Omegact

Dijagnoza sektora prodaje

Dijagnoza sektora prodaje – predstavlja specijalizovan način sagledavanja pojedinačnih aktivnosti ili celokupnih segmenata poslovanja koji se mogu unaprediti različitim metodama i pristupima. Na kraju ove aktivnosti klijent dobija spisak zaključaka sa preporukama za unapređenje poslovanja. Na ovaj način klijent dobija:

–        određivanje postojećeg stanja unutar prodajnog tima

–        priprema predloga mera potencijalnog poboljšanja

REFERENCE