Omegact

Definisanje politike nagrađivanja i izrada sistema nagrađivanja prodajnog tima

Celokupan dobro organizovan i zaokružen proces organizacije prodaje na kraju mora biti podržan stimulativnim sistemom nagrađivanja. Takav sistem nagrađivanja treba da definiše željeno ponašanje članova prodajnog tima i motiviše ih u pravcu dostizanja postavljenih planskih rezultata. Osnovna namera je da menadžeri dobiju još jedan alat za kvalitetno i proaktivno upravljanje svojim saradnicima.

Izgradnja stimulativnog sistema nagrađivanja uključuje sledeće aktivnosti:

  • odredjivanje nominalnih zarada za sva radna mesta u prodaji
  • odredjivanje odnosa fiksnih i varijabilnih delova zarada prema uticaju na generisanje prihoda i profita
  • odredjivanje kriterijuma i raspona za obracun varijabilnih delova zarade
  • postavljanje modela za obracun varijabilnih plata
  • kreiranje sistema nagradjivanja koja obuhvata razlicite kriterijume za varijabilne delove zarada
  • definisanje modela jednokratnih nagrada za postizanje ciljeva