Omegact

Trening za trenere

Predavači: Miljan Dimitrijević i Miloš Tomanović

Cilj seminara Trening za trenere

Cilj ovog treninga je osposobljavanje menadžera, trenera, edukatora, advokata, lekara ili bilo kog drugog pojedinca za kvalitetnu pripremu i izvođenje treninga, seminara, različitih obuka ili pojedinačnih javnih nastupa.

Strah od javnih nastupa je, prema mnogim istraživanjima, najzastupljeniji strah u poslovnom okruženju. Mnogi poslovni ljudi, iako raspolažu velikim potencijalima u mnogim oblastima, iako su eksperti u svojim oblastima, iako se za svaku aktivnost studiozno pripremaju, kada stanu pred svoje kolege ili pred klijente, izgledaju kao početnici. Osim što takve situacije umanjuju kvalitet obavljenog posla, sve to frustrirajuće deluje na one ljude koji itekako imaju šta pametno i korisno da kažu, ali posle prvih neuspeha oni odustaju.

Ovaj trening će pomoći svima koji iz bilo kog razloga i na bilo koji način treba da edukuju, vode ili motivišu druge ljude.

Trening obiluje praktičnim vežbama u velikim i malim grupama i postepeno pomaže polaznicima od toga da se oslobode straha, preko uvežbavanja najvažnijih detalja do kreiranja i izođenja kompletnog nastupa. Takođe, polaznici dobijaju i praktične tehnike koje mogu koristiti na budućim javnim nastupima.

Polaznici će imati priliku da vide i posebno odabrane video materijale uspešnih govornika što će im olakšati razumevanje teoretskog dela treninga.

Osnovne teme seminara Trening za trenere:

 • Važni elementi efektivne prezentacije – način izlaganja:
 •  interesantno otvaranje prezentacije,
 • ton izlaganja (melodičnost, glasnoća),
 • brzina govora,
 • verbalni tikovi i kako ih otkloniti,
 • uključivanje slušaoca u konverzaciju,
 • sigurnost u izlaganju,
 • entuzijazam i energija izlaganja,
 • držanje tela,
 • kontakt očima,
 • kretanje tokom izlaganja,
 • pokreti rukama,
 • efikasan završetak prezentacije,
 • kontrola vremena prezentacije,
 • Šta je efektivna prezentacija? Šta je dosadna i neefektivna prezentacija

Kako se pripremiti za prezentaciju:
   • izrada koncepta,
   • priprema prezentacije (prikupljanje materijala, izgled i pakovanje prezentacije),
   • priprema primera,
   • priprema podsetnika,
   • uvežbavanje prezentacije

Važni elementi efektivne prezentacije – izdvajanje i naglašavanje suštine:

   • fokusiranje i uprošćavanje poruka,
   • izdvajanje najvažnijih delova prezentacije,
   • ponavljanje najvažnijih delova prezentacije,
   • provera da li su slušaoci razumeli najvažnije delove prezentacije.

Psihološki aspekti efektivne prezentacije:

   • kako se pripremiti?
   • trema i kako je pobediti?
   • kako se nositi sa pritiskom publike?
   • kako uspešno izaći iz neprijatne situacije?

Šta je trening, čemu služi i koji je njegov značaj?

Elementi treninga:
 • upoznavanje ciljne grupe i njihovih potreba,
 • definisanje ciljeva treninga,
 • kreiranje plana treninga,
 • kreiranje prezentacije (efektivne),
 • priprema vežbi i radionica,
 • vođenje treninga,
 • evaluacija treninga.

Kome je seminar namenjen Trening za trenere:

 • svim menadžerima koji u svakodnevnom radu rukovode ljudima
 • trenerima i edukatorima (eksternim i internim) koji žele da povećaju uspešnost svojih treninga/edukacija
 • svim poslovnim ljudima koji učesnicima koji često ili povremeno nastupaju pred drugim ljudima
 • vlasnicima i top menadžerima preduzeća i kompanija

Koje su koristi od seminara Trening za trenere:

Za pojedince
 • da nauče kako da se pripreme za javni nastup/prezentaciju/trening
 • da nauče kako da eliminišu strah od javnog nastupa
 • da uvežbaju najvažnije detalje dobrih veština javnog nastupa
 • da nauče kako da svoje veštine javnog nastupanja konstantno unapređuju
 • da saznaju kako se pripremaju materijali koji prate javne nastupe
Za kompaniju
 • da povećaju uspešnost i produktivnost javnih nastupa svojih menadžera
 • da unaprede kvalitet obučavanja svojih zaposlenih
 • da ostvaruju bolje poslovne rezultate
 • da se smanji nivo negativnog stresa i nekontrolisane tenzije
 • da pokažu bolji utisak pred partnerima i klijentima

REFERENCE