Omegact

Definisanje strategije za realizaciju plana prodaje

I najbolje definisani planovi prodaje govore „šta” treba da postignemo ili „koliko” da prodamo, ali je neophodno pripremiti strategije za njihovo ostvarivanje, jer iste daju odgovor na pitanje „kako” to postići. Postojanje plana prodaje bez strategije za njegovo ostvarivanje znači da sve može ostati na nivou želja i da se isti možda nikada neće dogoditi. Svaka strategija prodaje sastavljena je iz niza podstrategija i taktika, koje će kako na globalnom, tako i na operativnom planu, obezbediti željene rezultate ako su pravilno postavljene. Koraci za definisanje strategije za realizaciju plana prodaje:

–       strategija pronalaženja novih klijenata

–       strategija izbora prodavaca i drugog prodajnog osoblja

–       strategija organizacije rada prodavaca

–       strategija rada sa klijentima

–       startegija uspostavljanja i održavanje baze klijenata

–       strategija unapređivanja prodajnih kompetencija svih učesnika prodajnog procesa

REFERENCE