Omegact

Izrada opisa radnih mesta i izbor zaposlenih prema zahtevima prodajne strukture

Čak i optimalno postavljene organizacione sheme ne daju odgovore na sva pitanja vezana za usklađivanja nadležnosti, ovlašćenja i odgovornosti. A kako onda postaviti očekivanja od zaposlenih? Kao i u drugim oblastima poslovanja, i u prodaji neophodno definisati kako obaveze, tako i očekivane doprinose od svakog zaposlenog. Posebno je važno utvrditi ovlašćenja koja se prenose na svakog pojedinca, kao i načine praćenja i kontrolisanja rada zaposlenih na različitim pozicijama u prodajnoj strukturi. Istovremeno, ovo predstavlja i način kako da pomognete Vašim menadžerima da lakše i pravovremeno nadgledaju svoje saradnike. Treba istaći sledeće aktivnost i:

–          definisanje opisa radnih mesta u cilju usklađivanja nadležnosti, ovlašćenja i odgovornosti

–          definisanje eksternih i internih dokumenata u radu zaposlenih u prodaji

–          selekcija zaposlenih prema zahtevima radnih mesta u prodajnoj strukturi

–          uvođenje i osposobljavanje novozaposlenih za rad u prodajnom timu

REFERENCE