Omegact

Definisanje organizacione strukture prodajne funkcije

Ukoliko želimo da oformimo optimalan i efikasan prodajni tim prethodno je potrebno definisati njegovo mesto u okviru organizacione strukture kompanije, kao i jasan način rada u okviru celokupnog prodajnog procesa. Prethodno zahteva da se urade sledeći koraci:

  • određivanje mesta prodajne funkcije u organizacionoj strukturi kompanije kroz razmatranje njenog ekonomskog statusa i ciljeva koje treba da ostvari
  • definisanje odnosa prodajne funkcije sa svojim eksternim i internim klijentima
  • kreiranje/podešavanje strukture za celokupan prodajni tim
  • razmatranje i definisanje celokupnog prodajnog procesa
  • definisanje sistematizacije radnih mesta u okviru prodajne funkcije
  • optimizacija profila i broja saradnika u prodaji

REFERENCE