Omegact

IMPRINT - INSTANT REŠENJE ZA POVEĆANJE EFIKASNOSTI VAŠEG TIMA

Učinite vaš tim snažnijim i efikasnijim

Cilj ovog treninga je da učesnici obnove ili usvoje znanje o rukovođenju u kriznim vremenima i vanrednim situacijama/periodima.  

Neke od veština i znanja koja ćete usvojiti su:

 • šta je motivacija i kako je održavati
 • kako motivisati u kriznim vremenima
 • koju dobru praksu motivisanja zadržati a šta menjati
 • ko i kako upravlja motivacijom
 • faktori koji utiču na motivisanje pojedinaca i timova
 • procena tipova ličnosti – definisanje snaga pojedinaca
 • stilovi upravljanja i motivisanja prema tipu ličnosti
 • šta su tipična ponašanja u rukovođenju koja demotivišu

Koje teme obrađuje trening IMPRINT – Instant rešenje za povećanje efikasnosti vašeg tima

Motivacija tima

 • Kako razumemo motiv a šta je motivacija?
 • Koja je tajna motivisanih timova
 • Kada motiv prerasta u motivaciju da tim radi
 • Koliko motivacija zavisi od materijalnih uslova
 • Šta su higijenski faktori motivacije
 • Šta su unutrašnji faktori motivacije
 • Šta demotiviše vaše članove tima
 • Veza između stepena angažovanja i motivatora

Inspire Imprint – merenje karakteristika osobe  

 • fokusiranost
 • inovativnost
 • stresne situacije
 • timski rad
 • ponavljajući poslovi
 • radna orijentacija
 • usmernost na cilj
 • planiranje
 • motivisanost
 • projektno upravljanje

Povećanje efikasnosti tima

 • Izbor najvažnijih kompetencija za tim – cilj merenja
 • Određivanje snaga i slabosti tima
 • Uklapanje tima prema komplementarnim sklonostima ili suprotnostima
 • Instrukcije za rukovođenje i predlozi na pojačavanju snaga tima
 • Instrukcije za usmeravanje ili rešavanje slabosti tima
 • Plan timskih treninga
 • Plan treninga/coachinga za pojedince

Kome je namenjen trening IMPRINT – Instant rešenje za povećanje efikasnosti vašeg tima

direktorima sektora i rukovodiocima timova vlasnicima malih i srednjih firmi

osobama iz oblasti ljudskih resursa

osobama odgovornim za selekciju ljudi / timova

Imate pitanja za nas?

Pošaljite nam poruku putem formulara ili nam pišite na mejl.

  Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

  Godina poslovanja
  0
  Zadovoljna klijenta
  0
  Konsultantska projekta
  0
  Održana treninga
  0

  REFERENCE