Omegact

TEAM BUILDING

Nedavna istraživanja pokazuju da je angažovanost zaposlenih u firmama niska, a da se postojeći ljudi teško zadržavaju. Kao jedan od tri glavna razloga zašto ljudi odlaze iz firme je odnos sa kolegama.

Galupovo istraživanje je pokazalo da dobri odnosi u timu direktno utiču na zadržavanje ljudi u firmi. Omega Consulting Team želi da sa vama podeli alat, potvrđen kroz višegodišnju praksu u radu sa klijentima, kojim možete da pozitivno utičete na odnose među kolegama u firmi.

Dobro integrisani timovi su ključ dugoročnog uspeha i održivosti kompanije. Ili kako je to jednom prilikom rekao Stiv Džobs:

“Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.”

Neke od dosadašnjih programa smo i snimili, pa možete pogledati kratak pregled tih događaja:

Tim bilding Mikrofin

Team Building m:tel

Team Building m:tel