IMPRINT - INSTANT REŠENJE ZA POVEĆANJE EFIKASNOSTI VAŠEG TIMA

jednodnevni trening

saznajte više

Učinite vaš tim snažnijim i efikasnijim

Cilj ovog treninga je da učesnici obnove znanje o osnovama koncepcije i rukovođenja timom i usvoje novo znanje kako uz Inspire Imprint mogu brzo da definišu ključne slabe i jake strane i da usmere aktivnosti ka njima.

Koje su koristi od treninga i šta ćete savladati:

 • razumevanje dinamike odnosa u timovima
 • značaj opisa poslova
 • razumevanje značaja misije za tim
 • prepoznavanje faktora motivacije tima
 • prepoznavanje karakterstika i tipova ponašanja
 • razumevanje šta su snage a šta slabosti tima
 • šta meriti da bi znali kakav tim vodimo
 • šta raditi sa izmerenim rezultatima jednog tima
 • model razvoja kompetencija

Koje teme obrađuje trening IMPRINT – Instant rešenje za povećanje efikasnosti vašeg tima

 

Motivacija tima

 • Kako razumemo motiv a šta je motivacija?
 • Koja je tajna motivisanih timova
 • Kada motiv prerasta u motivaciju da tim radi
 • Koliko motivacija zavisi od materijalnih uslova
 • Šta su higijenski faktori motivacije
 • Šta su unutrašnji faktori motivacije
 • Šta demotiviše vaše članove tima
 • Veza između stepena angažovanja i motivatora

Inspire Imprint – merenje karakteristika osobe  

 • fokusiranost
 • inovativnost
 • stresne situacije
 • timski rad
 • ponavljajući poslovi
 • radna orijentacija
 • usmernost na cilj
 • planiranje
 • motivisanost
 • projektno upravljanje

Povećanje efikasnosti tima

 • Izbor najvažnijih kompetencija za tim – cilj merenja
 • Određivanje snaga i slabosti tima
 • Uklapanje tima prema komplementarnim sklonostima ili suprotnostima
 • Instrukcije za rukovođenje i predlozi na pojačavanju snaga tima
 • Instrukcije za usmeravanje ili rešavanje slabosti tima
 • Plan timskih treninga
 • Plan treninga/coachinga za pojedince

Ko su predavači treninga IMPRINT – Instant rešenje za povećanje efikasnosti vašeg tima

 

Miloš Tomanović

Konsultant sa dugogodišnjim menadžerskim međunarodnim iskustvom, ekspert u oblasti komunikacije i rešavanja konflikata, “uklapanja” osoba u efikasne timove i upravljanja ljudima u praksi, akreditovani trener i ”coach” za Inspire tipologiju ličnosti i motivaciju. Miloš je govornik, panelista i moderator na mnogobrojnim konferencijama u regionu (Portorož, Opatija, Sarajevo, Banja Luka, Beograd). Održao je preko 100 treninga iz oblasti komunikacije i prodaje u kompanijama iz regiona,  kao  što su: CRH Popovac, Alkaloid, NIS Gaspromneft itd.

Miljan Dimitrijević

Menadžersku karijeru započeo u kompaniji McDonalds pre 19 godina, bio jedan od najmlađih upravnika restorana, karijeru je nastavio u sopstvenoj marketinškoj agenciji. Od 2010. se bavi isključivo konsultantskim radom u okviru Omega Consulting Team-a u oblastima: organizacije preduzeća, organizacije prodaje, marketing, upravljanje prodajnim timovima, kao i upravljanja kompanijama u neposrednom radu sa vlasnicima ili top menadžmentom. Takođe, bavi se i predavačkim aktivnostima na otvorenim i in – house treninzima. Redovno učestvuje na mnogim seminarima i konferencijama, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Kome je namenjen trening IMPRINT – Instant rešenje za povećanje efikasnosti vašeg tima

 

direktorima sektora i rukovodiocima timova

vlasnicima malih i srednjih firmi

osobama iz oblasti ljudskih resursa

osobama odgovornim za selekciju ljudi / timova

 

CENA: 23.600,00 RSD

Popusti: 2 kotizacije – 10%, 3 i više kotizacija -15%

Zainteresovani?

Pošaljite nam vaše podatke preko formulara, pišite nam na mejl ili nas kontaktirajte na +381 64 147 4472.

1 + 3 =

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

 

godina poslovanja

zadovoljnih klijenata

konsultantskih projekata

održanih treninga