim kompanijama, bez obzira na njihovu veličinu ili industrijsku branšu u kojoj posluju. Na treningu ćete imati priliku da čujete ono što ne možete pročitati u knjigama…

Cilj treninga

Možete li da zamislite trgovačku kompaniju i vođenje njenog poslovanja, a da se ne zna približno tačno koliko je košta roba koju prodaje? U ovim kompanijama se taj problem prilično jednostavno rešava – dobijanjem fakture od dobavljača na kojoj piše koliko vredi roba koju će prodavati.

Međutim, stvari se značajno komplikuju u onim kompanijama koje organizuju sopstvenu proizvodnju gotovih proizvoda ili pružanje usluga – kako da dođemo do informacije o tome koliko nas stvarno košta proizvod ili usluga koju prodajemo? Šta je neophodno uključiti u obračun? Zbog čega troškovi koji su nam bili potrebni da proizvedmo neki proizvod nisu uključeni u zalihe tih proizvoda već se pojavljuju kao operativni troškovi tekućeg perioda? Koje su posledice na izveštaje koje onda gledamo – bilans stanja i bilans uspeha? Kako ih analizirati? Koje zaključke možemo izvući i koliko su ti zaključci realno upotrebljivi za donošenje odluka?

Informacije koje dobijamo iz tradicionalnog računovodstva očigledno da nisu dovoljne, da nisu dovoljno precizne – glavni problem sa kojim se svako od nas i vas kroz praksu susreo ili će se pre ili kasnije upoznati, jeste da je finansijsko računovodstvo tradicionalno orijentisano ka eksternom izveštavanju i eksternim korisnicima poslovnih izveštaja i spram toga, informaciono postavljeno i organizovano i retko kada u mogućnosti da pruži konkretne odgovore na neka od “vrućih” upravljačkih pitanja, posebno kod proizvodnih kompanija:

 • Koji proizvodi ili usluge su “zvezde”?
 • Prema kojim kriterijima trebamo selektovati ključne kupce?
 • Na osnovu kojih kriterijuma napraviti kategorizaciju kupaca?
 • Šta ponuditi različitim kategorijama kupaca?
 • Isplati li se uvoditi treću smenu?
 • Na osnovu kojih kriterijuma vršiti raspodelu indirektnih troškova, a da ne utičemo na pogrešno formiranje cene koštanja i potencijalne zarade za pojedinačne proizvode?
 • Koji kupci i/ili proizvodi su profitabilni, a koji ne?
 • Da li podjednako zarađujemo na svim proizvodima?
 • Koliko moram proizvesti i prodati da bih došao do “pozitivne nule”?
 • Kolika je ostvarena cena koštanja mojih proizvoda u posmatranom periodu (mesec, kvartal…)?
 • Koliko netačno određena cena koštanja gotovih proizvoda utiče na politiku prodaje i stategiju određivanja cena?

Nepoznavanje cene koštanja vaših proizvoda ili usluga drastično smanjuje mogućnost (onemogućava) utvrđivanja, praćenja i analiziranja ostvarenog poslovnog rezultata kompanije.Dodatni problem predstavlja promenljivost cene koštanja u zavisnosti od stepena korišćenje kapaciteta i načina raspodele indirektnih proizvodnih troškova koji svakako ne mogu biti univerzalno primenljivi na sve kompanije, već se o njima mora voditi računa i prilagođavati karakterstikama kako same kompanije, tako i procesa proizvodnje, prodaje, ali i ciljeva koje kompanija postavlja u zavisnosti od faza u sopstvenom razvoju i uslova na tržištu. Neuvažavanje ovih elemenata dovodi do potpune neupotrebljivosti izveštaja koje dobijamo, a samim tim i rezultata analiza u proizvodnim kompanija. Stvari se dodatno komplikuju i usložnjavaju sa širenjem poslovanja, pre svega sa povećanjem i proširenjem asortimana gotovih proizovda.Kao glavna posledica, koja nastaje iz prethodno nabrojanih problematičnih polja, proizvodna kompanija postaje za njene vlasnike i rukovodioce “crna kutija” i nismo u mogućnosti da odgovorimo na neka od jednostavnih pitanja:

 • Da li i koliko zarađujemo?
 • Da li ostvarujemo novostvorenu vrednost u poslovanju ili „preživljavamo“?
 • Po kojim cenama i vrednostima se nalaze zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje u vašim bilansima – planskim, prosečnim ili stvarnim?
 • Na koji način odrediti prodajnu cenu ili rabatnu politiku i uslove plaćanja?
 • Kolika je ostvarena razlika u ceni po pojedinačnim proizvodima ili grupama proizvoda?
 • Kolika je ostvarena razlika u ceni po pojedinačnim kupcima naših proizvoda ili grupama kupaca?
 • Koliki je koeficijent obrta ili koliko brzo iskoristimo imovinu koju proizvodemo?
 • Na osnovu čega nagrađivati prodavce ako nemamo obračunuto približno tačno ostvarenu cenu koštanja?
 • Kako pratiti nedovršenu proizvodnju, čiji rast direktno utiče na likvidnost kompanije?
 • Da li se u slučaju problema bavimo manifestacijom (nema dovoljno gotovine), te smanjujemo troškove i povećavamo izvore finansiranja kroz kredite ili kašnjenja u plaćanju obaveza ili znamo da je problem nastao u tome što smo više investirali u zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje?

Osnovne teme treninga:

 • Finansijski izveštaji i specifičnosti proizvodnih kompanija.
 • Nedostaci zvaničnih izveštaja proizvodnih kompanija.
 • Finansijsko VS Upravljačko računovodstvo proizvodnih kompanija.
 • Case study – specifičnosti kontrolinga u proizvodnim kompanijama.
 • Izvori informacija i polazišta za merenje rezultata u proizvodnim kompanijama.
 • Organizaciona šema i mesta troška.
 • Proces proizvodnje – mesta i nosioci troškova.
 • Direktni i indirektni troškovi.
 • Raspodela indirektnih troškova na nosioce troškova.
 • Troškovi razdoblja i proizvoda.
 • Case Study – stvarna primena vremenskih razgraničenja u obračunu proizvodnje, cene koštanja i zaliha proizovda.
 • Fiksni i varijabilni troškovi – prag rentabilnosti.
 • Obračun cene koštanja.
 • Pokazatelji uspešnosti proizvodnje.
 • Pokazatelji uspešnosti kompanije.
 • Case Study – praćenje rezultata na mesečnom nivou, odluke, posledice.
 • Planiranje proizvodnje.
 • Izmene u strukturi asortimana.

Kome je trening namenjen:

 • top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja;
 • vlasnicima malih i srednjih preduzeća;
 • finansijskim direktorima, finansijskim kontrolorima, planerima, analitičarima u proizvodnim kompanijama;
 • svima onima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka;
 • svima onima koji žele da se upoznaju sa jednim od najkompleksnijih i najizazovnijih tema kontrolinga  – praćenje rezultata poslovanja proizvodnih kompanija;
 • svima onima koji žele da se upoznaju sa koracima i preduslovima potrebnim za implementaciju funkcije kontrolinga u proizvodnim kompanijama;
 • veoma je koristan svima koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja kompanije;
 • svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji sa partnerima iz proizvodnih kompanija, na osnovu kojih informacija povećati verovatnoću donošenja ispravne odluke i poboljšavanja međusobne saradnje;
 • naročito je koristan ključnim osobama iz trgovačkih kompanija kako bi bolje razumeli poslovanje proizvodnih kompanija u cilju optimizacije međusobne saradnje na dugoročnoj osnovi;
 • veoma je koristan svima koji žele da još bolje razumeju finansijsku situaciju kompanije na osnovu analize finansijskih izveštaja i koji donose poslovne odluke i koje su posledice neuvažavanja potrebe za internim izveštajima i obračunima u proizvodnim kompanijama

Koje su koristi od treninga?

Za pojedince

 • rad na realnim primerima i uočavanje razlika između zvaničnih i upravljačkih izveštaja u proizovdnim kompanijama;
 • sticanje praktičnih znanja i veština kao i osposobljavanje za razumevanje preduslova potrebnih da budu ispunjeni kako bi se mogla raditi analiza finansijskih rezultata i ocene stanja svoje kompanije ili dela kompanije;
 • saznanje o tome koje procene treba uvažiti i na koje treba obratiti pažnju prilikom analiziranja izveštaja;
 • upoznavanje sa različitim načinima obračuna cene koštanja i raspodele indirektnih troškova;
 • razumevanje različitih uglova gledanja prilikom analize finansijskih izveštaja – zašto je bitno razumeti gde su uzroci problema – u poslovnoj, investicionoj ili finanijskoj aktivnosti?
 • konkretni načini izračunavanja finansijskih pokazatelja i njihovo ispravno tumačenje i vrednovanje;
 • upoznavanje sa alatima za predviđanje posledica dobrih i loših odluka na finansijsko zdravlje i poslovnu uspešnost kompanije;
 • dobijanje „Big picture“ poslovanja proizvodnih kompanija;
 • unapređenje sopstvenih kompetencija iz oblasti finansijsa i kontrolinga.

Za kompaniju

 • uvođenje i/ili unapeđenje jednog od najvažnijih analitičkih alata u kompaniju za potrebe donošenja poslovnih odluka;
 • bolje razumevanje vlasnika malih i srednjih preduzeća potrebe za promenama u upravljanju organizacijama koje rastu;
 • povezivanje i razumevanje odeljenja finansija koje pravi izveštaje sa onima koji ih čitaju i dobijanje realnih vrednosti;
 • prepoznavanje preduslova koji su potrebni za sprovođenje analize u regularnim vremenskim intervalima;
 • podizanje nivoa kompetencija među ljudima kojima su neophodne informacije o finansijskom položaju kompanija;
 • stvaranje preduslova za uspostavljanje sistema ključnih indikatora uspešnosti poslovanja;
 • priprema za uspostavljanje sistema nagrađivanja na osnovu postignutih rezultata;
 • povećanje finansijske pismenosti u kompaniji kao preduslova za kvalitetnije donošenje odluka;
 • podizanje nivoa svesti o posledicama poslovnih odluka na finansijske rezultat poslovanja i zdravlje kompanije;
 • uvođenje „rečnika“ argumenata za efikasniju poslovnu komunikaciju unutar i između sektora/odeljenja.

REFERENCE