Omegact

ŠTA MOTIVIŠE ZAPOSLENE BOLJE OD NOVCA?

Zamislite situaciju u kojoj ste zaposlili jednog perspektivnog rukovodioca. Ima iskustva, znanja i odgovarajuću školu. Podrazumevate da je ta osoba neko ko može doneti u vašu firmu baš ono što vam treba za uspeh. Takav sposoban rukovodilac je verovatno poželjan na tržištu, zar ne? A to znači, da bi možda bilo dobro da ga dugoročno motivišete za rad u vašoj firmi(?). Kako ćete  to postići? Logično je, pripremićete privlačan, skoro neodoljiv  kako se popularno kaže ”paket” šta će sve osoba o kojoj ste sanjali dobiti.

Naravno, svi znamo kako se to radi. Odlična plata, plan bonusa za dodatne prihode, automobil, pa mobilni telefon, onda računar, i slična oprema.

Možda imate i više od jedne osobe, koja je došla kao veliko pojačanje, dobila uslove za koje podrazumevate da su izuzetni. Vi ste stvorili očekivanja da će biti velikih pomaka ka boljem. Međutim, godinu dana kasnije, nije sve baš kako ste očekivali. Otkrili ste da ova i ostale osobe ne daju u potpunosti očekivane rezultate i nisu angažovane koliko želite. A ni ona sama nije zadovoljna svojom pozicijom. Kako je moguće pored tako dobrih uslova? Zašto se to baš Vama događa?

CILJ TRENINGA: 

Kako prepoznati i uočiti one prave motivatore kod svake osobe, ono zbog čega je osoba spremna da radi duže i više a da to nije plata? I šta raditi kada prepoznate, kako dalje rukovoditi ili komunicirati sa takvom osobom da bude angažovana i motivisana na rad?

Unutrašnji motivatori su oni koji inspirišu osobu na angažovanje. Unutrašnji motivatori su manje opipljivi, više se odnose na emocionalne potrebe, kao što su izazovnost posla, dobijanje priznanja, mogućnostima za razvoj i odnosa sa ljudima.

TEME: 

Najznačajnije teme za prepoznavanje unutrašnjih motivatora i formule visokog angažovanja i efikasnosti na poslu:

 • Šta su higijenski faktori motivacije?
 • Kakva je hijerarhija potreba (i želja) kod svake osobe?
 • Kako razvijati kompetencije u funkciji motivisanosti na poslu?
 • Koje su opasnosti načela razvoja nekompetentnih osoba?
 • Koliki značaj imaju plata i novac na motivaciju?
 • Da li opis posla ima uticaja na motivisanost?
 • Hemija mozga – prihvatanje i odbijanje informacija.
 • Temeljna snaga tima uklapanjem zajedničkih poslovnih i životnih principa.
 • Kako izgleda motivišući način komunikacije?
 • Unutrašnji motivatori osobe po Inspire metodologiji
 • Kako postaviti strategiju ostvarenja zadataka, a da bude motivišuće za osobu?
 • Koji pristup sprovođenju posla najviše odgovara, slobodan stil ili jasno definisani postupci?
 • Kako pomoći osobi da prepoznaje dobro obavljen posao?
 • Motivisan tim – koje osobe sa kojima uklapati u tim?
 • Kako sprečiti da osoba pregori od stresa na poslu?

KOJE SU KORISTI OD OBUKE ŠTA MOTIVIŠE ZAPOSLENE BOLJE OD NOVCA?:

 • Za pojedince
 • dobiće informaciju šta su njihovi trajni motivatori;
 • prepoznaće motivatore i demotivatore kod sebe i drugih;
 • naučiće kako da pristupi i govori da bi pokrenuo osobu na akciju;
 • umeće da motiviše saradnike na angažovan rad;
 • postaće efikasniji i uspešniji u komunikaciji;
 • naučiće kako da organizuje posao drugima i sebi, a da im prija i žele da rade;
 • razumeće kako da raspodeli zadatke, a da ga ostali razumeju i prihvate;
 • komunikacija će postati uticajnija na ljude koji ga slušaju;
 • prepoznaće kako nastaju konflikti i šta da radi u takvim situacijama;
 • Za kompaniju
 • napredak u komunikaciji u okviru timova koja olakšava rad i povećava efikasnost;
 • veća motivisanost i razumevanje motivacije drugih;
 • povećanje brzine i kvaliteta obavljana zadataka;
 • konkretizacija zadataka i njihovo razumevanje rastu;
 • povećana brzina postizanja ciljeva i rešavanja zadataka;
 • lakše određivanje odgovarajućih zadataka za osobu;
 • podizanje nivoa kompetencija menadžera;
 • odluke postaju kvalitetnije;
 • stvaranje motivisanih timova;
 • preventiva odlaska ili neangažovanosti osobe;
 • METODOLOGIJA RADA: Posebna pažnja poklanja se unutrašnjim motivatorima po Inspire metodologiji. Svako od polaznika će kao uvod u trening popuniti “on-line” test “Inspire Conduct” za koji će deo rezultata biti protumačen u okviru radionice. Preduslov za popunjavanje i dobijanje rezultata testa je da se obavi najkasnije 7 dana pred početak treninga “Šta motiviše zaposlene bolje od novca?”
  • Trening se sastoji iz niza primera i iskustava i mogu se koristit u praksi u kojima učestvuju svi polaznici.
  • U toku treninga će biti i vežbi. Na početku vežbe predstoji objašnjenje i demonstracija vežbe pred grupom.
  • Vežbe se izvode u pisanoj formi i/ili role play formi što je oblik međusobne simulacije realne situacije i verbalnog provežbavaanja.
  • Određene vežbe polaznici obavljaju pred čitavom grupom, dok svi učesniciu grupi kroz svoju ocenu role play vežbe uče šta je bilo ispravno, a šta je potrebno unaprediti.
  • Primeri iz prakse – na osnovu sopstvenih iskustava trenera u izvršavanju menadžerskih pozicija (od operativnih do top pozicija) i realizaciji konsultantskih projekata.
  • Rad na primerima polaznika – Ukoliko polaznici prikažu svoje primere iz prakse moguće je obraditi situacije i primere koji su već sada izazovni za polaznike i mogu ih proveriti u praksi.

  REFERENCE