Omegact

Najbolji izbor zaposlenih u privatnim i porodičnim kompanijama

Predavači: Miloš Tomanović, Ivana Todorić

Koliko puta ste bili u situaciji da vam treba neko nov u preduzeću, da olakša zahtevan posao, a da ni sami niste sigurni šta tačno treba ta osoba da radi?

Da li vam se dešavalo da se tražeći nove i pouzdane osobe oslonite na preporuke poznanika i prijatelja, možda saradnika?

Ima li u vašem preduzeću rodbinskih veza i kumstava tj. osoba koje su preporučili i sugerisali njihovi rođaci i prijatelji, vaši zaposleni, a vi ih zaposlili na osnovu preporuke?

I da vam možda danas i pored takve proverene i pouzdane prakse imate neusklađene zaposlene sa zahtevima posla, a komunikacija često zalazi u zonu nerazumevanja?

Proces izbora i selekcije osoba je često u malim i srednjim preduzećima zapostavljen u planiranju poslovanja. Možete primetiti da osnovno pravilo selekcije novih osoba za vaš tim, zapošljavaj polako i strpljivo, često nije poštovano.

Kako da dođete do rešenja ko je prava osoba za vas? Kako da utvrdite da li će se nova osoba uklopiti u tim, slagati sa kolegama i najvažnije popuniti tačno one veštine i znanja koja najmanje imate u ovom trenutku?

Često vlasnici zanemare šta su to unutrašnji pokretači koji definišu jednu osobu, oni principi na kojima je zasnovan način rada pa i života, uverenja od kojih osoba retko ili nevoljno odstupa, jer u trenucima kada tražite odgovarajuću osobu za vašu firmu najčešće razmišljate o radnom iskustvu osobe koju priželjkujete, njenom školovanju i možda nekim kompetencijama koje poseduje.

Dobri odnosi imaju svoju bazu upravo u vrednostima koje pokreću vlasnike i njihove zaposlene, i baš zbog toga uzrok razlaza i odlaska iz preduzeća je najčešče na nivou različitih potreba i vrednosti između osobe i preduzeća, a najmanje na nivou škole, poslovnog iskustva ili čak finansijskih uslova.

Znajući sve ovo, možete sprečiti zapošljavanje osoba koje se bez obzira na odgovarajuće znanje i iskustvo neće uklopiti sa vašim timom i načinom poslovanja već da birate one sa kojima ćete postići sinergiju, a to je jedan od ciljeva saradnje, jel da?

Cilj treninga Najbolji izbor zaposlenih u privatnim i porodičnim kompanijama:

Naučiti kako se vodi proces selekcije i pronalaženja odgovarajućih osoba, kako voditi pregovore, proveravati iskustva, znanja i kompetencije, na koje sve elemente u ugovoru obratiti pažnju i kako saznati šta će biti buduće ponašanje osobe koja konkuriše za posao.

Usvajanje ovih znanja će vam pomoći da nađete i zadržite najbolje za vašu firmu i time sebi optimizovati resurse, pre svega novca i vremena, koji su potrebni za zapošljavanje novih osoba.

Osnovne teme treninga:

 • Kako planirati zapošljavanje osoba?
 • Pisanje dobrog opisa posla budućeg zaposlenog kao početni korak.
 • Sastavljanje liste potrebnih kompetencija.
 • Definisanje karaktera i unutrašnjih vrednosti – kakvu osobu želite?
 • Kako napisati oglas za traženje nove osobe?
 • Koliko vremena izdvojiti za izbor i zapošljavanje osoba?
 • Šta sve treba da sadrži dobro napisana biografija kandidata?
 • Vođenje prvog, telefonskog, razgovora sa kandidatima.
 • Kako u razgovoru otkriti prave pokretače, motivatore i demotivatore kod osobe koju zapošljavate?
 • Kako proceniti i ugovoriti visinu nadoknade za novozaposlenog?
 • Kako predstaviti sistem materijalnih i nematerijalnih naknada?
 • Šta sve treba upisati u ugovor da budete zaštićeni od nemarnog rada?
 • Da li treba da postoji probni period rada i kako ga dogovoriti i sprovesti?
 • Pravljenje liste ključnih ponašanja koja želite da ima nova osoba?
 • Broj razgovora i ko sve učestvuje u razgovorima sa kandidatima?
 • Jasno definisanje uslova za izabranu osobu?
 • Sistem pripreme za dobro uključivanje u posao?
 • Isplanirajte vreme koje ćete posvećivati novozaposlenima.

Kome je trening namenjen:

 • preduzetnicima koji se bave izborom osoba za svoju kompaniju;
 • menadžerima koji žele da znaju kako da izaberu najadekvatniju osobu;
 • direktorima kojima treba da znaju kako da uvedu u posao nove osobe u timu;
 • svima koji učestvuju u izboru i vođenju osoba u jednoj kompaniji.

Koje su koristi od treninga Najbolji izbor zaposlenih u privatnim i porodičnim kompanijama:

Za pojedince
 • saznaćete šta je sve potrebno uraditi za dobar izbor novih osoba;
 • naučićete da sastavljate opis posla kao osnovu za traženje novih članova kompanije;
 • znaćete koji su koraci u razgovoru sa kandidatima;
 • umećete da postavljate prava pitanja kojima otkrivate suštinu razmišljanja kod osobe;
 • prepoznaćete razliku između lepo napisanih biografija i kandidata koji za vas vrede;
 • naučićete da pregovarate o svim elementima materijalne nadoknade.
Za kompaniju
 • dobićete osobe sposobne da pregovaraju i nalaze prave ljude za vašu kompaniju;
 • uspostavićete sistem kako da regrutujete i zadržite najbolje osobe;
 • smanjićete fluktuaciju radnika izazvanu lošim izborom;
 • povećaćete produktivnost i zadovoljstvo u timu uklapanjem osoba koje se razumeju i podržavaju;
 • imaćete mogućnost da i postojeće zaposlene ponovo proverite uz pomoć novog znanja;
 • saznaćete koje su optimalne pozicije za određene osobe i koje su osobe optimalne za određene pozicije u kompaniji.

REFERENCE