Omegact

Analiza izvora prihoda

Analiza izvora prihoda – predstavlja analitičko sagledavanje potencijala klijenta na tržištima na kojima je kompanija zastupljena. Na osnovu ovakvog pristupa dobija se niz informacija koje se dalje koriste za definisanje ciljeva kompanije. U okviru ove tačke rade se sledeće aktivnosti:

–        definisanje proizvoda i usluga koje se nude tržištu

–        određivanje i definisanje ciljne grupe klijenta

–        definisanje geografskih područja na kojima se planira prisustvo kompanije

REFERENCE