Omegact

Izrada opisa poslova

„Odgovornost znači nadležnost koju ima – (1) svako, (2) za nešto, (3) pred nekim ili prema nekome i (4) u skladu sa utvrđenim kriterijumima procene”.
Otfrid Hofi
„Ne možete očekivati da imate bilo kakve dobre rezultate u životu bez prethodnog preuzimanja potpune odgovornosti za njihovo stvaranje”
Džim Leonard

Osnovna namera je strukturiranje opisa poslova potrebnih za određeno radno mesto unutar kompanije. I trebalo bi ujedno bitipovezani sa zahtevanim znanjima i kompetencijama potrebnim za obavljanje poslova. Opisi poslova predstavljaju obavezni sastavni deo organizacione strukture, koji treba da obezbedi usaglašavanje nadležnosti (aktivnosti), ovlašćenja i odgovornosti. Posebno je važan i potreban kompanijama koje svoju snagu temelje na znanju i sposobnostima zaposlenih. Upoređivanjem znanja i sposobnosti zaposlenih sa poslovima koji su zahtevani na radnom mestu mogu se kvalitetno:

 • izvršiti eksterna i interna selekcija kadrova
 • planirati broj radnika
 • definisati odgovornosti
 • planirati karijere i napredovanja u poslu i drugo

Izrada opisa poslova

Opis posla treba da odgovori na sledeća pitanja:

Šta se radi?
 • Opisuje svrhu, ključne aktivnosti i zadatke
 • Definiše ključne odgovornosti na radnom mestu i odgovornost prema određenoj nadređenoj poziciji
 • Određuje pokazatelje učinka za procenu i merenje uspešnosti
Gde se radi?
 • Lokacija radnog mesta
Kako se radi?
 • Ulazno/izlazna dokumenta u odnosu na eksterne i interne klijente
 • Definiše sredstva za rad i posebne uslove rada
 • Govori koje se koriste metode/postupci rada

U svakoj kompaniji postoji visoka uslovljenost između različitih radnih mesta u okviru iste ili različitih organizacionih celina. Te poseban značaj predstavlja proces organizacije i izrade opisa radnih mesta, zbog visokog stepena međusobne povezanosti.

Vrednost za kompaniju ne predstavlja sam dokument opisa radnog mesta, već i dobro razumevanje opisa poslova od strane većine zaposlenih. Pre svega razumevanje od strane ključnih zaposlenih koji donose i sprovode odluke, a nalaze se na različitim poslovima. Ili možda na različitim organizacionim nivoima u okviru svih poslovnih funkcija jedne kompanije. Dobro organizovan i sproveden proces izrade opisa poslova predstavlja veoma bitan preduslov za efikasnu primenu opisa poslova u okviru kompanije. Kao i neophodnu osnovu za izradu sistema nagrađivanja i motivacije.

REFERENCE