Omegact

SELEKCIJA I REGRUTACIJA U PRAKSI – Kako izabrati najboljeg kandidata?

Predavač: Miloš Tomanović

UVOD:

 Zamislite neki uspešan tim, a da neko nije unapred dobro izabrao članove koji će se uklopiti u koncept rada, način razmišljanja i ciljeve?

Svaki tim ima neke članove koji odlazi i neke koji dolaze. Kako pronaći na tržištu i izabrati one prave za vas?

CILJ PROGRAMA:

 Cilj ovog programa je da učesnici nauče ili unaprede način regrutovanja i selektovanja kandidata, šta su najvažniji elementi kod svakog kandidata, kako izabrati odgovarajuću osobu u odnosu na zahtev posla i kako je uklopiti prema postojećim članovima tima.

TEMA:

Zapošljavanje, regrutacija, selekcija

 • Kanali regrutacije
 • Analiza radnog mesta
 • Opis i specifikacija posla
 • Značaj poznavanja kompanijskih vrednosti i provere kandidatovih vrednosti
 • Kompetence
 • Uvezanost procesa selekcije, razvoja i obuke zaposlenih kroz jedinstven sistem kompetenci
 • Planiranje broja zaposlenih
 • Provera kandidatovih kompetencija kroz praksu
 • Dualno obrazovanje i ulaganje u talente
 • Stvaranje imidža dobrog poslodavca
 • Testiranje kandidata i centri procene
 • Osmišljavanje i planiranje postupka i tok selekcije i razgovora
 • Kako izgledate iz perspektive kandidata
 • Lista pitanja koju koristite pri izboru kandidata
 • Intervjuisanje bazirano na kompetencama i karakteristikama
 • Vežbe:Definisanje opisa posla; Kreiranje i vođenje strukturiranog prijemnog razgovora;

METODOLOGIJA RADA:

Posebna pažnja poklanja se osmišljavanju treninga, kao i načinu izvođenja, a sve u cilju što boljeg integrisanja znanja u praksi.

 • Trening se sastoji iz niza praktičnih vežbi i mogu se koristit u praksi u kojima učestvuju svi polaznici.
 • Na početku vežbe predstoji objašnjenje i demonstracija vežbe pred grupom.
 • Vežbe se izvode u pisanoj formi i/ili role play formi što je oblik međusobne simulacije realne situacije i verbalnog provežbavaanja.
 • Role play obavljaju dve ili tri osobe pri čemu je treća osoba kontrolni učesnik koji prati ispravnost realizacije i vežba neutralno analitički pristup prema situaciji.
 • Određene vežbe polaznici obavljaju pred čitavom grupom, dok svi učesniciu grupi kroz svoju ocenu role play vežbe uče šta je bilo ispravno, a šta je potrebno unaprediti.
 • U realizaciji trening učestvuju treneri sa dugogodišnjim iskustvom što omogućava odlično praćenje potreba polaznika, savladavanje zadataka i bolje uočavanje nijhovih slabosti i dobrih strana.
 • Primeri iz menadžerske prakse – na osnovu sopstvenih iskustava trenera u izvršavanju menadžerskih pozicija (od operativnih do top pozicija) i realizaciji konsultantskih projekata.
 • Rad na primerima polaznika – Ukoliko polaznici prikažu svoje primere iz prakse moguće je obraditi situacije i primere koji su već sada izazovni za polaznike i mogu ih proveriti u praksi.

Kome je namenjen seminar Kako izabrati najboljeg kandidata:

 • nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i matematičkog obračunavanja posledica svakodnevnih odluka;
 • zaposlenima u različitim kanalima prodaje (maloprodaja, veleprodaja, direktna prodaja) i na različitim hijerarhijskim nivoima (od prodavaca do rukovodioca prodaje);
 • svima onima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka;
 • svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji i uslovima te saradnje sa određenim partnerima, na osnovu kojih informacija povećati verovatnoću donošenja ispravne odluke;
 • naročito koristan je i za početnike u finansijama, kako bi što lakše prepoznali i naučili da primenjuju osnovne principe finansija i matametika u procesu donošenja odluka.

KOME JE TRENING NAMENJEN:

 • Svima koji učestvuju u procesu selekcije i zapošljavanja novih osoba u kompaniji

NAČIN RADA I VREMENSKO TRAJANJE:

 Trening se sastoji od uvodnih predavanja i vežbi i traje jedan dan. Trening se realizuje putem predavanja, vežbi, diskusija, pitanja i odgovora. Polaznici dobijaju radne materijale, koji uključuju priručnik sa svim slajdovima prezentacije i vežbama koje prate obuku.

 • Miloš Tomanović, konsultant sa dugogodišnjim menadžerskim međunarodnim iskustvom, ekspert u oblasti komunikacije i rešavanja konflikata, uklapanja osoba u efikasne timove i upravljanja ljudima u praksi, akreditovani trener i ”coach”.

REFERENCE