Omegact

Izrada stimulativnih sistema nagrađivanja

„Pobrini se za platu čoveka koji je išao sa tobom… Po delu ruku njihovih plati im, uzvrati im po njihovoj zasluzi. Neka ničija zarada ne prenoći kod tebe, nego je isplati odmah. Svaki dan daj zaradu pre nego što sunce zađe…” (Biblijske)„Postoji pravilo za industrijalce i ono glasi: napravi robu najboljeg kvaliteta, po najnižim cenama, po najnižim mogućim troškovima, plaćajući najveću moguću nadnicu” (Henri Ford I)
„Služba bez dobre nagrade stvara kradljivce” (Vilhelm Leman)
„Konačno, da bi se promenilo ponašanje, potrebno je promeniti i sistem dodeljivanja priznanja i nagrada. Već sto godina znamo da su zaposleni u organizacijama voljni da učestvuju u poslu za koji će dobiti priznanje ili nagradu. Sve ostalo je priča.” (Piter Draker)
„Ljudi rade za novac, ali će istrčati jedan dodatni krug samo radi priznanja, pohvale i nagrada” (Stjuart R. Livajn)

Izrada stimulativnih sistema nagrađivanja

Na osnovu prethodno navedenih mudrosti koje su zasnovane na dugogodišnjem životnom i radnom iskustvu, može se zaključiti da je potrebno motivisati zaposlene. Makar ukoliko želite da povećate nivo njihove energije i entuzijazma koji posvećuju svom poslu. Motivacija je ključ efektivnog i efikasnog funkcionisanja poslovnih procesa u organizaciji. A motivisanost zaposlenih se može obezbediti samo ukoliko se usklade ostvarivanje ličnih ciljeva zaposlenih i ciljeva organizacije.

Slobodno se može zaključiti da je sistem nagrađivanja alat koji stoji na raspolaganju menadžmentu kako bi obezbedio željeno ponašanje zaposlenih. U suprotnom, menadžment može samo “apelovati” da se zaposleni ponašaju odgovorno i da ostvaruju željene rezultate. Naročito je u praksi prisutna zabluda da je dovoljno napraviti sistem nagrađivanja koji pruža priliku zaposlenima da značajno uvećaju sopstvenu zaradu ukoliko ostvare određeni rezultat. Postavljaju se opravdana pitanja – na osnovu čega smo postavili kriterijume i koliko su zaposleni osposobljeni da iskoriste priliku da više zarade. Ili koliko su razumeli šansu koja im se pruža ili koliko su postavljeni ciljevi realno ostvarivi…

Izrada stimulativnih sistema nagrađivanja

Prilikom kreiranja sistema nagrađivanja ne treba samo obraćati pažnju na to da isti bude stimulativan, jer je to neophodno. Važno je odgovoriti na pitanje zaposlenom „gde je moje mesto u odnosu na ostale zaposlene“. Nemojte biti iznenađeni kada saznate da zaposleni ne napuštaju kompanije dominantno zato što su nezadovoljni sopstvenom zaradom. Bez obzira na poziciju u hijerarhiji organizacije, zaposleni odlaze jer su nezadovoljni svojom zaradom u odnosu na ostale kolege. Odnosno, svakog zaposlenog interesuje da primi “pravednu” naknadu za svoj uloženi rad i da postoji razlika u odnosu na druge kolege.

Na ovaj pogled na zarade iz ugla zaposlenih, treba dodati i interes kompanije da ostvari postavljene ciljeve i rezultate u poslovanju.

Samo ako su ti interesi usklađeni, ovakav sistem može biti dugoročno usklađen. Stvari dodatno postaju složenije kada se uvede i pozicija kompanije u sopstvenom životnom ciklusu. Ne postoji sistem nagrađivanja koji se može univerzalno primenjivati kroz sve faze životnog ciklusa jedne kompanije. Praksa nedvosmisleno ukazuje da ono što je bilo uspešno primenjeno u jednoj fazi rasta i razvoja, u sledećoj može biti ne samo nestimulativno, već i štetno za poslovanje i opstanak organizacije. Kreiranju sistema nagrađivanja se mora pristupiti veoma oprezno i na bazi iskustava koje je praksa dokazala. I potrebno je uvažiti specifičnosti koje se dodatno mogu razlikovati u zavisnosti od industrijske grane u kojoj posluje kompanija.

Dobar savet za sve one koji će pokušati da ovaj posao urade samostalno

Ne pristupajte izradi sistema nagrađivanja pre nego što ste uveli proces planiranja i sistem merenja uspešnosti poslovanja. Kako na nivou cele kompanije, tako i na nivou pojedinačnih organizacionih celina. Morate se dobro pripremiti za ovaj posao i napraviti dobru osnovu za to. Kao kada želite da postavite krovni pokrivač na građevinu, ali ste prethodno uradili veliki obim poslova. U suprotnom, napori koje uložite sigurno neće biti svrsishodni i opravdani, a mogu biti i štetni po organizacionu klimu u kompaniji. Zato budite oprezni sa ovako osetljivim i izuzetno važnim poslom. Loše postavljen sistem nagrađivanja dovodi do toga da odlaze najbolji iz kompanije, a ostaju oni koje možemo nazvati “eksploatatori” organizacije. Posebno izbegavajte prepisivanje rešenja koja su bila uspešna u primeni u nekim drugim kompanijama. Pomenuto je dosta nepoznanica i pitanje je koliko se poslovna situacija razlikuje u odnosu na druge kompanije.

Ne zaboravite, čak i kada imate sistem nagrađivanja koji daje željene rezultate, da je to privremeno, jer kao i sve druge segmente u poslovanju treba preispitivati, pošto se eksterno i interno okruženje stalno menjaju.

REFERENCE